مجله تاپ‌ناز‌

تست هوش کودک | آزمون تصویری برای تست هوش کودکان و سنجش هوش

تست هوش کودک جزو تست هایی است که ضریب هوشی کودکان را مشخص می کند و توسط روانشناس و با استفاده از معیارهای مناسب سن کودک تنظیم می شود. این نوع تست برای کودک کاربردهای زیادی دارد.

تعیین بهره هوشی در کودک کاری تخصصی است و نیازمند آگاهی و اطلاعات کامل در این مورد است، اینگونه تست ها در مراکزی معتبری و دارای سابقه تحصیلی و کاری انجام می گیرد که می توان از طریق بهره هوشی کودک را تعیین کرد.

تست هوش کودک می تواند برای خیلی از پدر و مادرها دارای اهمیت باشد زیرا از این راه می خواهند بهره هوش کودک را مشخص نمایند و در صورت نیاز به پیشرفت کودک خود کمک کنند. با توجه به اینکه هوش از نظر روانشناسان دارای تعاریف زیادی است می توان نتیجه گرفت که تست های مختلفی برای تعیین بهره هوشی وجود دارد.

آزمون هوش تصویری برای تست هوش کودک

مهم ترین هدفی که در آزمون های هوشی نهفته است تعیین بهره هوش کودکان با توجه به سن آن ها است و این بهره هوشی می تواند نشان دهنده جنبه های مختلف هوش اجتماعی و هوش عقلانی یا عاطفی باشد. همانطور که بیان شد برای تعیین میزان هوش در کودکان می توان از آزمون های مختلفی استفاده کرد که در این میان آسان ترین آن ها آزمون هوش تصویری و یا آزمون از طریق تحلیل نقاشی کودکان است.

در آزمون های تصویری نیز می توان همان هدف اصلی که تعیین هوش بهر کودک است را پیدا کرد شیوه اجرای این آزمون به این شکل است که به کودک گفته می شود تا یک نقاشی آدم به شکل کامل و زیبا طراحی کند. در اینجا و در رابطه با این تست هوش کودکان باید اشاره کرد که مدت زمان اجرای این آزمون چندان دارای اهمیت نیست بلکه نکاتی دیگر در این آزمون مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 

جزییات آزمون تست هوش تصویری:

برای اجرای این آزمون نیاز به تجهیزات و امکانات خیلی پیچیده ندارید و تنها نیاز است تا شرایط لازم را برای اجرای این آزمون فراهم کنید. در اینجا بهتر است از خودکار یا مدادی استفاده کنید که نقاشی کشیدن با آن برای کودک راحت باشد همچنین برای راحتی در تشخصی بهتر است از مداد رنگی استفاده نکنید تا دچار سردرگمی نشوید. اگر از نقاشی با مداد رنگی برای تست هوش کودکان استفاده شود باید از رونشناسی رنگ مانند روانشناسی رنگ قهوه ای و روانشناسی رنگ سفید استفاده کنید.

 • در صورت ترسیم نقاشی با استفاده از مداد رنگی باید فرایند ارزیابی خود را تغییر دهید.
 • برای این آزمون باید از کاغذ آچار استفاده کنید.
 • در طول اجرای آزمون به کودک بگویید که می تواند چند بار نقاشی بکشد و در نهایت کامل ترین آن را به شما ارائه دهد.

تست هوش کودک

نحوه نمره گذاری:

در اینجا برای استفاده از این تست هوش کودکان این تست را مورد ارزیابی قرار دهید و با نمره گذاری میزان بهره هوشی کودک را به والدین بیان کیند. برای این نمره گذاری معیارهای زیادی در نظر گرفته شده است که باید در نقاشی آن را بررسی کنید اما به طور کلی هر قدر میزان جزییات و کامل بودن نقاشی کودک بیشتر باشد نقاشی کامل تر و بهره هوشی بیشتر است. همچنین برای هر یک از موارد ذکر شده در ذیل باید ۱ نمره جداگانه اختصاص داده شود.

 • کشیدن کامل سر، دست، پا، بدن، گردن، لب، گوش، چشم، ابرو، مژه، بینی، مو، انگشت دست
 • شانه های کشیده، طول بلندتر از عرض بدن
 • بازوها و پاها به بدن چسبیده شده باشد
 • همه اجزای بدن به هم متصل و جدا از هم کشیده نشود
 • لباس برای بالا تنه و پایین تنه
 • برآمدگی های روی بدن
 • کفش و لباس ها با جزیات بیشتر دارای نمره مجزا
 • خط نخوردگی و کامل کردن خطوط بدون نقص

تست هوش کودک

بعد از انجام این تست هوش کودکان برای هر یک از جزییات تکمیل شده نمره مجزا قرار می دهید و در صورت کامل بودن نقاشی کودک با بهره هوشی بالا می تواند نمره ۵۱، برای ۵۱ جز کشیده شده در نقاشی و نکات کلیدی آن دریافت می کند.


 

تست هوش برای کودک 4 تا 10 ساله
هدف:
مهم‌ترین هدف آزمون تعیین درجه هوشمندی سن عقلی و بهره هوشی کودک است.

تست هوش کودک

 دستور اجرا
اجرای آزمون ساده است. به کودک گفته می‌شود:« یک آدم ترسیم کن  و هر چه می‌توانی آن را زیبا و خوب بکش» اضافه می‌کنیم زمان این کار هرقدر طول بکشد، اشکالی ندارد.

نکاتی که در عمل و ارزیابی باید رعایت کرد:
– برای ترسیم بهتراست یک مداد سیاه  یا یک خودکار راحت و روان دراختیار کودک بگذاریم. با مداد رنگی به دشواری می‌توان ترسیم کرد و اجزاء را تشخیص داد.

–  اگر نقاشی با مداد رنگی کشیده شود ، شرایط دیگری برای ارزیابی لازم است که باید رعایت شود.

–  کاغذ برای رسم نقاشی کودک یک کاغذ A4  باشد.

–  اجازه بدهید کودک چند تصویر بکشد، سپس بهترین و کامل‌ترین را برای نمره گذاری انتخاب کنید.

روش نمره گذاری:
الف: برای هر یک ازاجزای آدمک در صورتی که توسط کودک ترسیم شده باشد، یک نمره منظور کنید؛ به شرح ذیل:

1- سر وجود داشته باشد.
2- پا کشیده شده باشد.
3- دست کشیده شده باشد( یک یا هر دو دست).
4- بدن کشیده  شده باشد.
5- طول بدن طویل تر ازعرض آن باشد.
6- شانه‌ها کشیده شده باشد.
7- بازوها و پاها به تنه چسبیده باشند.
8- پاها به تنه و دست‌ها به تنه در نقاط واقعی خود چسبیده باشند.
9- گردن کشیده شده باشد.
10-دنباله گردن به سر و تنه مربوط باشد.
11- چشم‌ها کشیده شده باشد.
12-بینی کشیده شده باشد.
13- دهان کشیده شده باشد.
14-دو لب دیده شود.
15-سوراخ‌ها یا حفره‌های بینی کشیده شده باشد.
16- موها کشیده شده باشد ( جزئی ترین مقدار مو).
17-موها کامل کشیده شده باشد.
18-علامتی از لباس کشیده شده باشد.
19-دو قطعه لباس کشیده شده باشد.
20- تمام بدن پوشیده از لباس باشد.
21- چهار قطعه لباس مشخص باشد ( کراوات ، کلاه ، جوراب ، کفش ، پیراهن ، کت و شلوار).
22-لباس رسمی یا یونیفورم باشد (یونیفورم مدرسه هم نمره می‌گیرد).
23- انگشتان کشیده شده باشد ( هر اثری از انگشت کافی است).
24- تعداد انگشتان درست باشد.
25- شکل و قواره انگشتان درست باشد.
26- شست متمایز باشد.
27- دست متمایز ازانگشتان باز باشد( کف دست کشیده شده باشد).
28- بازوها کشیده شده باشد.
29-  زانو کشیده شده باشد.
30- تناسب سر نسبت به بدن مراعات شده باشد.
31-  تناسب بازوها و دست‌ها نسبت به بدن حفظ شده باشد.
32- پاهای متناسب، کشیده شده باشد.
33- کف پا متناسب باشد.
34-پاها متمایل به بالا نباشند.
35- دست‌ها و پاها دو بعدی کشیده شده باشند.
36- پاشنه کفش یا پاشنه پا کشیده شده باشد.
37- هماهنگی خطوط کلی حفظ شده باشد ( دست نلرزیده باشد).
38- هماهنگی خطوط کلی و جزئی حفظ شده باشد ( نقاشی دقیق باشد).
39- هماهنگی خطوط سر ( موها و دور سر به دقت کشیده شده باشد).
40-  هماهنگی خطوط تنه حفظ شده باشد.
41- هماهنگی خطوط دست‌ها و پاها حفظ شده باشد.
42- هماهنگی خطوط چهره حفظ شده باشد.
43- گوش‌ها کشیده شده باشد.
44-  تناسب گوش‌ها حفظ شده باشد.
45- مردمک چشم کشیده شده باشد.
46- تناسب چشم حفظ شده باشد.
47- در تصاویر نیمرخ و تمام رخ ، چشم دارای حالت باشد.
48- چانه و پیشانی هر دو کشیده شده باشد.
49- برآمدگی شانه در تصویر نیمرخ معلوم باشد.
50- نیمرخ ناقص باشد ( یعنی تنه و نیمرخ ناقص).
51-نیمرخ باشد.

روش محاسبه
1. نمرات داده شده را باهم جمع کنید ( مجموع از ۵۱ امتیازبیشتر تجاوز نمی‌کند).

2. با استفاده از جدول مخصوص ( جدول شماره یک) نمره خام، تبدیل به سن عقلی می‌شود. از رابطه زیر بهره هوشی کودک به دست می‌آید.

تست هوش کودک

 تست هوش برای کودکان 4 تا 10 ساله
3. اگر نمره خام آزمونی بر فرض مثال ۴۰ باشد در جدول تبدیل نمرات  (جدول شماره یک) نمره خام را پیدا کرده و سن عقلی کودک را که ۱۳ است، استخراج می‌کنیم ( این نمره سن عقلی کودک است) سپس ۱۳ ( که سن عقلی کودک است) را در عدد ۱۲ ( ماه) ضرب می‌کنیم (هر سال ۱۲ ماه دارد).

سپس سن تقویمی آزمودنی را محاسبه می‌کنیم. اگر آزمودنی به عنوان مثال ۱۰ سالی و نیم داشته باشد ۱۰ را ضربدر ۱۲( هر سال ۱۲ ماه دارد) بعلاوه ۳ ( ماه) می‌کنیم نمره به‌دست آمده سن تقویمی کودک است. حاصلضرب صورت و مخرج را بر هم تقسیم کرده وضربدر ۱۰۰ کرده و بهره هوشی آزمودنی به‌دست می‌آید. بدین صورت:

تست هوش کودک

4. سپس نمره به دست آمده را در طبقه‌بندی هوشی ( جدول شماره ۲) پیدا کنید ،  بهره هوشی کودک مشخص می‌شود.

جدول تبدیل نمرات خام به سن عقلی

تست هوش کودک

 

تست هوش کودک

   با انجام این تست ها تا حدی به ضریب هوشی کودک خود پی می برید.

مطالب مشابه را ببینید!