اخبار اجتماعی

ترفند داعش برای جدا کردن دختران و زنان متاهل

ترفند گروه داعش برای تشخصی زنان شوهردار و دختران جوان

شاهدان عینی در شهر موصل عراق از شدت یافتن افراطی گری های گروهک تروریستی داعش خبر می دهند.

این بار رهبران فکری داعش برای تشخیص زنان مجرد از زنان شوهردار، برای رسیدن به اهداف شومشان دستور دادند تا پوشش ویژه ای در این خصوص برای زنان در نظر گرفته شود.

زنان داعشی به دستور رهبران فکری این گروهک تروریستی به کلیه دختران و زنان مناطق تحت سیطره خود در شمال غرب عراق اعلام کردند تا از این به بعد زنان مجرد از نقاب سفید در کنار پوشش اسلامی خود استفاده کنند و زنان شوهردار نیز با همان پوشش سابق خود با نقاب مشکی در انظار عموی ظاهر شوند.

بر پایه این گزارش، مردم شهر موصل به دنبال اعلام این قانون، برای جلوگیری از سوء استفاده های داعش از بیرون آمدن زنان و دختران خود به جزء برای مسائل ضروری خودداری کرده اند.

ترفند داعش برای جدا کردن دختران و زنان متاهل

نوشته های مشابه