مجله تاپ‌ناز‌

برگه استحکام بنا چیست؟ تمام شرایط و مدارک مورد نیاز برای گرفتن این نامه در شهرداری

آیا با اهمیت برگه استحکام بنا آشنایی دارید؟ شهرداری به منظور صدور پایان کار بعضی ساختمان ها، مالک را ملزم به تهیه و ارائه کردن برگه استحکام بنا می کند. در ادامه در مورد برگه استحکام بنا و شرایط مورد نیاز برای گرفتن آن از شهرداری توضیحاتی ارائه کرده ایم.

برگه تائید استحکام بنا

خیلی از منازل به صورت معمارساز هستند و فاقد مهندس ناظر بوده اند، یا خانه هایی در حاشیه شهرها ساخته شده است که قبلا جزو حریم شهری نبوده است و به مرور جزو حریم شهری شده اند. گاهی کاربری ملک به مرور زمان تغییر می کند و ملک مسکونی به ملک تجاری یا اداری تغییر پیدا می کند. در چنین مواردی مالک برای انتقال ملک، تخریب و نوسازی یا انجام امور شهرداری نیاز به گواهی پایان کار دارد. شهرداری ها به منظور صدور گواهی پایان کار برای چنین ساختمان هایی، مالک را ملزم می کنند که برگه تعهد نظارت با مهر و تایید یک مهندس ناظر تهیه کند، که ب این نامه، برگه استحکام بنا گفته می شود.

مالک با پرداخت مبلغی به عنوان تعرفه نظارت و تهیه مدارک استحکام بنا از مهندس ناظر تاییدیه را می گیرد و برای دریافت گواهی پایان کار به شهرداری مراجعه می کند. در برگه استحکام بنا مهندس ناظر تایید می کند که از ساختمان دیدن کرده است و استحکام ایستایی بنا را تایید می کند.

همان گونه که اشاره شد بعضی از ساختمان ها به دلایل مختلفی مانند عدم نظارت مهندس ناظر و یا تغییر کاربری فاقد گواهی پایان کار می باشند. در این شرایط مالک برای هر تغییری در ملک مانند خرید و فروش یا انتقال سند، تخریب و نوسازی نیاز به گواهی پایان کار دارد.

شهرداری با توجه ب قوانین خود و برای رفع مسئولیت از سازمانش، از مالک منزل می خواهد که یک برگه تاییدیه استحکام و ایستایی بنا را از یک مهندس ناظر تهیه کند که به آن برگه استحکام بنا گفته می شود. در چنین مواقعی مالک هم با پرداخت مبلغی به عنوان هزینه تعرفه نظارت برگه استحکام را از یک مهندس ناظر می گیرد. طی برگه استحکام بنا مهندس ناظر اعلام می کند که از ساختمان بازدید کرده است و استحکام و ایستایی آن مورد تایید او می باشد.

چنانچه برای ساختمان اتفاقی بیتفتد که به دلیل عدم و استحکام آن باشد، مثلا ساختمان نشست کند و یا دیوار ساختمان دچار ریزش گردد، مهندس ناظر که برگه استحکام بنا را امضا کرده است مسئول می باشد. پس مهندس ناظر زمان امضای برگه استحکام بنا باید دقت زیاید به خرج بدهد.

چنانچه برای ساختمان اتفاقی بیفتد که به دلیل عدم ایستایی و استحکام آن باشد، مثلا ساختمان نشست کند و یا دیوار ساختمان دچار ریزش گردد، مهندس ناظر که برگه استحکام بنا را امضا کرده است مسئول می باشد.

برگه استحکام بنا

در چه مواردی برگه استحکام بنا نیاز است؟

به طور کلی در موارد زیر مالک با تهیه مدارک لازم استحکام بنا و پرداخت تعرفه نظارت اقدام به گرفتن برگه استحکام بنا می‌کند:

 • قدیمی بودن ملک و فاقد پایان کار جهت اخذ گواهی پایان کار
 • تغییر کاربری از مسکونی به اداری یا تجاری ، مسکونی به کارگاه مسکونی، مسکونی به آموزشی و هر نوع تغییر کاربری که با کاربری پایان کار قبلی مغایر باشد.
 • اضافه کردن اشکوب، اضافه و توسعه به بنای قبلی یا حتی حذف طبقه و کسر از بنای قبلی.
 • تغییراتی که هنگام بازسازی ساختمان یا تغییرات داخلی آن رخ می‌دهد مانند جابجایی دیوارها، حذف ستون
 • ریزش یا تخریب بخشی از بنای قدیمی
 • عدم انطباق وضع موجود با نقشه‌های مصوب سازه و یا معماری
 • تشخیص مهندس ناظر
 • فوت و یا انصراف مهندس ناظر قبلی املاک در حال ساخت یا رها شده (شامل همه املاک که شروع به کار از شهرداری گرفته‌اند می‌شود
 • تعویض مهندس ناظر
 • تمدید و یا ابطال پروانه ساخت
 • اخذ مجوز برای دایر کردن مهد کودک، مدرسه، خانه سالمندان، دانشگاه ،آموزشگاه، باشگاه و مکان ورزشی

تعرفه نظارت مهندس ناظر

 • بازدید اولیه توسط مهندس ناظر دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی
 • اخذ مدارک لازم استحکام بنا از مالک توسط ناظر برای تشکیل پرونده
 • تهیه گزارش بازدید از محل و ثبت آن در دفاتر خدمات الکترونیک شهر توسط ناظر
 • اخذ برگه استحکام بنا با امضا و مهر توسط ناظر و گواهی امضا مالک یا وکیل مالک در دفتر اسناد رسمی ( مجوز شروع عملیات استحکام )
 • تحویل برگه استحکام بنا به همراه گزارش پایان کار تنظیم شده توسط ناظر به دفتر خدمات الکترونیک جهت ثبت در سیستم
 • اخذ مالیات بر ارزش افزوده از مالک پرونده
 • تحویل برگه سبز اتمام عملیات ساختمانی توسط ناظر به مالک
 • برگه استحکام بنا برای مواردی مثل اضافه کردن اشکوب، اضافه و توسعه به بنای قبلی یا حتی حذف طبقه و کسر از بنای قبلی لازم است.

مهندس ناظر برای تایید برگه استحکام بنا از ساختمان چه بازدیدهایی باید انجام دهد؟

 • بررسی مدارک لازم استحکام بنا و بررسی ایستایی و استحکام ساختمان با توجه به مدارک و شواهد موجود که شامل نقشه‌های وضع موجود است.
 • در صورت نیاز دستور انجام آزمایش‌های مربوطه صادر و به مالک ابلاغ شود. گاهی مهندس ناظر برای امضای برگه استحکام بنا لازم می‌داند که آزمایش‌هایی انجام شود.
 • بازدید از محل چاه‌های موجود در ساختمان، حوادث بسیاری در مورد چاه‌های ساختمان مشاهده شده است.
 • بررسی محل‌های خروج آب باران از ساختمان و بازدید از پشت‌بام و کلیه محل‌های ساختمان. هرگونه شکست دیوار، شکست سقف، ترک و ریزش باید به طور دقیق مورد بررسی مهندس ناظر قرار بگیرد. همانطور که اشاره شد در صورتی که مشکلی برای بنا به دلایل عدم ایستایی و استحکام بنا ایجاد شود، مهندس ناظر که گواهی استحکام بنا را امضا کرده باید پاسخگو باشد.
 • پله‌ها، نرده‌ها، جان‌پناه‌ها، پنجره‌ها و در‌ها حتما باید دقیق و اصولی مورد بررسی قرار بگیرد.
 • در املاک تخلیه نیز باید در ورودی، نرده‌های حفاظ، سیم‌هی برق، لوله‌های آب، شیرآلات، لوله‌های گاز باید دقیق بررسی و نظارت شود.
 • انواع سنگی که در ساختمان به کار رفته مثل سنگ‌های آب‌چکان، سنگ‌های قرنیز پشت‌بام و سنگ‌های نما لازم است که مورد بازرسی قرار بگیرد. و در صورت مشاهده هرگونه علامت و تغییر رنگ و شل شدن یا افتادگی، مهندس ناظر باید مالک را وادار به رفع نواقص و عیب‌های بنا کند و تا زمان رفع نواقص از امضای برگه استحکام بنا خودداری کند.

مدارک لازم استحکام بنا

مالک ساختمان به منظور دریافت برگه استحکام بنا می بایست مدارک لازم استحکام بنا را تهیه کند و به مهندس ناظری که قرار است استحکام بنا و ایستایی ملک را بررسی و گواهی را امضا کند ارائه دهد.

 

مدارک لازم

 • پایان کار قبلی
 • عکس وضعیت موجود
 • کپی سند
 • کپی مدارک شناسایی مالک یا وکیل او

محاسبه تعرفه نظارت مهندس ناظر برای تایید و امضای برگه استحکام بنا 

می بایست به مهندس ناظر برای بررسی و تایید استحکام بنا مبلغی به عنوان تعرفه نظارت پرداخت کرد. تعرفه نظارت خدمات مهندسی هر ساله تغییر می کند، پس تعرفه نظارت با توجه به نرخ مصوب همان سال که نظام مهندسی اعلام می کن، محاسبه می شود.

پایان کار چیست؟

پس از تمام شدن عملیات ساختمان سازی، در صورتی که ملک مورد تایید شهرداری و مواردی مانند خلافی، بدهی و از همه مهمتر استحکام بنا داشته باشد، شهرداری گواهی با عنوان پایان کار به مالک ارائه می کند. این گواهی پایان عملیات ساختمانی را تایید می کند. اگر ملک گواهی پایان کار نداشته باشد، مالک نمی تواند ملک را بفروشد، سند را به نام خود یا دیگری بزند.

مالک باید به شهرداری درخواست صدور گواهی پایان کار دهد تا با بازدید مامو و کارشناس فنی مشخص گردد که مقررات قانونی و فنی مربوط به ساختمان سازی رعایت شده است.

بعد از تایید مطابقت بنا با پروانه ساختمان و نقشه صادر شده توسط کارشناس شهرداری و محرز شدن رعایت مقررات قانونی و فنی مربوطه، شهرداری در یک فرآیند فنی و اداری، اقدام به صدور پایان کار ساختمان با توجه به شناسنامه فنی ملک خواهد کرد.
بدون داشتن گواهی پایان کار مالکیت زیر سوال است و به صورت قانونی نمی‌تواند ملک را به فروش برساند.
گاهی اوقات که ساختمان‌هایی که گواهی پایان کار به دلایل مختلفی مثل خلافی ندارند، ملک را به صورت وکالتی با مبلغی پایین‌تر از عرف منطقه به فروش می‌رسانند که البته ریسک زیادی برای خریدار به دنبال دارد.

به دلایل زیر باید مالک و یا سازند ساختمان گواهی پایان کار بگیرد:

 • پایان کار پیش نیاز صدور سند برای ساختمان است.
 • گواهی پایان کار به مالکان ساختمان یا وکیل قانونی آنها ارائه می‌شود.
 • زمانی که فروشنده یا سازنده ملک به تعهد خود جهت اخذ پایان کار اقدام نکند می‌توان از طریق مراجع قانونی، مالک یا سازنده را مجبور به دریافت گواهی پایان کار کرد.
 • برای هر نوع نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی نیاز به پایان کار وجود دارد.
 • در گواهی پایان کار باید مشخصات کامل ساختمان مانند متراژ عرصه و اعیان، طبقات ساختمان با مشاعات و کاربری‌های اجزای ساختمان و… درج شود.
 • صدور سند مالکیت مجزا برای هر واحد از ساختمان فقط با گواهی پایان کار امکان‌پذیر است.
 • تا وقتی که ساختمان گواهی پایان کار نداشته باشد انتقال رسمی سند از طریق دفاتر اسناد رسمی امکان پذیر نیست.

هزینه‌های مربوط به گواهی پایان کار

برای دریافت گواهی پایان کار می بایست که هزینه پرداخت شود که به صورت زیر می باشد.

 • هزینه گواهی پایان کار بستگی به کاربری ملک، متراژ زمین، تعداد طبقات و … دارد.
 • هزینه های مربوط به دریافت گواهی پایان کار با صاحب سند و مالک می باشد.

مدارک لازم جهت اخذ گواهی پایان کار

 • اصل و کپی سند مالکیت
 • اصل و کپی شناسنامه وکارت ملی مالک
 • درصورت فوت مالک اصل و کپی انحصار وراثت و کپی مدارک شناسایی ورثه
 • اصل و کپی فیش عوارض نوسازی سالیانه
 • اصل و کپی فیش آب، برق، گاز، تلفن
 • ارائه کارت سازه، برگه اتمام عملیات ساختمانی و کلیه گزارشات مرحله‌ای و همچنین تادییه استاندارد برای آسانسور در ساختمان‌های نوساز
 • اصل و کپی پروانه ساختمانی
 • نقشه معماری ملک دارای مهر شهرداری منطقه به همراه CD
 • گواهی عدم خلاف قبلی در صورت وجود

 

جمع بندی

 • ساختمان ها به دلایل مختلف مانند تغییر کاربری، تخریب، نوسازی و انتقال سند نیاز به گواهی پایان کار دارند.
 • خیلی از ساختمان های قدیمی و یا حتی ساختمان های جدید به دلیل عدم نظارت مهندس ناظر و معمارساز بودن، برگه تایید استجکام بنا ندارند.
 • شهرداری با توجه به قوانین داخلی از صاحب ملک می خواهد که برگه استحکام بنا ارائه دهد و پس از آن گواهی پایان کار را صادر می کند.
 • برگه استحکام بنا توسط یک مهندس ناظر بعد از بررسی و بازدیدش از ساختمان تایید و امضا می‌شود. در برگه استحکام بنا مهندس ناظر ایستایی و استحکام بنا را تایید می‌کند.
 • در صورتی که ساختمان به دلایلی ناشی از عدم استحکام مثل نشست ساختمان و یا ریزش دیوار دچار سانحه شود، مهندس ناظری که برگه استحکام بنا را تایید کرده باید پاسخگو باشد.
 • برای دریافت برگه استحکام بنا باید هزینه تعرفه نظارت پراخت شود، که هر ساله نظام مهندسی مبلغ جدیدی را اعلام می‌کند.
 • برگه استحکام بنا در مواردی مثل تغییر کاربری، قدیم بودن ملک، اضافه کردن اشکوب، ریز و یا تخریب قسمتی از بنا، تعویض مهندس ناظر و… لازم است.
 • برای دایر کردن اماکن ورزشی، مهد کودک‌ها و مدارس نیز برگه استحکام بنا لازم است.
 • مدارک لازم استحکام بنا به همراه هزینه تعرفه نظارت به مهندس ناظر ارائه و پرداخت می‌شود.
 • مدارک لازم استحکام بنا شامل: پایان کار قبلی، عکس وضعیت موجود، کپی سند، کپی مدارک شناسایی مالک یا وکیل او است.
 • مهندس ناظر ملزم است که ساختمان را به دقت بررسی کند و هر جا که ایراد و نواقصی مشاهده کرد به مالک گزارش دهد و تا رفع نواقص گواهی استحکام بنا را امضا نکند.
 • بعد از دریافت برگه استحکام بنا گواهی پایان کار صادر می‌شود.
 • بدون داشتن گواهی پایان کار هیچگونه نقل و انتقال سند به صورت رسمی امکان‌پذیر نیست و مالکیت فرد یا افراد زیر سوال است.

مطالب مشابه را ببینید!