برندهای خانواده های مشهور+ تصاویر

رسانه ای انگلیسی، در اقدامی جالب، تصاویری از زن و شوهرهای مشهور منتشر کرده که از پیوند آنها نام و برند جدیدی پدید آمده است؛ مثلا بکام. ما با دیوید به یاد نیمه دیگرش ویکتوریا می افتیم و به عکس، ویکتوریا ما را به یاد بکام می اندازد؛ گویی هیچ یک از این دو نیمه را نمی توان بدون دیگری تصور کرد.
16 سال زندگی مشترک از زن و مرد مشهور، یک برند جدید ساخته که همزمان هر دو را به ذهن می آورد!
به گزارش روزگارنو، رسانه ای انگلیسی، در اقدامی جالب، تصاویری از زن و شوهرهای مشهور منتشر کرده که از پیوند آنها نام و برند جدیدی پدید آمده است؛ مثلا بکام. ما با دیوید به یاد نیمه دیگرش ویکتوریا می افتیم و به عکس، ویکتوریا ما را به یاد بکام می اندازد؛ گویی هیچ یک از این دو نیمه را نمی توان بدون دیگری تصور کرد.
در ادامه، تصاویر برندهای خانوادگی را می بینیم:

دیوید بکهام

 برندهای خانواده های مشهور,

برندهای خانواده های مشهور,

برندهای خانواده های مشهور,

برندهای خانواده های مشهور,

برندهای خانواده های مشهور,

برندهای خانواده های مشهور,
منبع:rouzegareno.ir

مطالب مشابه را ببینید!