مجله تاپ‌ناز‌

تاثیرات بد تغییرات اقلیم و گرمایش زمین بر زندگی انسان ها

تغییرات اقلیم و گرمایش زمین در طول سال های اخیر توانسته تاثیرات بد و منفی زیادی بر زندگی انسان ها قرار بگیرد که در این مطلب بیشتر در مورد این پدیده توضیح می دهیم.

می توان گفت که تغییرات اقلیم چالش های زیادی برای زندگی انسان رقم زده است طوری که کارشناسان معتقد هستند با داه این روند تا سال 2025 نیا آبی جهان در بخش کشاورزی، صنعت و شرب برابر می شود و این تاثیر در کشورمان ایران هم بسیار محسوس است زیرا کشور ما در دسته 11 کشور اول انتشار گازهای گلخانه ای است و در بحث مدیریت آب هم مشکلات بسیار زیاد داریم.

تغییرات اقلیم و مشکلات گرمایش زمین

باید بدانید که تغییر اقلیم در واقع مجموعه ای متغیر از شرایط اتمسفری است که درجه حرارت هوا، میزان بارندگی و تغییرات آن را در یک منطقه معین مشخص خواهد کرد. در طی قرن های گذشته به دلیل گسترس فعالیت های صنعتی، بشر ترکیب شیمایی اتمسفر را تغییر داده که این امر باعث بروز تغییرات بی سابقه در اقلیم جهان شده است و این تغییر ناشی از افزایش غلظت گازهای گلخانه ای خواهد بود.

شواهد نشان می دهد که با افزایش غلظت گازهای تمسفری درجه حرارت کره زمین به صورت قابل توجهی افزایش پیدا کرده است و از طرف دیگر افزایش این درجه حرارت پیامدها اقلیمی را به دنبال داشته است و عامل اصلی بروز پدیده تغییر اقلیم به حساب می آید. باید توجه داشته باشید که تغییر اقلیم تاثیر زیادی بر چرخه هیدرولوژیکی و درنتیجه منابع آبی، فراوانی و شدن خشکسالی دارد.

به صراحت می توان گفت که تغییر اقلیم از طرفی باعث بروز تغییراتی در چرخه های زیستی و بر هم خوردن تعادل در بوم نظام ها می شود و از سویی دیگر تنوع زیستی توسط فعالیت های بشر مانند تغییر پوشش گیاهی و کاربری اراضی، آلودگی ها و جمله گونه های مهاجم کاهش پیدا می کند. از آنجایی که تغییرات اقلیم می تواند باعث کاهش توزیع و پراکنش بعضی از گونه ها شود باعث تغییر تراکم و حذف گونه های دیگر هم می شود.

تاثیرات بد تغییرات اقلیم

دلایل بروز تغییرات اقلیم

رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازما حفاظت محیط زیست اعلام کرده که انتشار گازهای گلخانه ای به آرامی ما را گرفتار بعضی از تغییرات آب و هوایی کرده است زیرا آب و هوا با انتشار گاز به سرعت تغییر پیدا می کند و این تغییر برای صدها سال ادامه خواهد داشت و در نتیجه حتی اگر انتشار گازها و افزایش غلظت آنها در سطح اتمسفر متوقف شود می توان گفت که برای تشخیص بعضی اثرات مهم تغییر آب و هوا مانند بالا آمدن آب سطح دریا مدت زمان طولانی نیاز است.

گازهای گلخانه ای در اثر فعالیت های انسانی در اتمسفر رها می شوند و وقتی که سوخت های فسیلی برای تولید انرژی استفاده شده و جنگل ها قطع و سوزانده می شوند دی اکسید کربن تولید می شود و متان و اکسید نیتروژن در اثر فعالیت های کشاورزی، تغییر کاربری زمین و دیگر منابع منتشر می شوند. مواد شیمایی صنعتی مانند هالوکربن و دیگر گازهای با طول عمر بالا هم در اثر فعالیت های صنعتی رها می شوند.

زیاد شدن میزان گازهای گلخانه ای باعث تغییر آب و هوا می شود زیرا این گازها با جذب اشعه فرو سرخ مسیر جریان طبیعی انرژی را با تغییر آب و هوا کنترل می کند. سیستم آب و هوا هم در واکنش به انتشار گازهای گلخانه ای با پوششی ضخیم از این گازها برای حفظ تعادل بین انرژی دریافتی از خورشید و انرژی برگشت داده شده به فضا تعدیل افزایش پیدا می کند.

گازهای گلخانه ای اصلی مانند آب، دی اکسید کربن، متان، ازن تروپوسفری، هالوکربن و اکسید نیتروس ها است که به جزء گاز های صنعتی بقیه آن ها به صورت طبیعی ایجاد می شوند و در مجموع کمتر از یک درصد گازهای اتمسفر را تشکیل می دهند که این مقدار از گاز ها برای ایجاد اثر گلخانه ای و حفظ طبیعی دمای کره زمین در حدود ۳۰ درجه سانتی گراد بیشتر از دمای ضروری جهت حیات بر روی کره زمین کافی خواهد بود.

وضعیت ایران از نظر تبعات گرمایش جهانی

این آسیب ها متاثیر از بعضی از عوامل مانند افزایش دما، خشکسالی، افزایش سطح اب دریاها و اثرات آنها بر مهاجرت ساکنین نواحی آسیب پذیر و منابع درآمدی آنها بهداشت و دسترسی به آب آشامیدنی برخواسته از موضوع تغییر اقلیم خواهد بود.

تاثیرات گرم شدن کره زمین در سطح جهان به صورت یکسان نیست طوری که منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بیشترین خسارت و صدمات اقتصادی را از گرمایش جهانی دارند در حالی که کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی دچار کمترین خسارت می شوند و به راحتی می توان گفت که این مسئله ضرورت توجه به اقدام و مشارکت برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در کشورهای منطقه را نشان می دهد.

باید توجه داشته باشید که شواهدی مانند افزایش متوسط دما در کشور ایران، کاهش بارش ها و شدت حوادث زیست محیطی مانند سیل و خشکسالی در کشور نشان دهنده بروز روزافزون اثرات گرمایش جهانی و تغییر اقلیم در کشور است طوری که نقشه افزایش دمای سطح زمین در ط یک قرن گذشته نشان دهنده آسیب پذیری کشور ایران از تغییرات اقلیم بیش از متوسط جهان می باشد.

مواردی مانند افزایش توالی بروز حوادث شدید زیست محیطی مانند امواج حرارتی در جنوب شرق کشور و روزهای خیلی سرد در شمال غرب کشور از نشانه های تاثیر تغییر اقلیم در ایران می باشد و همچنین افزایش 40 درصدی باران های سیل آسا در کشور و روزهای خشک در نواحی غربی و جنوب شرق هم از پیامدهای محسوس تغییر اقلیم هستند و با وجود اینکه نمی توان سهم بندی دقیقی از نقش گرمایش جهانی بر پیامدهای زیست محیطی دانست ولی به صورت کلی بروز خشکسالی و ایجاد چشمه های گردوخاک در کشور و منطقه که باعث افزایش برو پدیده ریزگردها در شهرهای غربی، جنوب غربی و جنوب شرقی کشور شده است از دیگر اثرات قابل ملاحظه افزایش دمای زمین و کاهش بارندگی است.

تاثیر تغییر اقلیم بر سلامت و روان افراد

اثرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان و محیط پیرامون آن در نقاط مختلف جهان به چالش اساسی عنی نوع پاسخ انسان به این تغییرات تبدیل شده است که در این بین ارتباط نزدیک بین بیماری انسان و تغییر در پارامترهای اقلیمی قابل تامل است زیرا انسان معمولا به عنوان عنصر فعال در کنترل اثرات تغییر اقلیم و قراهم آوردن اقدامات موثر برای کاهش اثرات آن مطرح می شود.

در چندین دهه اخیر با افزایش پیدا کردن گازهای گلخانه ای تشدید روند گرمایش کره زمین و تغییرات اقلیمی بخش هایی از کره زمین به ویژه خاورمیانه را تحت تاثیر خشکسالی شدید و پیاپی افزایش تقاضا برای آب و برداشت های بی رویه با بحران آب موجه کرده است.

با توجه به روندهای موجود، پیش بینی می شود که تا سال 2025 نیاز آبی جهان در بخش کشاورزی، صنعت و شرب برابر شود که این روند کشورهای خاورمیانه و اسیای مرکزی را در زمره بحرانی ترین مناطق جهان قرار خواهد داد و به همین دلیل بسیاری از روخانه های واقع در حوضه های مشترک بین چند کشور تحت فشار رقابت بر سر برداشت منابع آب محدود قرار دارند که می تواند علاوه بر تشدید بحران آب، زمینه بروز اختلاف و نزاع میان کشورهای همسایه هم شود.

کشور ما هم از این بحران جدا نیست و در 50 سال اخیر با افزایش میانگین دما، کاهش متوسط بارندگی و کاهش منابع آبی تجدیدپذیر و بهره برداری غیر اصولی از منابع آبی، باعث پیدایش و تشدید بحران آب در کشور شده که این موضوع در حوضه های مشترک مرزی به دلیل وابستگی به منابع آب های فرامرزی از اهمیت بیشتری برخوردار است.

مطالب مشابه را ببینید!