با این روش 5 دقیقه شارژ رایگان بگیرید

شارژ رایگان

شركت همراه اول در راستای شعار خود «هیچ کس تنها نیست» با عرضه مجموعه سرویسهای چتر اضطراری، مشترکین اعتباری را در هنگام تمام شدن شارژ حمایت می نمايد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ارتباطات سیار ، سرویسهای چتر اضطراری شامل موارد زير است:

 “مکالمه اضطراری”، “درخواست تماس” و “درخواست شارژ” (خرید شارژ همراه اول )

 اين سرويسها با کد میانبر #26*111* قابل استفاده مي باشد.
در سرویس “مکالمه اضطراری”، مشترکینی که شارژ کافی براي مكالمه ندارند می توانند از همراه اول بخواهند که پنج دقیقه مکالمه رایگان داخل شبکه به ایشان ارائه دهد. در شرایط اضطراری (اتمام شارژ) با ارسال کد #261*111* از همراه اول 5 دقیقه مکالمه رایگان با شماره های همراه اول و تلفن ثابت، قابل درخواست است. مهلت استفاده از این «پنج دقیقه» تا یک روز مي باشد.
از طریق سرویس “درخواست تماس”، مشترکینی که شارژ به اندازه كافي ندارند خواهند توانست از ديگر مشترکین همراه اول بخواهند که با ایشان تماس بگیرند. در شرایط اضطراری با ارسال کد #262*111* و اعلام شماره مشترک مورد نظر، از سایر مشترکین همراه اول می توانيد درخواست تماس نماييد. این درخواست از طریق ارسال پیام كوتاه به مشترک اطلاع داده خواهد شد.
با سرویس “درخواست شارژ” مشترکهايی که شارژ ندارند می توانند از ديگر مشترکین همراه اول بخواهند که برای آنها شارژ انتقال دهند. در شرایط اضطراری با ارسال کد #263*111* و اعلام شماره مشترک مورد نظر، می توان از سایر مشترکین همراه اول درخواست شارژ كرد. مبلغ این شارژ 1000 تومان خواهد بود. درخواست شارژ از طریق پیام كوتاه به اطلاع مشترک خواهد رسید و این امکان را به مشترک خواهد داد تا با ارسال عدد 1 انتقال 1000 تومان شارژ را تائید و یا با ارسال عدد 2 درخواست را رد نمايد. در صورت تایید مشترک انتقال دهنده شارژ، مبلغ 1000 تومان به حساب وی منظور می گردد و با کسر 40 تومان به عنوان کارمزد انتقال، مبلغ 960 تومان به اعتبار متقاضی انتقال مي يابد.
مشتركين همراه اول مي توانند براي كسب اطلاعات بيشت

مطالب مشابه را ببینید!