مجله تاپ‌ناز‌

تبریک انگلیسی روز دختر با متن روز جهانی دختر و عکس نوشته

در این مطلب جملات تبریک انگلیسی روز دختر و گلچین متن های روز جهانی دختر را با تعدادی عکس نوشته برای تقدیم کردن به فرزند دختر گردآوری کرده ایم.

جملات و متن تبریک انگلیسی روز دختر

تبریک انگلیسی روز دختر با متن روز جهانی دختر و عکس نوشته

I have no cross, lady
Just remember today that girl
You are the mother of another girl in the future
And the day will come when you will become a grandmother
So stay away from all impurity!
Happy Girl’s Day

عرضی ندارم بانو
فقط یادت باشد امروز که دختری
در آینده مادر دختر دیگری هستی
و روزی می‌آید که مادر بزرگ می‌شوی
پس جدا از همه ناپاکی‌ها، تو پاک بمان!
روز دختر مبارک

Happy Daughters Day, dear. My heart swells with pride to see you growing up as a wonderful and empowered woman!

روز دختر مبارک عزیزم قلب من از غرور لبریز می شود که تو را به‌ عنوان یک زن فوق‌ العاده و قدرتمند می‌بینم!

Girls are angels from heaven
To fill our hearts with endless love
Happy daughter Rosette

دختران فرشتگانی هستند از آسمان
برای پر کردن قلب ما با عشق بی پایان
دخترم روزت مبارک

Girl, happy memories of the past
Happy moments and present and hope for the future
Dedicated to today’s daughter and future mother
Happy day

دختر، خاطرات شاد و خوشی گذشته
لحظات شاد حال و امید آینده است
تقدیم به دختر امروز و مادر آینده
روزت مبارک

مطلب مشابه: اس ام اس و جملات تبریک روز دختر و جملات خواندنی به مناسبت روز دختر

تبریک انگلیسی روز دختر با متن روز جهانی دختر و عکس نوشته

My lovely daughter, you are my pride! I promise you will find me by your side in every step of your life. Happy Daughters Day!

دختر دوست داشتنی من، تو افتخار منی! قول می دهم در تمام مراحل زندگی خود مرا در کنار خود داشته باشی. روز دختر مبارک!

My dearest daughter, Happy Daughters Day to you! No matter how much you grow up, you will always remain my little doll!

عزیزترین دخترم، روز دختر بر تو مبارک! هر چقدر هم بزرگ شوی، همیشه عروسک کوچک من خواهی ماند!

A girl should be two things: classy and fabulous. Coco Chanel

دو چیز باید در یک دختر وجود داشته باشد یکی درجه 1 بودن و دومی شگفت آور بودن

Girls have good tact
Girls have good paintings
“they paint Pain in its most beautiful form”
But they do not claim…!

دختر ها سلیقه های خوبی دارند

دختر ها نقاشی های خوبی دارند

”درد را در زیباترین شکلش می کشند“

ولی ادعا نمی کنند…!

مطلب مشابه: تبریک روز دختر به خودم و جملات مغرورانه برای خودم در روز دختر

This daughter’s day is a reminder of how graceful and amazing you are, sweetheart. Love you tons.

این روز دختر یادآور این است که تو چقدر برازنده و شگفت انگیز هستی، عزیزم. خیلی دوستت دارم.

The girl is like an apple that should be picked from a tall tree, not at the foot of the weeds Picking fruit

دختر سیبی است که باید از درخت سربلندی چیده شود نه در پای علف های هرز…

تبریک انگلیسی روز دختر با متن روز جهانی دختر و عکس نوشته

Raising such an amazing daughter is a great honor, and thanks for giving us this honor. Enjoy your day.

بزرگ کردن چنین دختر شگفت انگیزی افتخار بزرگی است و از اینکه این افتخار را به ما دادی سپاسگزاریم. از روز خود لذت ببر.

I bring a sky full of love for my daughter

I will give forgiveness for her cute eyes

A heart-filled heart and soul, a song of sorrow

My gift to my daughter who is strange and indifferent

برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم

برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم

یک دل سرشار از امید و مهر، ترانه ساز غصه ها

هدیه من به دخترم، همون غریب بی ریا

مطلب مشابه: جملات انگیزشی روز دختر با جملات انرژی دهنده برای دختران

Happy daughter’s day. Words cannot express how happy we are to have such a wonderful daughter like you.

روز دختر مبارک کلمات نمی توانند بیان کنند که چقدر خوشحالیم که چنین دختر فوق العاده ای مانند تو داریم.

I want to have the best wishes for the loveliest, lovely, and most beautiful girl and the most amazing girl in the earth.

می‌خواهم بهترین آرزوها را برای دوست‌داشتنی‌ترین، قشنگ‌ترین و شگفت‌‌انگیزترین دختر روی زمین داشته باشم.

تبریک انگلیسی روز دختر با متن روز جهانی دختر و عکس نوشته

Little girls are cute and small only to adults. To one another they are not cute. They are life-sized.

Margaret Atwood

دختر بچه ها صرفا در نظر بزرگسالان ناز هستند در حالی که از نظر سایر دختر بچه های کوچک اینطور نیستند.

There are billions of different parents in the world, but I would like to thank the almighty for sending you to us. Happy Daughter’s Day, my little girl.

میلیاردها پدر و مادر مختلف در جهان وجود دارد، اما مایلم از خداوند متعال تشکر کنم که تو را نزد ما فرستاد. روز دختر مبارک دختر کوچولوی من

Do not have a girl who needs a man
Have a girl you need a man
And the two are very different. . .

دختری نباش که به مردی نیاز داره

دختری باش که مردی به اون نیاز داره

و این دو باهم خیلی متفاوتند . . .

مطلب مشابه: جملات خنده دار روز دختر + متن جوک خفن و بامزه برای روز دختر و دختران

Our lovely daughter, you complete our family! Happy Daughter’s Day to you!

دختر دوست داشتنی ما، تو خانواده ما را کامل می کنی! روز دختر بر تو مبارک!

Being your mother is the most precious blessing of my life. Happy Daughters Day to you! May you always find happiness!

مادر تو بودن با ارزش ترین نعمت زندگی من است. روز دختر بر تو مبارک باشد که همیشه خوشبختی را پیدا کنی!

Thank you for being such positive energy in our family. Your optimism and enthusiasm in life give us hope and strength. Happy daughter’s day to you.

ممنون که اینقدر انرژی مثبت در خانواده ما داری. خوش بینی و اشتیاقت در زندگی به ما امید و قدرت می ده. روز دختر بر تو مبارک

مطلب مشابه: عکس نوشته دخترانه تبریک روز دختر + متن تبریک روز دختر از طرف پدر و مادر

May God bless you with prosperity and good fortune because you definitely deserve it, baby.

انشالله که خدا عاقبت بخیرت کنه چون قطعا لیاقتش رو داری عزیزم.

Dear daughter, Happy Daughter’s Day! You are the center of our universe!

دختر عزیزم، روز دختر مبارک! تو مرکز جهان مایی!

I bring a sky full of love for my daughter

I will give forgiveness for her cute eyes

A heart-filled heart and soul, a song of sorrow

My gift to my daughter who is strange and indifferent

برای دختر گلم یه آسمون عشق میارم

برای ناز اون چشاش سخاوت هدیه میارم

یک دل سرشار از امید و مهر، ترانه ساز غصه ها

هدیه من به دخترم، همون غریب بی ریا

مطلب مشابه: اس ام اس تبریک روز دختر به دختران + عکس نوشته های روز دختر

مطالب مشابه را ببینید!