مجله تاپ‌ناز‌

بدون نیاز به کارت خدمت می توان گواهینامه رانندگی گرفت؟

بدون نیاز به کارت خدمت می توان گواهینامه رانندگی گرفت؟

براساس بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس شأن مجلس باید حفظ شود، براساس قانونگذاری صورت گرفته در زمینه اخذ گواهینامه، نیازی به کارت پایان خدمت سربازی نیست اما قانون مذکور اجرایی نشده است.

اخذ گواهینامه رانندگی نیازی به کارت پایان خدمت سربازی ندارد

حسینعلی حاجی دلیگانی در نشست علنی در تذکر شفاهی خود گفت:براساس بند 11 ماده 24 آیین نامه داخلی مجلس شأن مجلس باید حفظ شود، براساس قانونگذاری صورت گرفته در زمینه اخذ گواهینامه، نیازی به کارت پایان خدمت سربازی نیست اما قانون مذکور اجرایی نشده است.

وی افزود:نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی باید سریعتر به موضوع مذکور رسیدگی کنند؛چون سرنوشت بخش قابل توجهی از جوانان که قصد رانندگی دارند مشخص نیست.

نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد:وزارت نفت طرحی به نام برندینگ را انجام داده که متاسفانه بخش توزیع بنزین را در کشور مختل می کند و شرکت های واسطه ای توسط برخی از بازنشستگان وزارت نفت، برخلاف قانون در این رابطه تشکیل می شود و وزیر چنین اختیاری را ندارد.

وی ادامه داد:رانندگان در خصوص موضوع مذکور اعتراضاتی داشته اند بنابراین خواهش می کنم موارد مذکور با تذکر شما رعایت شود.

مطهری در پاسخ به این تذکر گفت:وزارت کشور در خصوص موضوع گواهینامه ها که در رابطه با آن تذکر داده شد اقدام کند و کمیسیون انرژی در خصوص طرح برندینگ موضوع مذکور را پیگیری کند و وزیر نفت نیز به این بحث توجه کند.

گرفتن گواهینامه رانندگی نیازی به کارت پایان خدمت ندارد

مطالب مشابه را ببینید!