مجله تاپ‌ناز‌

تست هوش تقسیم دایره

تست هوش تقسیم دایره

این بار دستان جادویی شماست که باید این دایره ی به ظاهر ساده را به یک دایره ی اسرار آمیز تبدیل کند. در این تست هوش تصویری از شما خواسته شده تا با سه خط مستقیم و بدون انحنا، دایره را طوری تقسیم کنید که مجموع اعداد در هر بخش برابر بخش های دیگر باشد. بدیهی است که با رسم سه خط دایره به پنج بخش تقسیم خواهد شد. یعنی شما پنج دسته اعداد خواهید داشت که مجموع آن ها یک عدد خواهد بود.

تست هوش تقسیم دایره


پاسخ تست هوش تصویری : تقسیم جادویی دایره
همان طور که در تصویر ملاحظه می کنید :

تست هوش تصویری, معما و تست هوش

مطالب مشابه را ببینید!