تصاویر بهترین خودروهای جهان در سال 2014

بهترین خودروهای جهان در سال 2014

بهترین ماشین دنیا

 معرفی بهترین ماشین های دنیا در سال 2014

این که نشریه اتومبیل فهرست بهترین ماشین های دنیا را در چه ماهی از سال منتشر می کند، زمان مشخصی ندارد اما امسال فهرست معروف به خودروهای آل استار All-Stars را در ماه آوریل منتشر کرد.

 

6 خودرو از 10 خودروی معرفی شده در این نشریه از سال 2013 باقی مانده اند اما از سال 2011 فقط 3 نام مشترک دیده می شوند. از سال 2013 فقط 2 خودروساز در فهرست بهترین ماشین دنیا روند صعودی داشته و در رتبه بندی به مقام بالاتری رفته اند.

در بین فهرست بهترین خودرو دنیا در سالهای اخیر فقط دو نام است که هر سال تکرار می شود که یکی سری3 ب ام و (در سال 2014 سری3 و سری4) و دومی خودروی پورشه ی (مدل های باکستر و کایمن) هستند.

فهرست بهترین ماشین های جهان در سال 2014 به صورت زیر است:

1.  آئودی مدل های A7،  S7 و RS7

بهترین ماشین دنیا,بهترین ماشینها,بهترین ماشین جهان

بهترین ماشین جهان,عکس بهترین ماشین های جهان,بهترین ماشین های دنیا

2. ب ام و سری3 و سری4

عکس بهترین ماشین,بهترین ماشینهای جهان,بهترین ماشین سال

بهترین ماشین دنیا,عکس بهترین ماشین های دنیا,بهترین ماشین سال

3. کادیلاک CTS

بهترین ماشینها,بهترین ماشین های جهان,کادیلاک

بهترین ماشین دنیا,بهترین ماشین جهان,عکس بهترین ماشین

4. فورد فییستا ST

بهترین ماشینها,بهترین ماشین جهان,فورد فیستا

بهترین ماشین دنیا,بهترین ماشین,انواع ماشین

5.  هوندا آکورد

بهترین ماشین های دنیا,هوندا اکورد

عکس بهترین ماشین های دنیا،بهترین ماشینها,عکس ماشین

6. جاگوار اف تایپ

بهترین ماشین دنیا,بهترین ماشین,جاگوار

بهترین ماشین جهان,عکس بهترین ماشین های جهان,بهترین ماشین های دنیا

7. مزدا 3

عکس بهترین ماشین های دنیا,بهترین ماشینها,مزدا 3

8.  پورشه های باکستر و کایمن

عکس بهترین ماشین,بهترین ماشینهای جهان,عکس ماشین پورشه

بهترین ماشین سال,بهترین ماشین دنیا,پورشه کایمن

9.  رام 1500

عکس بهترین ماشین های جهان,بهترین ماشینها,ماشین رام

 10. سایون FR-S و سوبارو BRZ (به صورت مشترک)

بهترین ماشین جهان,عکس بهترین ماشین,بهترین ماشین دنیا

عکس بهترین ماشین های دنیا,بهترین ماشین سال,سوبارو

مطالب مشابه را ببینید!