تصاویر جدید شبنم قلی خانی

شبنم قلی خانی بازیگر 37 ساله ایرانی است که به جز بازیگری، در حرفه کارگردانی نیز فعالیت دارد.شبنم قلی خانی اولین تجربه هنری اش در سال 76 و بازی در تئاتر بود.

عکس های شبنم قلی خانی

 شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی

 شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی
 شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی
 شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی
 شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی
 شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی
 شبنم قلی خانی
شبنم قلی خانی

نوشته های مشابه