مجله تاپ‌ناز‌

تاثیرات الکل بر سیستم قلب و عروق

اثر الکل بر قلب

قلب + مشروبات

اتانول و بیماری فشارخون :

یکی از عوامل ایجاد فشارخون در 11درصد مردان فشار خونی است و یکی از شایعترین علل فشار خون ثانویه است .افرادی که بیش از دو  drinksدرروز اتانول مصرف کرده اند نسبت به افراد همسن وهمجنس  غیر الکلی دو برابر ریسک فشار خون بیشتر است .این اثرات وابسته به دوز مصرفی بوده و غالبا در دوز بالای پنج drinks درروز دیده می شود .

مکانیسم اصلی ایجاد فشار خون ناشی از اتانول نامشخص است .مصرف الکل سبب افزایش سطح پلاسمایی کاتکولامین ها و رنین و آلدوسترون می شود که همه این فاکتورها سبب انقباض عروق و افزایش حجم خون و افزایش فشار خون می شود .فشار خون ناشی از مصرف الکل با قطع مصرف آن بر طرف می شود .

اتانول و متابولیسم لیپید :

مصرف الکل اکسیداسیون اسید های چرب آزاد درکبد رامهارکرده و سبب افزایش سنتز کبدی تری گلیسیرید و ترشح VLDLمیشود .بنابراین مصرف الکل سبب هیپرتری گلیسیرید می می شود.هم چنین  مصرف مقدار زیاد الکل سبب افزایش توتال کلسترول و کلسترول LDLمی شود.مصرف منظم الکل سبب افزایش HDLمی شود.در افراد مبتلا به افزایش چربی خون باید از مصرف الکل اجتناب نمایند .

اتانول و بیماری عروق کرونر :

مصرف مقادیر زیاد الکل همراه با افزایش ریسک بیماری آترواسکلروتیک عروق کرونر و افزایش مورتالیتی قلبی وعروقی می شود. حد اقل بخشی از این افزایش ریسک ناشی از مصرف دوز بالای الکل است که همراه با بیماری پرفشا ری خون – افزایش توده عضلانی بطن چپ که همراه با اختلال عملکرد سیستولیک و دیاستولیک بطن است –  هیپر تری گلیسیریدمی است .

برعکس مصرف مقادیر کم الکل درافراد با ریسک پایین قلبی و عروقی  همراه با کاهش خطر انفارکتوس و مرگ ومیر بوده است .اگرچه اغلب اعتقاد بر این است این خواص فقط ناشی از خاصیت آنتی اکسیدان وهموستاتیک شراب قرمز است  .مطالعات متعددی نشان داده که مصرف کنندگان مقادیر متوسط الکل نسبت به کسانی که الکل مصرف نمی کنند یا مقادیر زیاد الکل مصرف کرده اندحدود 70- 40درصد علایم بیماری عروق کرونر یا سکته مغزی ایسکمیک را کمتر نشان داده اند.

مکانیسم های احتمالی مطرح شده برای اثرات محافظتی مقادیر کم الکل  بصورت مو لتی فاکتوریال بوده و بعضی اثرات مفید شامل :افزیش چربی مفید خون و اپو لیپو پروتئین a1– مهار تجمع پلاکتها – کاهش غلظت فیبرینوژن خون – افزایش فعالیت آنتی اکسیدان – اثرات ضد التهابی – بهبود فعالیت فیبرینولیتیک خون و…می باشد ولی اثرات محا فظتی الکل بر سیستم قلب و عروق متفاوت است بیشترین اثر مفید در زنان در دوزهای کمتر از مردان است و بیشتر در سنین میانسالی است تا افراد جوان و افراد مسن  .

اتانول و آریتمی قلبی :

الکل یکی از عوامل شایع اریتمی قلبی است  . شایع ترین آریتمی ناشی از مصرف الکل فیبریلا سیون دهلیزی  است که  به holiday heartمرسوم است .ولی انواع آریتمی دهلیزی و بطنی می تواند رخ دهد مکانیسم احتمالی ایجاد آریتمی فاکتورهای همراه مثل استعمال دخانیات و اختلالات لکترولیتی و ابنور مالیتی متابولیک و فشار خون و یا آپنه خواب مطرح شده اند.کاهش منزیوم و پتاسیم و فسفات خون  و ایجاد دیورز و کاهش سدیم دیده شده است .کمبود تیامین عامل بسیاری از عوارض الکل است .

الکل و نارسایی قلب :

یکی از علل شایع و شناخته شده نارسایی قلب مصرف مقادیر زیاد الکل است .مکا نیسم آسیب مستقیم یا متابولیت های سمی الکل سبب فیبروز بین بافتی – هیپر تروفی بطنی – اختلال فونکشن اتونوم و ایجاد کاردیو میو پاتی است .در 50درصد مصرف کنندگان مزمن بدون علامت الکل اختلال عملکرد عضله قلب دیده شده است .

اتانول و مرگ ناگهانی :

دربعضی مطالعات دیده شده مصرف مقادیر زیاد الکل بصورت مستقل از بیماری عروق کرونر سبب افزایش ریسک مرگ ناگهانی شده است این افزایش ریسک با افزایش سن و افزایش مقدار مصرفی الکل افزایش می یابد .برعکس مصرف مقادیر کم ا لکل در افراد بدون بیماری شناخته شده قلبی باعث کاهش مرگ ومیر قلبی و مرگ ناگهانی شده است .

مطالب مشابه را ببینید!