بهترین و بدترین لباس های زنانه گلدن گلوب

بهترین : Nicole Richie

گلدن گلوب
بدترین : Sienns Miller

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
بهترین : Claire Danes

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
بدترین : Lucy Liu

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe

بهترین :  Naomi Watts

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
بدترین : Lena Dunham

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe

بهترین : Julianne moore

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
بدترین : Halle Berry

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
بهترین : Julianna Margulies

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
بدترین : Jessics Chastain

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
بهترین : Katharine McPhee

بهترین لباس های Golden Globe, بدترین لباس های Golden Globe
منبع : seemorgh.com

مطالب مشابه را ببینید!