مجله تاپ ناز / مطالب جالب / اختصاصی تاپ ناز / بزرگترین قایق کاغذی جهان به آب انداخته شد

بزرگترین قایق کاغذی جهان به آب انداخته شد

این قایق بزرگ کاغذی از نوعی کاغذ مقاوم و کلفت ساخته شده و قابلیت حمل یک نفر را هم دارد.این قایق در یکی از رودخانه های آلمان به آب انداخته شد.

بزرگترین قایق کاغذی

بزرگترین قایق کاغذی

بزرگترین قایق کاغذی

بزرگترین قایق کاغذی

بزرگترین قایق کاغذی

بزرگترین قایق کاغذی

بزرگترین قایق کاغذی

 

Xبستن تبليغ
به دیگر صفحات سایت هم مراجعه کنید