تصاویر اعضای بدن انسان در نمای میکروسکوپی

عکس‌هایی از اعضای بدن انسان را ملاحظه می‌کنید که با درشت نمایی بیش ازحد و با تجهیزات خاص گرفته شده است.
مژه ها
مژه ها
عنبیه چشم انسان
عنبیه چشم انسان
گوشه ناخن
گوشه ناخن
اثر انگشت
اثر انگشت
بافت روی زبان
بافت روی زبان
خون لخته شده
خون لخته شده
عروق خونی
عروق خونی
سلول های قرمز
سلول های قرمز
ریه
مطالب مشابه را ببینید!