تصاویری جالب از درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

 

همیشه با آمدن نام درخت کریسمس همه ما یک درخت کاج کوچک را تصور می کنیم که به آن ها چراغ هایی زده شده و به زیبایی تزیین شده ولی در این گزارش تصویری درخت هایی را مشاهده می کنیم که با درخت های کریسمس معمولی بسیار تفاوت دارند.

این درخت های عجیب شاید از درخت معمولی کاج در برخی از موارد زیباتر شوند.

 

این عکس توسط اشعه گرفته شده است

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس با لوگوی المپیک

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریمس دوربینی

 

این درخت با تعداد زیادی از رم کامپیوتر ساخته شده

 

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس ساخته شده از کارتون

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس ساخته شده از رینگ اتومبیل

 

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت ساخته شده از دوچرخه

 

درخت کریسمس شیشه ای

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

این درخت با بطری های پلاستیکی بازیافتی ساخته شده

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت ساخته شده با درخت

 

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس با طرح هشت پا

 

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس وارونه

 

درخت کریسمس چمدانی

 

درخت کریسمس های غیرعادی و عجیب

درخت کریسمس لباسی

 

 

مطالب مشابه را ببینید!