مجله تاپ‌ناز‌

بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

مشاوران و معلمان مانند باغبانانی هستند که دانه می کارند، سپس نهال ها می رویند ، و در ادامه میوه ها میرسند و آنها ثمره زندگی آموزشی خود را میبینند و لذت میبرند. به همین ترتیب، مشاوران و معلمان،- دانش آموزان را پرورش می دهند، و آنها را به بطن جامعه می فرستند تا دانش خود را در زمینه های مربوطه به کار گیرند.ما عمیقا معتقدیم که همه معلمان و مشاوران خوب هستند، اما برخی بهتر هستند.

در این بخش به نقل از وبسایت تحلیل دبیران ایران به معرفی بهترین مراکز مشاوره تحصیلی در تهران پرداخته و در ادامه برخی از ویژگی های مشاوران خوب را بررسی خواهیم نمود.

بهترین مراکز مشاوره تحصیلی ایران به ترتیب عبارتند از :

  • مرکز مشاوره کارنامه خرد (با مدیرت مهندس باباخانی) ( تلفن تماس : 26401062   (021) )
  • مرکز مشاوره مدرسان علامه (با مدریت دکتر امجد)    ( تلفن تماس : 44469171   (021) )
  • مرکز مشاوره راهبرد (با مدیریت مهندس دیبارز) ( تلفن تماس :  8838509    (021) )
  • مرکز مشاوره سروش اندیشه درشهر مشهد                ( تلفن تماس :  384 4749    (051) )
  • مرکز مشاوره حامی در شهر یزد  ( تلفن تماس :  3721 774       (035) )

بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

کارکرد مشاوره تحصیلی چیست؟

در مشاوره تحصیلی،به دانش آموز در شناخت توانایی هایش کمک میگردد تا بهترین تصمیمات را در خصوص آینده شغلی و تحصیلی اش اخذ نماید

در مشاوره تحصیلی خوب  ، به دانش آموزان کمک می شود که متناسب با استعدادها ، علائق و سایر خصوصیات فردی و شخصیتی ، رشته تحصیلی مناسبی را انتخاب کند .

در مشاوره تحصیلی خوب ، برای تحقق اهداف تحصیلی ، کمک های لازم را در اختیار دانش آموزان قرار میگیرد

در مشاوره تحصیلی ، هدف مهم و عمده این است که دانش آموزان به سوی رشته های تحصیلی مورد نیاز جامعه سوق داده شوند تا علاوه بر نیازهای فردی ، نیاز های تخصصی جامعه نیز محقق شود

ویژگی مشاوران خوب تحصیلی چیست؟

ابتدا به اهم وظایف یک مشاور تحصیلی خوب  و خصوصیات وی بپردازیم:

برنامه ریزی درسی، دانش آموزش  و ارزیابی توانایی ها و نیازهای دانش آموزان و هدایت در مسیر اصلی

یک مشاوره تحصیلی خوب باید برای دانش آموز هم جنبه انگیزشی داشته باشد  باشد ، هم جنبه علمی

 

یک مشاوره تحصیلی خوب باید با اصول مشاوره تحصیلی آشنا باشد و اطلاعات به روز و بالایی داشته باشد

یک مشاوره تحصیلی خوب باید باید دلسوز باشد و برای دانش آموز وقت بگذارد و صرفا به دنبال پول و از سر باز کردن دانش آمور نباشد.

یک مشاوره تحصیلی خوب باید به تفاوت های فردی توجه کند و برای هر کسی برنامه ی خاص خودش را بنویسد .

یک مشاوره تحصیلی خوب باید باید دارای نتایج قابل قبولی در گذشته باشد ، این مورد را میتوانید از کسانی که قبلا از مشاوره تحصیلی این فرد استفاده کرده اند جویا شوید .

یک مشاوره تحصیلی خوب باید منظم باشد و فعالیت های روزانه ی شما را پیگیری کند و مطالبه گر باشد .

یک مشاوره تحصیلی خوب باید مشاوره تحصیلی باید با تجربه و دارای سرعت انتقال بالا باشد.

هچنین ارتباط خوب با دانش آموزان و ارتباط موثر با والدین و مدارس از اصلی ترین ویژگی های یک مشاور خوب در برترین مراکز مشاوره تحصیلی تهران است.

همینطور برترین مشاوران تحصیلی باید وقت شناس و منظم باشند و دارای دانش و مهارت کافی باشد

قلبش پر از عشق و مراقبت باشد و در مورد حرفه خود صادق باشد و مسوولیت پذیر.

به طور خلاصه، یک مشاور در  بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خوب باید اجتماعی، باسواد و  آگاه، ماهر و حرفه ای در کار خود باشد.توانایی برنامه ریزی بالایی داشته باشد و با اتوریته خود،بر اجرای برنامه ها نظارت کند.

چگونه مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  می توانند برنامه ای را ایجاد کنند که برای همه دانش آموزان مفید باشد، به ویژه در کلاس هایی با سطوح مختلف مهارت؟

آیا فکر می کنید مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  قبل از اینکه برای آموزش به دانش آموزان مناسب تشخیص داده شوند باید یک مرکز معتبر ارزیابی و تأیید شوند و چه ویژگی هایی باید داشته باشند؟

بهترین مشاوران تحصیلی باید به حوزه محتوای درسی کاملا مسلط باشند

بهترین مشاوران تحصیلی باید مهارت های مدیریت کلاس درس و مشاوره را دارا باشند

بهترین مشاوران تحصیلی باید با اطلاعات جدید در زمینه های محتوا و روش های تدریس همراه باشند

بهترین مشاوران تحصیلی باید انعطاف پذیری برای انطباق با شرایط جدید دانش آموزان را دارا باشند

بهترین مشاوران تحصیلی باید به اندازه کافی خلاق یا مدبر باشند تا به دنبال خلاقیت دیگران باشند

بهترین مشاوران تحصیلی باید تمایل به اعتراف و تصحیح اشتباهات داشته باشند

بهترین مشاوران تحصیلی باید طرح درس و مشاوره برنامه ریزی شده و آماده داشته باشند

بهترین مشاوران تحصیلی باید به خوبی با والدین همکاری کنند

از دانش آموزان یاد بگیرند و به آنها آموزش دهند علاوه بر موارد فوق  یک مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خوب باید دو ویژگی داشته باشد

فقط مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران ی که عاشق زندگی فکری و علاقه مند به دانش هستند می توانند همین شوق دانش را در دل دانش آموزان شعله ور سازند. مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خود فردی با فطرت کامل انسانی و روح غنی است، تنها در این صورت است که می تواند دانش آموزان را طوری آموزش دهد که به فطرت انسان نزدیک باشد و روح را روشن کند.

آدمی در دنیا زندگی می کند، مهم نیست به چه شغلی مشغول است، مهم ترین چیز این است که انسان باشد. برای مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران ، شخصی صبور بودن اولویت اول است، زیرا تحصیل یک شغل معنوی است و خوب بودن یا نبودن کیفیت معنوی مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  مستقیماً در نگرش، محتوا، روش و ارتباط با دانش آموزان منعکس خواهد شد. در مقایسه با انتقال دانش، تأثیر معنوی مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  بر دانش آموزان به عنوان یک شخص مهم تر است. وقتی دوران مدرسه را به یاد می آوریم، فراموش نشدنی ترین چیز باید مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران ی با شخصیت های کاریزماتیک باشد، روشنگری و تربیتی که در روزهای ابتدایی زندگی ما به ما دادند تأثیر بسیار زیادی دارد و اغلب در طول زندگی برای ما مفید است.

تا آنجا که به مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران مربوط می شود، مفهوم آموزشی امری منزوی یا نظریه ای انتزاعی نیست، بلکه باید ارتباط نزدیکی با نگرش او به زندگی و ارزش ها داشته باشد و تجسم کیفیت کلی معنوی او در تدریس است. بالاخره ارزشمند بودن و تعلیم اساساً یکی هستند. مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران با فطرت انسانی، گرانبهای در خود دریافته است که هرگز به دانش آموزان به گونه ای آموزش نمی دهد که فطرت انسان را سرکوب و مخدوش کند. برعکس، مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران ی که به این روش به دانش‌آموزان خود آموزش می‌دهند، اغلب درجات قابل‌توجهی از ناسازگاری در انسانیت خود دارند. در تدریس خاص، این تفاوت درونی تقریباً ناخودآگاه آشکار می شود، اما تفاوت در یک نگاه واضح و روشن است.

فقط مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران که عاشق زندگی فکری و علاقه مند به دانش هستند می توانند همین شوق دانش را در دل دانش آموزان شعله ور سازند. مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خود فردی با فطرت کامل انسانی و روح غنی است، تنها در این صورت است که می تواند دانش آموزان را طوری آموزش دهد که به فطرت انسان نزدیک باشد و روح را روشن کند.

میراث فرهنگی مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

مشاوران  برای انتقال شرافت در ذهن دانش آموزان، باید مدام شاهد آن باشد، بنابراین باید تعداد قابل توجهی از مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  داشته باشد که واقعاً مظهر شرافت باشند. نقش آن‌ها اولاً به‌عنوان الگوهای اصیل، پرورش ماهرانه دانش‌آموزان است، و ثانیاً در تلفیق دادن دانش با اشاعه فرهنگ در تدریس خوب هستند. خود مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  باید فردی با میراث فرهنگی باشد، هر کلاسی که تدریس می کند، می تواند میراث فرهنگی را وارد دانشی کند که می دهد. در واقع یک مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  بدون پیشینه فرهنگی، سخنرانی هایش باید یکنواخت و کلیشه ای باشد و تأثیر انتقال دانش نیز بسیار ضعیف است. از این حیث، دانش آموزان منصف ترین قاضی هستند و به طور غریزی مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران ی پرشور را دوست دارند و از مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران ی که فقط نمایش بازی میکنند متنفرند. اشتیاق خود شما به چیزهای معنوی می تواند همین اشتیاق را در دانش آموزانتان شعله ور کند.

دو جایگاه مقدس در فرهنگ وجود دارد، یکی کلاس درس معلمان و مشاوران و دیگری کتابخانه ی پر از شاهکارهای ادبی. آن کتاب‌های بزرگ سنت تعقیب معنوی انسان را مستند می‌کنند و با خواندن آن‌ها وارد آن سنت می‌شوید. بنابراین، یک مدرسه خوب باید اولاً گروهی از مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خوب داشته باشد و ثانیاً برای تشویق و هدایت مطالعه فوق برنامه باکیفیت به دانش آموزان وقت آزاد بدهد. در واقع، این دو نکته به هم مرتبط هستند، گروهی از مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خوب اغلب می توانند روحیه خواندن خوب را به ارمغان بیاورند، اما مدارسی که فقط امتحان می گیرند، مسلماً دانش آموزان را از وقت آزاد خود محروم می کنند. برای دانش آموزان، وضعیت اخیر یک فاجعه است، چیزی که امروزه رایج است. اگر یک دانش آموز باهوش از من بپرسد که چه کار کنم، فقط می توانم بگویم که هیچ کس واقعاً نمی تواند شما را از خواندن آن کتاب های عالی باز دارد و وقتی جذابیت و ارزش آنها را درک کردید، خواهید فهمید که همه چیز ارزشش را دارد. .

مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  باید “خوانندگان” واقعی باشند.

اگر نوجوانی یک دوره حیاتی برای ایجاد عادات و ذائقه خواندن است، پس مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  کلید این هستند که آیا دانش آموزان به اندازه کافی می توانند کتابخوانی در دوره نوجوانی داشته باشند یا خیر. خود مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  قبل از هر چیز باید اهل مطالعه و خواندن باشند و «خواننده» واقعی باشند، فقط از این طریق می توان در مدرسه فرهنگ سازی کرد و دانش آموزان نیز تبدیل به «خوانندگان» عاشق خواندن و خواندن شوند. می تواند بخواند

اجازه دهید دانش آموزان جذابیت دانش را احساس کنند

از نظر روش تدریس، به نظر من مهمترین چیز این است که به دانش آموزان اجازه دهید جذابیت دانش را احساس کنند و آنها را به درسی که تدریس می کنید علاقه مند کنید. علاقه مقدمه یادگیری است.اگر علاقه ندارید فقط می توانید به تلقین تکیه کنید.نقش مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  در مورد تأثیرگذاری فرهنگی  بسیار واضح است. اینکه دانش آموز به درس خاصی علاقه مند باشد به دو عامل بستگی دارد، یکی نوع استعداد دانش آموز و دیگری سطح تدریس استاد. یک مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خوب نمی تواند باعث شود که هر دانش آموزی به درسی که تدریس می کند علاقه شدیدی داشته باشد، اما می تواند به دانش آموزی که نوع استعدادش مناسب است علاقه شدید و در اکثر دانش آموزان علاقه عمومی ایجاد کند.

مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  باید دارای دو توانایی باشند

با توجه به ویژگی های آموزش پایه، مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  دوره متوسطه باید به دنبال به حداکثر رساندن کارایی دانش آموزانشان باشند. برای هر درس، او باید در انتخاب مطالب کلیدی که دانش آموزان باید به طور دقیق و محکم درک کنند، خوب باشد و واقعاً این مطالب را توضیح دهد، به طوری که دانش آموزان مجبور به حفظ بسیاری از چیزهای ثانویه نشوند. چنین آموزشی نه تنها می تواند انرژی دانش آموزان را ذخیره کند، بلکه به راحتی علاقه آنها را برانگیزد. البته برای رسیدن به چنین تأثیری نمی توان از روش ها به تنهایی استفاده کرد، مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  باید در دروسی که به آنها محول می شود کاملاً مسلط باشند و بتوانند بر اصول اولیه تسلط داشته باشند و از یک مثال استنباط کنند. ثانیاً آموزش دوره راهنمایی اساساً آموزش عمومی است.بنابراین مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  دوره راهنمایی باید تا حد معینی یک متخصص عمومی، با طیف وسیعی از دانش باشند.باید تدریس و مشاوره سرزنده و سرگرم کننده باشد. در انواع استعداد دانش آموزان تفاوت هایی وجود دارد و ممکن است همه آنها به درسی که شما تدریس می کنید علاقه مند نباشند، اما یک مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  خوب می تواند دو کار انجام دهد، یکی اینکه دانش آموزانی را که برای نوع استعداد مناسب هستند علاقه مند کند. و دیگری ایجاد دانش آموزان با استعداد ممکن است نوع آن برای دانش آموزان با علاقه عمومی مناسب نباشد.

مسئولیت ها و مهارت های مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

هیچ سیستمی نمی تواند آزادی عمل تحصیلی نسبی افراد را کاملاً خفه کند، یک مشاور  در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  باید در گسترش و استفاده از این آزادی مهارت داشته و در نظام آموزشی امروزی، مسئولیت و توانایی یک مشاور در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران این است که دانش آموزان را در کمترین زمان و موثرترین روش در مواجهه با امتحانات  و مشکلات یاری کند و از سوی دیگر فضا را برای آموزش با کیفیت به حداکثر برساند. البته به شرطی می توان این کار را انجام داد که مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  شایستگی و تمایل به ایجاد تغییر داشته باشند. حتی در یادگیری عادی، مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  باید در شناسایی نکات کلیدی دانش که باید کاملاً درک شوند، خوب عمل کنند و از وادار کردن دانش‌آموزان به صرف انرژی زیاد برای جزئیات جزئی، در سطح پایین‌تر از این، خودداری کنند. می توان نتیجه گرفت که اگر دانش آموزان به نکات اصلی دانش تسلط کامل داشته باشند، در آزمون خیلی بد نخواهند بود. امروزه بسیاری از مشاوران در بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران  برای موفقیت در  آزمونها تنها به وادار کردن دانش آموزان به انجام تکالیف زیاد تکیه می کنند، در واقع احمقانه ترین و راه است و در نهایت همچنان سطح پایین و غیرمسئولانه است.یک مشاور  خوب ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت دانش آموزان خود،بهترین مسیر را برای موفقیت وی طراحی و اجرا مینماید.

بهترین مرکز مشاوره تحصیلی در تهران

مطالب مشابه را ببینید!