تجاوز وحشیانه 6 مرد چینی به 2 دختر روستایی!

تجاوز وحشیانه 6 مرد چینی به 2 دختر روستایی!

6 تن از مقامات شهرداری شهر چونگ کینگ واقع در جنوب غربی چین به جرم تجاوز جنسی دستگیر شدند.

این 6 تن از مدیران که در رده های مختلف اداری در شهرداری چونگ کینگ بودند پس از یک رسوایی تجاوز جنسی به دو دختر 19 ساله توسط پلیس دستگیر شدند.

به گزارش این خبرگزاری؛  “شائو خوشئینگ”، “یان پنگ”، “زائو هونگشی”، “تان لین لینگ” ، “وانگ جی”و “آن جون تانگ”، شش فرد متهم تجاوز جنسی به دو دختر 19 ساله روستایی در این پرونده هستند.

به گفته وکلای این متهمین؛ افرادی سود جو با نصب دوربین مخفی در هتلی دور افتاده و با یک برنامه ریزی قبلی این نقشه را کشیده بودند.

قربانیان این تجاوز جنسی به منظور مصاحبه کاری به این  هتل دعوت شده بودند.

آنان با ضبط فیلم از این دو دختر 19 ساله خیال اخاذی و حق السکوت را داشتند که با اعتراف دختران نزد پلیس آنان دستگیر می شوند. این 6 نفر به دلیل رسوایی جنسی از شهرداری این شهر اخراج  می شوند.

مطالب مشابه را ببینید!