مجله تاپ‌ناز‌

با این 30 نکته به دل افراد نفوذ کنید

طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

 نفوذ در دل ها

اصول دوستیابی و نفوذ بر دیگران و رهبری مؤثر به قرار زیر است :

 

1 – انتقاد، شکایت و محکوم نکنید.

2 – صادق باشید.

3 – در دیگران انگیزه ایجاد کنید.

4 – ذاتاً به دیگران علاقه مند باشید.

5 – همیشه حتی در هنگام مشکلات و سختی ها خنده رو باشید.

6 – به یاد داشته باشید که نام هر فردی زیباترین و مهمترین کلمه است.

7 – شنونده خوبی باشید . دیگران را تشویق کنید در مورد خود صحبت کنند.

8 – بر اساس علایق دیگران صحبت کنید.

9 – طوری رفتار کنید که دیگران احساس کنند مهم هستند و هر کاری که از دستتان بر می آید صادقانه برایشان انجام دهید.

10 – بهترین راه موفقیت در بحث، اجتناب از آن است.

11 – به « نظر » دیگران احترام بگذارید. هرگز نگویید « اشتباه می کنید »

12 – اگر اشتباه کردید، سریع و صادقانه آن را بپذیرید.

13 – دوستانه صحبت کنید.

14 – طوری صحبت کنید که طرف مقابل همیشه در پاسخ تان « بله » بگوید.

15 – اجازه دهید طرف مقابل بیشتر صحبت کند.

16 – اجازه دهید طرف مقابل احساس کند از شما برتر است.

17 – صادقانه همه چیز را از نگاه طرف مقابل ببینید.

18 – با عقاید و آرزوهای مثبت و سازنده دیگران همراه شوید.

19 – با افراد مثبت و انگیزه دهنده دوست باشید.

20 – عقایدتان را به دیگران تحمیل نکنید.

21 – خود را با علائم غیر کلامی طرف مقابل هماهنگ کنید.

22 – صادقانه از دیگران تعریف کنید.

23 – اشتباهات دیگران را غیر مستقیم تذکر دهید.

24 – قبل از انتقاد از دیگران در مورد اشتباهاتتان صحبت کنید.

25 – به جای دستور صریح، سؤال کنید.

26 – در دیگران احساس امنیت ایجاد کنید.

27 – هر پیشرفت جزیی و هر نکته مثبتی را تحسین کنید.

28 – مشوق باشید و بکوشید اشتباه دیگران را آسان و قابل اصلاح نشان دهید.

29 – بگذارید افراد از انجام پیشنهادات شما خوشحال شوند.

30 – اگر برای کسی کاری انجام می دهید، انتظار جبران نداشته باشید.

مطالب مشابه را ببینید!