مجله تاپ‌ناز‌

بوسیدن در ماه رمضان | حکم بوسیدن در ماه رمضان چیست؟

بوسیدن در ماه رمضان

حکم بوسیدن در ماه رمضان چیست؟ بوسیدن لب در ماه مبارک رمضان از دید مراجع تقلید چه حکمی دارد؟

بر اساس احکام شرعی 9 مورد روزه را باطل می کنند که بوسیدن همسر جزو این موارد نیست ولی می تواند باعث باطل شدن روزه شود. در این مطلب حکم مراجع مختلف را در مورد بوسیدن در ماه رمضان می خوانیم.

حکم شرعی مراجع تقلید در موردن بوسیدن در ماه رمضان

آیت الله مکارم شیرازی

بوسیدن همسر در حالت روزه داری بدون بیرون آمدن منی یا هر کار دیگری که باعث شهوت شود مکروه است اما اگر به قصد بیرون آمدن منی باشد روزه را باطل خواهد کرد.

آیت الله خامنه‌ای

اگر مرد هنگامی که همسر خود را می‌بوسد یا با وی ملاعبه می‌کند منجر به انزال و خروج منی از او شود، روزه‌اش باطل خواهد شد. اما اگر به طور ناگهانی و غیر عمد بوسیدن همسرش باعث انزال او گردد، روزه او باطل نشده و فقط غسل بر وی واجب می‌شود.

ایشان در جایی دیگر می‌فرمایند:

اگر ملاعبه و بوسیدن در ماه مبارک رمضان موجب خروج منی نشود روزه را باطل نخواهد کرد.

آیت الله تبریزی

اگر آب دهان هر یک از زن و مرد وارد دهان یکدیگر شده و فرو برده شود روزه باطل می‌شود. در غیر این صورت روزه باطل نیست.


آیت الله بهجت

اگر آب دهان طرف مقابل، توسط دیگری فرو برده شود روزه باطل می‌شود.

حکم بوسیدن از دیدگاه فقهای اهل تسنن

خیلی از فقها اهل تسنن در مورد اعمال زناشویی مانند بوسیدن همسر دیدگاه هایی متفاوت دارند که شامل موارد زیر می باشد :

شافعی:

در صورتیکه بوسیدن همسر باعث ایجاد تحریک و حالت شهوانی در فرد شود، حرام است و در غیر این صورت عملی مکروه به حساب می‌آید.

مالکی:

اگر فرد یقین داشته باشد بوسیدن همسر باعث انزال نخواهد شد، این عمل مکروه هست اما اگر بداند انجام این اعمال باعث ایجاد انزال می‌شود عملی حرام به حساب خواهد آمد.

حنفی:

در صورتی که بترسد که بوسیدن منجر به انزال خواهد شد مکروه است، در غیر این صورت انجام این اعمال کراهت ندارد.

حنبلی:

بوسیدن زن در حالت روزه اگر باعث تحریک در فرد شود مکروه بوده در غیر این صورت کراهت ندارد.

نکته

بوسیدن در ماه رمضان شاید جزء مبطلات به جساب نیاید ولی ممن است با انجام دادن آن باعث خروج منی شوید. به طور کل هر عملی که باعث تحریک شهوت در حالت روزه داری شود عملی مکروه می باشد.

اگر می خواهید بیشتر در مورد مبطلات روزه بدانید دو مطلب زیر را هم مشاهده کنید:

حکم عطر زدن در ماه رمضان چیست؟

نزدیکی “رابطه جنسی” در ماه رمضان حرام است؟

مطالب مشابه را ببینید!