مجله تاپ‌ناز‌

جملات تبریک انگلیسی عید فطر با متن های ترجمه شده

در این مطلب مجموعه جملات تبریک انگلیسی عید فطر را با متن های ترجمه شده فارسی ارائه کرده ایم. شما نیز می توانید با ارسال این پیام ها به دوستان خود، عید فطر را به روشی متفاوت به آن ها تبریک بگویید. پس در ادامه همراه سایت بزرگ تاپ ناز باشید.

photo 2024 04 06 17 09 44

متن و جملات تبریک انگلیسی عید فطر

May your bond with Allah grow even stronger this Eid

باشد که در این عید پیوند شما با خداوند قوی‌تر شود.

May Allah bless you with wisdom, grace, and good humor this Eid

باشد که خداوند شما را با خرد، فضیلت و اخلاق خوب در این عید برکت دهد.

مطلب مشابه: شعر عید فطر + اشعار زیبای کوتاه تبریک عید فطر

تبریک انگلیسی عید فطر

May Allah spoil you with blessings this Eid

باشد که خداوند برکت این عید را نصیب شما سازد.

Indulge yourself this Eid. You’ve earned it

این عید را خوش بگذران. لایقش هستی!

متن کوتاه تبریک عید فطر انگلیسی

May all the light of heaven shine on you and your loved ones this Eid

باشد که در این روز عید تمام نور بهشت بر شما و عزیزانتان بتابد.

Like the colour of silver ،

in the night sky ،

the new moon rises ،

the holy month has past ،

the fasting is over ،

tomorrow is the great feast of Eid-ul-Fitr.

We will eat spicy chicken ،

and mouthwatering pakoras ،

I’ll call my neighbours ،

and friends on the street ،

may the peace of Allah ،

and joy of Eid ،

be with everyone.

مانند رنگ نقره ای ،

در آسمان شب ،

ماه جدید بالا می آید ،

ماه مبارک گذشته است ،

روزه به پایان رسیده است ،

فردا جشن بزرگ عید فطر است.

ما مرغ تند و پاکوره می خوریم ،

من همسایه هایم ،

و دوستان را در خیابان صدا می کنم.

امیدوارم آرامش خدا ،

و شادی عید ،

برای همگان باشد.

مطلب مشابه: جملات تبریک عید فطر + اشعار زیبا، عکس نوشته و متن های فوق العاده تبریک

تبریک انگلیسی عید فطر

I hope you make many happy memories this Eid

امیدوارم در این عید خاطرات خوش زیادی را بسازید.

blessing of Allah

fill your life with

joy and prosperity.

Happy Eid-e-Fetr

خدواند زندگی شما را پر

از رفاه و لذت کند.

عید فطر مبارک

Wishing you and your loved ones a heartwarming Eid

با آرزوی عیدی دلگرم‌کننده برای شما و عزیزانتان.

جملات تبریک بزرگترین عید مسلمانان

Place your trust in Allah this Eid

در این عید بر خدا توکل کنید.

May Allah fill your heart with joy this Eid

باشد که خداوند در این عید قلب شما را مملو از شادی سازد.

مطلب مشابه: پیامک جدید تبریک عید سعید فطر به عزیزان، دوستان و خانواده

May Allah open all doors for you

باشد که خداوند همه درها را به روی شما بگشاید.

May Allah bless you and your family. Eid Mubarak

خداوند شما و خانواده‌تان را برکت دهد. عید مبارک!

fetr 2

Remember this Eid that Allah walks beside you always

به یاد داشته باشید که در این عید خداوند در کنار شما راه می‌رود.

Eid Mubarak to you and your family

عید شما و خانواده‌تان مبارک.

Sending wishes of peace this Eid

با آرزوی صلح در این عید.

May your Eid live up to your ideals

باشد که عید شما به آرمان‌های شما برسد.

مطلب مشابه: عکس نوشته عید فطر | جمله عکس عید فطر مبارک و متن تبریک عید فطر

On Eid, remember that Allah’s presence is a gift

در عید، به یاد داشته باشید که حضور خداوند یک هدیه است.

Sending you thoughts of prosperity for Eid and forever

برای عید و تا ابد برای شما آرزوی کامیابی می‌کنم.

May your Eid be blissful and bright

عیدتان پر از خیر و برکت باد.

fetr 3

Wishing you joy this Eid

با آرزوی شادی در این عید برای شما.

Wishing you a vibrant and joyous Eid

با آرزوی عیدی پرنشاط و شادی برای شما.

May you be blessed with kindness, patience and love. Eid al-Fitr Mubarak.

امیدوارم که خداوند به تو نعمت مهربانی و صبوری و عشق را عطا کند. عید فطر مبارک

This is the day when we should pay gratitude to the divine light for all the wonderful things around us. Eid al-Fitr Mubarak!

امروز روزی است که باید به نوری که همه چیزهای اطرافمان را دربرگرفته توجه کنیم. عید مبارک

مطلب مشابه: عکس های پروفایل عید فطر + جملات کوتاه و بلند تبریک عید فطر ماه رمضان

Eid…

A time for joy ،

a time for togetherness ،

a time to remember my blessings..

For me… it’s you!

May Allah Bless you &

Give u all the joy u bring to my life!

Happy Eid-e-Fetr

عید …

زمانی برای شادی ،

زمانی برای با هم بودن ،

زمانی برای یادآوری نعمت ها ..

برای من … عید تو هستی!

خداوند به تو برکت بدهد و

به تو همه شادی هایی که به زندگی من آورده ای را هدیه کند!

عید فطر مبارک

fetr 4

I wish a wish for u.

The wish i wish for few.

The wish i wish for u is that

your all wishes come true

so keep on wishing

as my all wishes are with you.

Eid Mubarak To U & Ur Faimly

آرزو می کنم یک آرزو برای تو.

آرزویی که برای تعداد کمی می کنم.

آرزویی که برای تو دارم این است که

تمام آرزوهایت جامه عمل بپوشد

بنابراین آرزوهایت را ادامه بده که

تمام خواسته من برآورده شدن آرزوهایت می باشد.

عید برای شما و خانواده ات مبارک.

Eid al-Fitr Mubarak! Seize the moment and be happy. Because very little is needed to make a happy life, it’s all within yourself and your way of thinking.

عید فطر مبارک. از لحظه لحظه زندگی خود لذت ببرید و شاد باشید. چیز های زیادی برای زندگی شاد نیاز نیست. همه چیز در درون شما و طرز فکرتان است.

Close Your Eyes

And Imagine My Smily Face

Have You Done It???

Mubarak ho

چشم هایت را ببند

و صورت خندان من را تصور کن

تصور کردی؟

عیدت مبارک

امیدوارم با ایمان به خدا هدایت شوی

Before we ask for happiness and prosperity, we should ask for mercy. May Allah shower his mercy on us. Eid al-Fitr Mubarak

قبل از این که از خداوند شادی و نعمت را درخواست کنیم، باید از او خواستار رحمت باشیم. امیدواریم که خداوند رحمتش را به ما عطا کند. عید فطر مبارک

Eid is the holy festival of Muslims. Eid-ul-Fitr means ‘festival of breaking the fast’. The festival is celebrated after the 30 days of fast, which is called Ramadan. Just like the Ramadan, Eid-ul-Fitr starts with the sighting of the new moon and people wait till the evening before Eid to be sure of the date.

عید فطر برای مسلمانان جشن مقدسی است. عیدی که در آن روزه خود را باز می کنند. این جشن بعد از 30 روز روزه گرفتن در ماه رمضان برگزار می شود. عید فطر شبیه به ماه رمضان، با مشاهده ماه جدید، برگزار می شود. به همین دلیل در شب عید منتظر رویت ماه هستند.

Charity also called zakat is offered to others on this festival and throughout the Ramadan, which gives the opportunity to share the joys with others.

کار خیر به نام زکات برای دیگران در عید فطر و در طول ماه رمضان انجام می شود و فرصتی برای به اشتراک گذاشتن شادی و نعمت با دیگران است.

Eid is a day to cheer and to laugh with all your heart. It’s a day to be grateful to Allah for all of his heavenly blessings on us. Wishing you a happy Eid.

عید روزی برای شادی و خندیدن از صمیم قلب می باشد. روزی برای سپاسگزاری از خداوند، برای همه نعمت های بهشتی اش. امیدوارم عید شادی داشته باشید.

May this Eid bring joy and love to your heart and create all the opportunities of success for you! Eid al-Fitr Mubarak.

امیدواریم که این عید لذت و عشقش را به قلب شما هدیه کند و همه فرصت های رسیدن به موفقیت را برای شما فراهم کند. عید تان مبارک

May this Eid brings you joys unlimited, may all your wishes come true on this holy day, may Allah approve your kind deeds, forgive your disobedience and sins, and ease the suffering of all individuals around the globe.

امیدواریم که این عید برای شما لذت نامحدود بیاورد و همه آرزوهای تان در این روز مقدس برآورده شود. امیدواریم که خداوند مهربانانه ترین رفتار را با شما داشته باشد. نافرمانی ها و گناهان تان را ببخشد و درد و رنج را از کل جهان پاک کند.

Let this Eid be the occasion of sharing the love and caring for the people who need to be loved and cared. Eid al-Fitr Mubarak to all!

این عید را فرصتی برای انتشار عشق و توجه به مردمی کنید که نیاز به عشق و توجه دارند. عید فطر بر همگی مبارک.

This is the day when we should pay gratitude to the divine light for all the wonderful things around us. Eid al-Fitr Mubarak!

امروز روزی است که باید به نوری که همه چیزهای اطرافمان را دربرگرفته توجه کنیم. عید مبارک

The first and the foremost thing that we should ask from Allah is mercy to make it a purposeful Eid for all of us…. Eid al-Fitr Mubarak

مهم ترین و اولین چیز که باید از خدا بخواهیم، رحمت است که این عید را برای ما هدفمند می کند. عید فطر مبارک

May the goodness and joys of Eid are multiplied millions of times to bring eternal happiness in your life…. Eid al-Fitr Mubarak to you.

امیدوارم که زیبایی و لذت این عید، میلیون ها بار برایت تکرار شود تا شادی ابدی را در زندگیت به وجود بیاورد. عید فطر بر تو مبارک

مطالب مشابه را ببینید!