ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

شما می توانید از روشی که ما در زیر پیشنهاد می دهم استفاده کرده و موهای دم اسبی معمولی خود را ارتقاء دهید، به این منظور با دنبال کردن چند ترفند ساده می توانید دم اسبی پرپشت تر و بلندتریدرست کنید حتی اگر دم اسبی را بالای سر ببندید.

ترفند داشتن موی دم اسبی پرپشت و زیبا

وسایل مورد نیاز:

• کش مو

• کلیپس مو

• شانه و یا برس

• اسپری مو

• سنجاق مویی

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

1. از قسمت پشت گوش ها موها را تقسیم کنید به شکلی که همانند تصویر موها به دو قسمت تقسیم شوند.

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

2. با کلیپس ، موهای قسمت جلو را ببندید تا جلو دستتان را نگیرد.

3. موهای قسمت پشت مو را در قسمت بالای سر دم اسبی کرده و با کش ببندید. به آنها اسپری مو بزنید.

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

4. کلیپس جلو مو را برداشته و برای حجم دادن به آنها، موها را پوش دهید و مقدار کمی اسپری مو بزنید.

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

5. موهای جلو سر را جمع کرده و به عقب به سمت تاج موها ببرید. یک دم اسبی درست به دور دم اسبی زیرین ایجاد کنید، به طوری که تنها یک دم اسبی دیده شود.به جای آنکه موها را محکم به عقب بکشید، مقداری را همان جلو نگه داشته و اجازه دهید قسمتی از موهای پوش داده شده ، به موهای جلو حجم دهند. سپس با کش مو ببندید.

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

6. در صورت نیاز می توانید موها را شل ببندید و سپس موهای بیرون مانده را با انگشتان به داخل موها برده و سپس با اسپری مو آنها را در سر جایشان ثابت نگه دارید. این کار را تا جایی ادامه دهید که از شکل آن راضی شوید.

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

7. برای مرتب کردن بیشتر، یک نوار از موهای دم اسبی را برداشته و به دور کش بپیچید تا کش پنهان شود. با استفاده از سنجاق مویی محکم کرده و درانتها به کل موها اسپری مو بزنید.

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

دم اسبی بلند شما حاضر شد، می توانید دم اسبی را مانند تصویر صاف نگاه داشته و یا آن را پوش دهید تا حجیم تر شود و یا آنها را با بابلیس کمی فر کنید و سپس اسپری مو بزنید.

ترفندی برای داشتن دم اسبی پرپشت و بلند+راهنمای تصویری

 

مطالب مشابه را ببینید!