مجله تاپ ناز / مطالب خواندنی و اخبار / اخبار علمی / بهترین رنگ برای شیشه عینک آفتابی چیست؟

بهترین رنگ برای شیشه عینک آفتابی چیست؟

عینک آفتابی

یادتان باشد كه بهترین رنگ برای شیشه عینك، خاكستری و بعد از آن قهوهای است. باید در انتخاب رنگ مناسب دقت كنید. در واقع این الیه رنگی قسمتی از رنگهای طیف نور را جذب و برخی را عبور میدهد و هر كدام از این عینك های رنگی برای محیط و شرایط خاصی طراحی شده اند.

خاکستری
وقتی از پشت عینك خاكستری به اطرافتان نگاه می كنید رنگها را بهتر تشخیص میدهید چون این عینك شدت نور را در تمامی رنگها به طور یکسان كم می كند. بدین ترتیب در بینایی شما اختاللی ایجاد نمیشود. این عینك ها برای رفت و آمدهای روزمره و رانندگی مناسبند چون در سطح شهر هنگام توجه به چراغهای راهنمایی رانندگی و سایر عالئم، مشکلی برایتان پیش نمی آید.

قهوه ای 
رنگ قهوهای هم از رنگهای عمومی است كه شدت نور آفتاب را كاهش میدهد. از مزایای داشتن یك عینك قهوهای این است كه عالوه بر جذب بهتر نورهایی مانند نور آبی كه فركانس باالیی دارند، اشعه ماورای بنفش بیشتری را هم جذب می كند. این نوع عینك ها وضوح را باال میبرند و هنگام رانندگی، دوچرخه سواری یا ترددهای روزانه به كار میآیند.

زرد
اگر در اطراف شما رنگ آبی زیادی وجود دارد عینك های زرد به دردتان میخورد. این رنگ نور آبی را تا حد زیادی جذب می كند و هنگام استفاده از آنها اشیا را واضحتر میبینید. در كوههای برفی كه آسمان آبی جلوی چشمتان است، عینك های زرد كاربرد خوبی دارند. به همین دلیل این عینك ها برای اسکی یا كوهنوردی در میان برفها مناسبند. این را هم بدانید كه از پشت شیشه عینك های زرد، رنگ اشیا تغییر می كند. بنابراین اگر به تشخیص رنگ دقیقی نیاز دارید به سراغ خرید آنها نروید.

قرمز
اگر پس زمینه اجسام آبی یا سبز باشد، عینك قرمز بهترین كنتراست را دارد و برای این محیطها عینك مناسبی است. عینك های قرمز هنگام ورزشهای آبی مانند اسکی روی آب یا قایقرانی به درد میخورند.

سبز
عینك های سبز درخشندگی سطوح را كاهش میدهند ولی در میان لنزهای رنگی دقت خوبی دارد و به همین دلیل برای نشانه گیری و ورزشهایی از این دست مناسب هستند. برای
رانندگی هرگز از این عینك ها استفاده نکنید چون تشخیص نور قرمز و سبز را مختل می كنند.
منبع:روزنامه هفت صبح

Xبستن تبليغ
به دیگر صفحات سایت هم مراجعه کنید