مجله تاپ‌ناز‌

20 متن تبریک روز ماما به انگلیسی (عکس نوشته با ترجمه فارسی)

20 متن تبریک روز ماما به انگلیسی (عکس نوشته با ترجمه فارسی)

ماما به عنوان متخصص زایمان و مراقبت از زنان باردار و مسئول زایمان‌ شناخته می‌شود. این حرفه‌ای که توسط ماماها انجام می‌شود، شامل ارائه مشاوره، پشتیبانی و مراقبت حرفه‌ای به زنان در طول دوره بارداری، زایمان و پس از زایمان می‌شود. ماماها با تخصص و تجربه خود، به زنان کمک می‌کنند تا فرآیند زایمان به شکلی ایمن و آسان صورت بگیرد و به مادران جوان کمک می‌کنند تا در ارتباط با نوزاد خود مطمئن باشند.

تاریخچه روز ماما در تقویم جهانی

5499l8spc 2

روز ماما، در تاریخ ۵ مه، به مناسبت تجلیل از نقش حیاتی ماماها در زایمان و مراقبت از زنان باردار و نوزادان برگزار می‌شود. این روز به منظور افزایش آگاهی عمومی درباره اهمیت و نیاز به حضور ماماها در فرآیند زایمان و پس از آن، ترویج سلامت مادران و نوزادان، تشویق به ارتقاء کیفیت خدمات بهداشتی و تسهیل در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی مناسب تعیین شده است.

ماماها به عنوان اعضای کلیدی سیستم بهداشتی، نقش بسیار مهمی در ارتقای سلامت مادران و نوزادان دارند. آن‌ها با ارائه مشاوره، پشتیبانی و مراقبت حرفه‌ای، به زنان در طول دوره‌های بارداری، زایمان و پس از زایمان کمک می‌کنند.

ماماها از آغاز بارداری تا پایان فرآیند زایمان، به زنان کمک می‌کنند تا تجربه زایمانی ایمن و با کیفیتی داشته باشند.

سری جدید متن تبریک روز ماما به انگلیسی 1403

20 متن تبریک روز ماما به انگلیسی (عکس نوشته با ترجمه فارسی)

روز ماما، فرصتی است برای تقدیر و قدردانی از تلاش‌ها و زحمات بی‌دریغ ماماها در جامعه و بهبود سلامت جامعه به ویژه زنان و نوزادان. از طرفی، افزایش آگاهی عمومی درباره نیاز به حضور و حمایت از ماماها، بهبود و توسعه خدمات بهداشتی و فرهنگ سلامت و بهداشت در جامعه را ترویج می‌ دهد. اگر به دنبال جملات و متن انگلیسی زیبا و جدید هستید تا این روز مقدس را به ماماهای همکار، دوست، خواهر، مادر و اطرافیان خود تبریک بگویید پیشنهاد می کنیم این بخش از تاپ ناز را از دست ندهید.

Midwifery is the feeling of the most glorious moments
See the most beautiful tears
And the most pleasant smiles
Midwifery
Touch the glorious seconds of a birthday
Embracing is the pure gift of God

مامایی حس باشکوه ترین لحظه هاست
دیدن زیباترین اشکها
و دلنشین ترین لبخندهاست
مامایی
لمس ثانیه های با شکوه یک تولد است
در آغوش گرفتن هدیه پاک خداوند است

happy midwife day
روز ماما مبارک

My toddler, calm down, be patient.
The one with your kind hands
Lives life in loving arms
He wears the emblem of the Innocents
Relax in her arms and she is a midwife

نوپای من آرام باش، صبر پیشه کن.
آنکه تو را با دستان مهربانش
به آغوش پر مهر زندگی می کشاند
نشان تن پوش معصومان به تن دارد
در دستانش آرام بگیرا و ماماست.

happy midwifery day
روز مامایی مبارک

There is love in your hands
Under the rain, Nastaran looks at you
By passing the word from the corner of your lips
The kindness of your heart means good

در میان دستهایت عشق پیدا میشود
زیر باران نگاهت نسترن وا میشود
با عبور واژه از گوشه لبهای تو
مهربانیهای قلبت خوب معنا میشود

happy midwifery day
روز مامایی مبارک

مطلب مشابه: 20 متن ادبی و رسمی تبریک روز ماما به همکار ( جملات و عکس پروفایل روز ماما)

متن ناب انگلیسی برای تبریک روز ماما برای استوری

20 متن تبریک روز ماما به انگلیسی (عکس نوشته با ترجمه فارسی)

Today, Milad is an unaffected cortex
Kind and big heart and big name
Remember forever
It shines on the hearts of women and children

امروز میلاد قشری است بی پیرایه
مهربان و بزرگ دل و بزرگ نام
یادت تا همیشه
بر قلب زنان وکودکان می درخشد

happy midwifery day
روز مامایی مبارک

You are the source of love from God
Hang your hand on the children of this land
Eyes waiting for mothers
Always promising your way

تو که منبع مهری از جانب خداوند
دستانت را بر سر کودکان این سرزمین بیاویز
چشمان منتظر مادران
همیشه نوید بخش راه توست

happy midwifery day
روز مامایی مبارک

Good midwifery is a combination of art, science, and instinct.

مامایی خوب ترکیبی از هنر، علم و غریزه است.

In all cultures, the midwife’s place is on the threshold of life, where intense human emotions, fear, hope, longing, triumph, and incredible physical power////////////enable a new human being to emerge. Her vocation is unique

در همه فرهنگ‌ها، جایگاه ماما در آستانه زندگی است، جاییکه احساسات شدید انسانی، ترس، امید، آرزو، پیروزی و قدرت جسمی باور نکردنی یک انسان جدید را قادر می‌سازد ظهور کند. حرفه او بی‌نظیر است.
روز ماما مبارک

مطلب مشابه: جملات تبریک روز ماما به خواهرم (متن زیبا و عکس نوشته روز ماما)

متن انگلیسی زیبا روز ماما مبارک

20 متن تبریک روز ماما به انگلیسی (عکس نوشته با ترجمه فارسی)

On the occasion of International Midwives Day, I am reminded just of you…… for you brought our child in this world and filled our house with happiness and joy…… Wishing you a wonderful day and successful year ahead!!!

به مناسبت روز جهانی ماما، من فقط به یاد شما می‌افتم… زیرا شما فرزند مرا به این دنیا آورده‌اید و خانه ما را پر از شادی کردید… با آرزوی یک روز فوق العاده برای شما.

Midwives are the connection between a mother and her child…. They are the ones that bring the real good news in this world.

ماماها اتصال مادر و فرزند او هستند. آنها کسانی هستند که خبرهای خوب واقعی را به این دنیا می‌آورند.

Only a woman with a heart full of love can be a midwife because it demands all the patience and care in this world…. Thank You!!!

فقط یک زن با قلب پر از عشق می‌تواند ماما شود زیرا این کار تمام صبر و مراقبت در این دنیا را می‌طلبد.

With all my heart, I thank you for bringing the most beautiful blessings of Almighty in our lives and doing your job with all your heart.

با تمام وجود از شما سپاسگزارم که زیباترین نعمت‌های حق تعالی را به زندگی ما به ارمغان آورده و این کار را با تمام وجود انجام داده‌اید.

مطلب مشابه: تبریک روز ماما به همسرم | 100 متن زیبا برای تبریک روز ماما به همسر

کپشن انگلیسی زیبا برای تبریک روز ماما

20 متن تبریک روز ماما به انگلیسی (عکس نوشته با ترجمه فارسی)

The midwife hears the heartbeat of the future
Happy Midwifery Day, Happy Angels Day

ماما ضربان قلب آینده را می شنود
روز ماما، روز فرشته های مهربان خدا مبارک

happy midwifery day
روز مامایی مبارک

Greetings and thanks for the gift
By enduring difficult moments
Green look
You present the delicate appearance of babies

درود و سپاس نثارت
که با تحمل لحظه های دشوار
سبزی نگاهت را
تقدیم سیمای لطیف نوزادان می کنی

happy midwife day
روز ماما مبارک

The baby gives you his first innocent look
And you are the first one
You make her cry patiently
Patience and innocence chase you away

نوزاد اولین نگاه معصومانه اش را به تو هدیه میکند
و تو اولین کسی هستی که
گریه اش را صبوری می کنی
صبوری و معصومیت بدرقه راهت

Thousands of flowers in the garden of life
They kiss the hands of the angel who
He lives in Bahar Street
Ordibehesht Alley, No. 15

هزاران گل باغچه زندگی
بوسه می زنند بر دستان آن فرشته ای که
ساکن خانه ایست در خیابان بهار
کوچه اردیبهشت، پلاک 15

happy midwifery day
روز مامایی مبارک

مطلب مشابه: عکس نوشته روز ماما برای پروفایل | متن تبریک روز ماما و تاریخچه روز ماما 15 اردیبهشت

متن با کلاس انگلیسی برای تبریک روز ماما

The story of life begins with being you
You are the source of love from God
Hang your hand on the children of this land
Eyes waiting for mothers
Always promising your way

قصه زندگی با بودن تو آغاز می شود
تو که منبع مهری از جانب خداوند
دستانت را بر سرکودکان این سرزمین بیاویز
چشمان منتظر مادران
همیشه نوید بخش راه توست

happy midwifery day
روز مامایی مبارک

Your remaining hand
Our Beloved Children
You are led to the realm of the universe
Happy Rosette, dear midwife

ای که باقداست دستانت
فرزندان دلبندما را
به عرصه گیتی رهنمون می شوی
ای مامای عزیز روزت مبارک

happy midwife day
روز ماما مبارک

A wonderful creation
He kisses your gifted hands
Owner of Spring Hands, Happy Rosette

خلقتی شگرف
بر دستان ارمغانی ات بوسه می زند
صاحب دستان بهاری، روزت مبارک

happy midwife day
روز ماما مبارک

مطالب مشابه را ببینید!