تجاوز معلم به ۱۹ دانش آموز

با آنکه هنوز اخبار تیراندازی مدرسه نیوتاون درایالت کنتیکت امریکا فروکش نکرده است ، ماجرای متهم شدن یکی از معلمان دبستان در آمریکا به سوء استفاده جنسی از حدود بیست دانش آموز خبرساز شده است.

تجاوز به دانش آموزان  

واحد مرکزی خبر به نقل از روزنامه امریکایی لس انجلس تایمز، یک معلم پنجاه وهفت ساله به نام رابرت پیمنتال robert pimentel دیروز چهارشنبه در ناحیه ویلمینگتون در شهر لس آنجلس آمریکا به اتهام رفتارهای جنسی شنیع در مورد نوزده دانش آموز دستگیر شد.

پلیس واحد جرایم جنسی بخش جوانان در اداره پلیس لس آنجلس این فرد را به بازداشتگاه منتقل کرد و دادیارها هفده فقره اتهام را در ارتباط با دوازه قربانی ضد وی مطرح کردند.
بازرسان همچنین می گویند پیمنتال هفت کودک و بزرگسال دیگر را نیز مورد تعدی قرار داده است که باید ضد وی طرح اتهام شود.
رئیس پلیس ناحیه ای لس آنجلس می گوید، این معلم دبستان به رفتارهای زشت و سوء استفاده جنسی از تعداد بی شماری از دانش آموزان متهم است و این اتهامات به مارس ۲۰۱۲ باز می گردد.
تحقیقات در مارس ۲۰۱۲درباره سوء استفاده های جنسی در دبستان جرج دل لا تور منجر به برکناری مدیر مدرسه شد.
سال گذشته پرونده مشابه دیگری در اداره پلیس لس آنجلس مورد رسیدگی قرار گرفت. در آن پرونده معلم شصت و یک ساله دبستان میرامونته به اقدامات بسیار شنیع در مورد بیست و سه دانش آموز متهم شد.
تاکنون صد و بیست و شش دانش آموز و شصت و سه تن از والدین دانش آموزان در همان ناحیه آموزشی با طرح شکایت خواستار دریافت غرامت شده اند.

مطالب مشابه را ببینید!