بیوگرافی و عکس های پریسا روشنی

بیوگرافی و عکس های پریسا روشنی

 پریسا روشنی

پریسا روشنی متولد سال ۱۳۶۲در شهر اصفهان است.فارغ التحصیل رشته گرافیک و دانشجو فیلمسازی است .در حرفه اش بسیار موفق بوده وبا خنده بازار به مخاطب معرفی شد.در دوره ی دبیرستان هم تئاتر بازی میکرده وتوسط یوسف صیادی به شهاب عباسی معرفی شد.

سریال هایی که بازی کرده عبارت اند از

*خنده بازار۱۳۹۰-۹۱

*شوق پرواز ۱۳۸۹

*مادرانه ۱۳۹۲

تله فیلم ها

*سینزده۱۳-/۱۳۸۸

*پوست انداختن۱۳۹۰

سینمایی

*سربه مهر۱۳۹۱

تئاتر

*مردان بیوه۱۳۹۲

*این دستگاه لعنتی۱۳۹۰

*پلیس۱۳۸۸

 پریسا روشنی  پریسا روشنی  پریسا روشنی

نوشته های مشابه