مجله تاپ‌ناز‌

بهترین طالع بینی ازدواج + مرد متولد کدام ماه با زن متولد کدام ازدواج کند؟!

دقیق ترین طالع بینی ازدواج + ازدواج زن و مرد هر ماه با هم

هنگامی که بحث عشق و طالع بینی ازدواج به میان می آید ستاره شناسی هم می تواند یک راهنمای جالب برای این مورد باشد. سازگار بودن نیازهای هر کدام از صور فلکی را می توانید مطالعه کنید و سپس تشخیص دهید که چه زن و یا چه مردی از کدام ماه برای شما مناسب است و می توانید با او ازدواج کنید.

در ادامه مطلب در مورد بهترین جفت های کیهانی می خوانید.

 • حَمَل: فروردین
 • ثَور : اردیبهشت
 • جَوزا: خرداد
 • سَرَطان: تیر
 • اَسَد: مرداد
 • سُنبُله: شهریور
 • میزان: مهر
 • عَقرب: آبان
 • قَوس: آذر
 • جَدی: دی
 • دَلو: بهمن
 • حوت: اسفند

بهترین طالع بینی ازدواج

جفت هایی که یک نشانه ماه تولد دارند بیشترین سازگاری با هم را دارند

سازگارترین رابطه میان دو نفر اتفاق می افتد که نشانه های ماه تولد شبیه بهم داشته باشند. این رابطه طوری است که هر دو طرف نه فقط خودشان را دوست دارند بلکه به دنبال فردی با خصوصیات مشابه به خود هستند. اگر با فردی ملاقات کرده اید که نشانه ماه تولدش شبیه به شما است به شما تبریک باید گفت. بدون شک خصوصیات رفتاری و خصلت های خود را قبول کرده اید. هر دوی شما خصوصیات رفتاری شبیه به هم دارید و علایق و تفکرات شما هم به هم نزدیک است.

ماه های متضاد هم ممکن است سازگاری داشته باشند

در ستاره شناسی غربی 12 نشناه ماه تولد در یک سیستم نمودار دایره ای تقسیم شده است. چنانچه ماه تولد طرف مقابل شما درست در جهت مخالف شما باشد یک سازگاری رمانتیک خواهید داشت. می توانید دو قطب متضاد باشید که بخواهید همدیگر را بکشید یا این که دو قطب متضاد یین و یانگ هم باشید. شخصی که در نقطه مقابل نشانه ماه تولد شما قرار دارد مانند آینه ای است که بخش هایی از شما را که به آن آگاه نمی باشد را نشان می دهد.

نشانه های مخالف:

 • برج حمل + برج میزان
 • برج ثور + برج عقرب
 • برج جوزا + برج قوس
 • برج سرطان + برج جدی
 • برج اسد + برج دلو
 • برج سنبله + برج حوت

یکی دیگر از بهترین جفت ها برای شما می تواند فردی باشد که از نشانه ماه تولد شما 5 نشانه دورتر است

هدف ازدواج و رابطه زندگی در سرزمین رمانتیک و عاشقانه نیست بلکه هدف پیشرفت است. بنابراین بیشتر مردم شخصی را انتخاب می کنند که 5 نشانه از آن ها فاصله داشته باشد و این یک قانون کارمایی است. این جفت سازی کمی پیچیده است اما می تواند منجر به یک رابطه عمیق همراه با صمیمیت بالا شود.

ازدواج هایی که 5 نشانه از هم فاصله دارند:

 • برج حمل + سنبله یا عقرب
 • برج ثور + میزان یا قوس
 • برج جوزا + عقرب یا جدی
 • برج سرطان + برج قوس یا دلو
 • برج اسد + برج جدی یا حوت
 • برج سنبله + برج دلو یا حمل
 • برج میزان + برج حوت یا ثور
 • برج عقرب + برج حمل یا برج جوزا
 • برج قوس + ثور یا سرطان

 

یکی دیگر از بهترین جفت سازی ها با نشانه هایی است که عناصرشان با هم تطابق دارند

هر کدام از نشانه های صور فلکی با یکی از چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش تطبیق داده شده اند. اگر عنصر طرف مقابل شما مشابه عنصر خودتان باشد رابطه موفقی خواهید داشت. البته هیچوقت آرامش و درک کامل امکان پذیر نیست مگر این که برای زنده نگه داشتن اشتیاق و علاقه کمی تلاش کنید استقلال خودتان را در رابطه حفظ کنید.

جفت سازی نشانه های صور فلکی با عناصر مشابه:

 • آب: سرطان + عقرب + حوت
 • باد: جوزا + میزان + دلو
 • خاک: ثور + سنبله + جدی
 • آتش: حمل + اسد + قوس

 

زوج های موفق و مقتدر معمولا سه نشانه با هم فاصله دارند

ازدواج با فردی که 3 نشانه با شما فاصله داشته باشد کششی پویا و پر از انرژی ایجاد خواهد کرد. این دو نفر ممکن است درگیری های زیادی با هم داشته باشند اما هرگز نمی توانند همدیگر را نادیده بگیرند. در واقعی کششی بین او این دو نفر وجود دارد که رابطه را گرم نگه می دارد.

جفت سازی نشانه هایی که 3 نشانه با هم فاصله دارند:

 • برج سرطان + حمل یا جدی
 • برج ثور + دلو یا اسد
 • برج جوزا + حوت یا سنبله
 • برج سرطان + حمل یا میزان
 • برج اسد + ثور یا عقرب
 • برج سنبله + جوزا یا قوس
 • برج سرطان + میزان یا جدی
 • برج عقرب + برج اسد یا دلو
 • برج قوس + سنبله یا حوت
 • برج جدی + حمل یا میزان
 • برج دلو + عقرب یا ثور
 • برج حوت + جوزا یا قوس

زوج هایی که دو نشانه با هم فاصله دارند بیشتر شبیه دوستی با مزایا هستند

این نوع ازدواج ها شاد و آسان هستند. اما روابط مثل روابط دوستی می ماند. بنابراین باید بیشتر تلاش کنید تا ازدواج شما دیگر به یک رابطه دوستی شباهت نداشته باشد و یک رابطه زناشویی موفق داشته باشید.

جفت سازی نشانه هایی که دو نشانه از هم فاصله دارند:

 • برج حمل + برج قوس یا دلو
 • برج ثور + برج حوت یا سرطان
 • برج جوزا + برج حمل یا اسد
 • برج سرطان + برج ثور یا برج سنبله
 • برج اسد + برج جوزا و یا برج میزان
 • برج سنبله + برج سرطان یا عقرب
 • برج میزان + برج اسد و یا قوس
 • برج عقرب + برج سنبله و یا برج جدی
 • برج قوس+ برج میزان و یا دلو
 • برج جدی + برج عقرب یا برج حوت
 • دلو + برج قوس یا برج حمل
 • برج حوت + برج جدی و یا برج ثور

 

اگر با همسرتان فقط یک نشانه فاصله دارید ممکن است روزهای سختی را بگذرانید

زن و شوهری که یک نشانه با هم فاصله دارند آبشان از یک جوی نمی رود. این جفت سازی به دلیل تفاوت های شدید شخصیتی ممکن است کمی سخت و مشکل باشد. اما از طرفی درگیری های این زوجین می تواند منجر به یک رابطه سالم و پیشرفت طرفین شود. این دو نفر می توانند از تفاوت های یکدیگر چیزهای زیادی یاد بگیرند و طرف مقابلشان را از منطقه امنی که بر پایه ترس ساخته شده است بیرون کنند.

 

جفت سازی نشانه هایی که یک نشانه با هم فاصله دارند:

 • برج حمل + برج حوت یا برج ثور
 • برج ثور + برج حمل یا برج جوزا
 • برج جوزا + برج ثور یا سرطان
 • سرطان + برج جوزا یا اسد
 • برج اسد + برج سرطان یا برج سنبله
 • برج سنبله + برج اسد و یا برج میزان
 • برج میزان + برج سنبله یا عقرب
 • برج عقرب + برج میزان و یا قوس
 • برج قوس + برج عقرب یا برج جدی
 • برج دلو + برج جدی و یا برج حوت
 • برج جدی + برج قوس یا دلو
 • برج حوت + برج دلو و یا برج حمل

مطالب مشابه را ببینید!