مجله تاپ ناز / مطالب خواندنی و اخبار / اخبار ورزشی / تصاویری از دختر موج سوار ایرانی و قهرمان جهان

تصاویری از دختر موج سوار ایرانی و قهرمان جهان

اریکا حسینی که یک ایرانی است توانسته مقام قهرمانی موج سواری جهان را از آن خود کند.

اریکا حسینی

اریکاحسینی

دختر ایرانی

دختر ایرانی