بزرگترین چراغ مطالعه در سوئد

این چراغ مطالعه بزرگترین چراغ مطالعه دنیا لقب گرفته است.

این چراغ درمیدانی در شهر مالمو (سوئد) قرار گرفته است.این چراغ در سال 2006 ساخته شد.در زیر این چراغ گروه های محلی صندلی می گذارند و با هم بجث و تبادل نظر می کنند.

بزرگترین چراغ مطالعه در سوئد

بزرگترین چراغ مطالعه در سوئد

بزرگترین چراغ مطالعه در سوئد

مطالب مشابه را ببینید!