مجله تاپ‌ناز‌

تاثیر حرف زدن با نوزاد + نحوه درست صحبت کردن با نوزاد برای رشد ذهنی

حرف زدن با نوزاد اثرات زیادی در رشد ذهنی او دارد. نوزاد از زمان تولد و به خصوص از سه ماهگی به بعد خیلی راحت می تواند صداها را تشخیص دهد و در ابتدا با گریه کردن با اطرافیان خود ارتباط برقرار می کند. حرف زدن با نوزاد می تواند بر نحوه یادگیری، عملکرد و رشد مغزی او تاثیرگذار باشد.

تمام نوزادان از همان لحظه تولد در حال یادگیری زبان هستند. کودکان خیلی قبل از اینکه بتوانند صبحت کنند، شروع به برقراری ارتباط می کنند، هر چه بیشتر با نوزاد خود حرف بزنید و به او گوش کنید بیشتر با شما ارتباط برقرار می کند. صحبت کردن با کودک تاثیر زیادی بر ارتباطات او در آینده دارد.

آثار مثبت حرف زدن با نوزاد

نوزاد از وقتی که به دنیا می آید و حتی در دوران جنینی به صدای اطراف خود گوش فرا می دهد و نسبت به صداهایی که می شنود عکس العمل نشان می دهد. صبحت کردن با نوزاد تاثیرات زیادی بر رشد مغزی نوزاد دارد. نوزاد از سن سه ماهگی قادر به درک صدا است و بعضی از صداها مانند صدای موسیقی و صدای محبت مادر تاثیرات مثبتی بر رشد مغزی و یادگیری نوزاد دارد. در این مطلب شما را با تاثیرت مثبت صحبت کردن با نوزاد و روش های ساده برای اینکار آشنا می کنیم.

خواندن کتاب برای نوزاد

تحقیقات نشان داده نوزاد و کوک به عکسها بیش از کارتن علاقه نشان می دهد و به همین دلیل برای نوزاد خود کتاب بخوانید، کتابهایی که انتخاب می کنید از لحاظ زبانی باید غنی باشند. کتاب های شعر و قصه های مختلف وجود دارند که می توانید از آنها استفاده نمایید. هیچ سن مشخصی برای شروع کتاب خواندن در کودک وجود ندارد و مادر هر زمانی که بخواهد می تواند برای نوزادش کتاب بخواند. وقتی که نوزاد نسبت به خواندن از خودش عکس العمل نشان می دهد زمان مناسبی برای کتاب خوانی می باشد. به صورت مرتب برای کودک خود کتاب بخوانید تا حس او را متوجه شوید.

محاوره با نوزاد

نوزاد کوچک یاد می گیرد که ضمن رعایت نوبت محاوره کند. نوزاد یا کودک زمزمه می کند و منتظر می ماند تا واکنش شما را ببیند. در این روش ساده نوزاد محاوره را تمرین می کند و می آموزد که اگر ارتباطی برقرار کند پاسخ دریافت می کند.

توجه کردن به گریه های نوزاد

نوزاد با گریه کردن ارتباط برقرار می کند. در سال اول تولد گریه اصلی ترین بخش سیستم ارتباطی نوزاد به حساب می آید. وقتی که گریه های او پاسخ داده شود، حس می کند که دنیا جای امنی می باشد که در آن نیازهایش پاسخ داده می شود.

خواندن شعر و قصه گویی

شعر و قصه خوانی قسمت مهمی از فرآیند زبان آموختن نوزاد می باشد زیرا با تکرار کودک در طی زمان آنها را می آموزد. خواندن شعر بازی با انگشت و هر نوع فعالیت دیگری به نوزاد و کودکان کلمات را خواهند آموخت که با نشانه های فیزیکی همراه است. وقتی که کودک شعری را می آموزد و همزمان با آن دست زدن شما را می بیند، می آموزد که در زمان خواندن شعر باید دست بزند. حتی اگر بدرستی کلمات را ادا نکند باز هم دست می زند.

تاثیر حرف زدن با نوزاد

کارهای کودک را برایش توضیح بدهید

هر کاری را کودک یا نوزاد شما انجام می دهد و یا از او سر می زند را برای او توضیح دهید و با حرف زدن در مورد آن دامنه لغات نوزاد یا کودک خود را افزایش دهید. مثلا اگر کودک با دست بینی اش را می گیرد در مورد بینی با او حرف بزنید. با شنیدن صدای در و عکس العمل او برایش در این موزد توضیح دهید.

کارهایتان را برای نوزاد توضیح دهید

برای نوزاد توضیح دهید که در حال انجام دادن چه کاری هستید. او با صداها آشنا می شود و کم کم معنی لغات را می فهمد. صحبت کردن با نوزاد شاید کمی عجیب باشد و بگویید که او نمی فهمد ولی او نیاز دارد تا بشنود و با تکرار کلمات از طرف شما حرف زدن را یاد بگیرد. مثلا قبل از بغل کردن نوزاد دست هایتان را به سمت او باز کنید و بگویید: عزیزم مامانی می خواد بغلت کنه، یا در موقع عوض کردن پوشک دلیل این کار را برای نوزادتان توضیح دهید. این روشها تمزینی خوب برای صبحت کردن و همراهی نوزاد با شما است.

تاثیر حرف زدن با نوزاد

حرف زدن با کودک

از هر فرصتی برای حرف زدن با نوزاد استفاده کنید تا از این طریق مهارت های ارتباطی را یاد بگیرد و نوزاد قبل از اینکه بتواند حرف بزند به خوبی متوجه صحبت کردن را داشته باشد متوجه صحبت های شما می شود. زمانی که یک نوزاد یا کودک از لحاظ زبانی غنی باشد به صورت طبیعی صحبت کردن را یاد می گیرد. در زمانی که با نوزاد صحبت می کند و او گوش می دهد در واقع در حال یادگیری کلمات جدید است.

اثرات صحبت کردن با نوزادان

  • پس از اینکه روش های صحیح صحبت کردن و زبان آموزی را آموختید در ادامه آثار مثبت صحبت کردن با نوزاد را می خوانید:
  • صحبت کردن با نوزاد باعث می شود تا نوزاد قدرت های ذهنی خود را بسازد و همین موارد کوچک پایه و اساس روابط نوزاد با دنیای اطرافش را تشکیل می دهد.
  • ذهن نوزاد با ارتباطات جدید شکل می گیرد، وقتی که با نوزاد حرف می زنید در ذهن نوزاد کانال ها و روش های جدید برای یادگیری باز می شود و هر چه تعداد کانال ها بیشتر شود در آینده نوزاد بهتر و سریعتر همه چیز را یاد می گیرد.
  • وقتی با نوزاد صحبت می کنید در واقع پایه های اصلی ارتباط کلامی او در آینده را خواهید ساخت.
  • نوزادان اطلاعات بدست آمده از صحبتهای اطرافیان را در ذهن خود ذخیره می کنند و در آینده در زمان صحبت از آنها استفاده می کنند.
  • صحبت کردن با نوزاد باعث رشد مغزی بهتر و سریعتر در آنها خواهد شد و ارتباطات را در آنها ارتقا می دهد.

مطالب مشابه را ببینید!