جملات تبریک موفقیت شغلی به همسر | همسرم پیشرفت کاری ات مبارک موفق باشی

پیام تبریک موفقیت شغلی به همسر

جملات تبریک موفقیت شغلی به همسر ، ترفیع و ارتقای شغلی به همسر برای گرفتن پست جدید یا اولین روز کاری همراه با آرزوی پیشرفت روز افزون برای وی

همسر عزیزم
ارتقای شغلی و پست جدیدات را تبریک میگم و امیدوارم هر روز بیشتر از پیش موفق باشی

******

متن تبریک موفقیت کاری به انگلیسی

Keep flying higher
Keep moving up
There’s no stopping you
Congratulations

بالاتر پرواز کن
بالاتر برو
هیچ چیزی نیست که تو را متوقف کند
تبریک

******

با قلبی سرشار از شادی، این موفقیت رو بهت تبریک می گم بهترینم و امیدوارم هر روز ما همراه با پیروزی باشه
پست جدید کاری ات مبارک شوهر عزیزم

******

تبریک می گم مرد من، برای موفقیتی که شایسته ی اون هستی

******

جملات تبریک موفقیت شغلی به همسر | همسرم پیشرفت کاری ات مبارک موفق باشی

همسر عزیزم خوشحالم که نتیجه ی زحماتت رو گرفتی و این موفقیت ارزشمند رو به دست آوردی
تبریک میگم عشقم

******

تبریک موفقیت برای پروفایل

Spread your wings
Keep flying
There’s no stopping you on this success flight

بال هایت را بگشا
پرواز کن
چیزی نیست که تو را متوقف کند در این پرواز موفقیت

******

تبریک به همسر عزیزم که شایسته ی بهترین هاست
تعجبی نداشت که این موفقیت را به دست بیاری
ممنون از زحمات و تلاش بی وقفه ات

******

دیدن لبخند پیروزمندانه ات شوق و شعفی به من بخشید که قادر به بیانش نیستم
تبریک میگم همسر مهربانم

******

You’re a star
You belong to the sky
Congratulations star
Keep shinning
I’m proud of you

تو یک ستاره هستی
تو متعلق به آسمانی
تبریک می گم ستاره
درخشان بمان
به تو افتخار می کنم

******

جملات تبریک موفقیت شغلی به همسر | همسرم پیشرفت کاری ات مبارک موفق باشی

امروز روزیه که تمام خستگی ها جای خودش رو به شادی داده
امروز می شه لبخند زد و این موفقیت رو جشن گرفت
تبریک می گم عزیزم

******

Only those who dare to fail greatly can ever achieve greatly

تنها کسانی که جرات می کنند زیاد شکست بخورند به بهترین ها دست پیدا می کنند

******

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm
Congratulations

موفقیت توانایی رفتن از یک شکست به دیگری بدون از دست دادن شور و شوق است
تبریک

******

Success comes to those who deserve it. Congratulations

موفقیت برای کسانی است که شایسته آن هستند
تبریک

******

Congratulations on your promotion!
تبریک به خاطر ترفیع ات

Congratulations! You deserve it

تبریک می گم
تو شایسته اش بودی

******

شعر تبریک موفقیت

نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود
مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد
خوشحالم که مزد زحمات ات را گرفتی عزیزم و برات آرزوی موفقیت روز افزون دارم

مطالب مشابه را ببینید!