به گریه کودکان زیاد اهمیت ندهید

به گریه کودکان زیاد اهمیت ندهید

شاید بعضی از پدر و مادرها را دیده باشید که برای آرام کردن کودک در حال گریه کردن به هر کاری دست می زنند و در مقابل خواسته های نامعقول بچه تسلیم می شوند که این بدترین شیوه رفتار با کودک است.

 

گریه های بی دلیل کودکان که نباید به آن توجه کنید

برخی از والدین وقتی کودک گریه می کند ،هرچیزی را که میخواهد در اختیارش میگذارند. این روش کاملا اشتباه است،چون وقتی بزرگ می شود و ابستگی به والدین پیدا میکند ،و این باعث میشود که در بزرگسالی عصبی و زیاده خواه شود.

به گریه کودکان زیاد اهمیت ندهید

گریه کودکان

توجه بیش از حد به کودکان باعث می شود آنها در بزرگسالی حس استقلال را از دست بدهند و به شدت به خانواده و بستگان و اطرافیان خود وابسته باشند.
بررسی ها نشان می دهند توجه به گریه نوزاد باعث می شود تا آنها در آینده فردی بی مسئولیت باشند و فردی پرخاشگر به وجود بیایند.
توجه کردن بیش از حد فقط تا 9 ماهگی قابل قبول است و پس از آن باید اجازه دهید تا کودکان خودشان از شما درباره کارهایشان راهنمایی بخواهند.
همچنین والدین به ویژه مادرها باید ساعاتی در روز را اختصاص دهند که فقط با کودک به ویژه نوزاد خود صحبت کنند.
این کار باعث می شود تا آنها حس آرامش پیدا کنند و بدانند کسانی اطرافشان هست که از آنها حمایت می کنند این روند احساس اضطراب و استرس را از آنها دور می کند.

به گریه کودکان اهمیت ندهید

مطالب مشابه را ببینید!