تصاویر ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی

تصاویر زیر مربوط به فیلم سینمایی مادر قلب اتمی میباشد . داستان فیلم “مادر قلب اتمی” با مهمونی کامی آغاز می شود که قصد دارد ایران را برای همیشه به مقصد تونس ترک کند. کارگردانی این کار بر عهده ی علی احمدزاده است و کاری در ژانر درام اجتماعی است .

 ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی

 ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
 ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
 ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
 ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
 ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی
ترانه علیدوستی و پگاه آهنگرانی درفیلم مادر قلب اتمی

نوشته های مشابه