برخورد عجیب ویل اسمیت با خبرنگار اوکراینی

تماشاچی : روز گذشته در حالی که یک گزارشگر جوان اوکراینی تلاش می‌کرد تا ویل اسمیت را ببوسد با برخورد سرد و بی‌ادبانه او روبرو شد.«اسمیت» که از ابراز علاقه این گزارشگر به تنگ آمده بود، او را به عقب هل داد و با پشت دست به صورت او زد که در این میان مردم با هو کردن، نسبت به این رفتار او واکنش نشان دادند.

مردان سیاهپوش
خبرنگار

اسمیت نیز تلاش کرد که با گفتن این جمله که مشکلی نیست، همه چیز خوب است، همه را به آرامش دعوت کند.

نوشته های مشابه