تصاویر مجسمه های یخ زده زیبا

عکس های دیدنی از مجسمه های یخی شگفت انگیر

یک رشته کوه در شرق اسلوونی در اتقاع بلند مکان بسیار سرد و بادخیز است که این هوای نامساعد باعث نشد که عکاس ماهر و خبره به نام مارکو از گرفتن این پدیده جالب صرفنظر کند و با گذراندن شرایط سخت در 5 روز موفق شد این عکس ها را بگیرد.

عکس هایی که که مانند مجسمه های یخی هستند و اینها چیزی نیست جز اثرات باد و سرما و درختان کوهی که شما در ادامه تصاویر آنها را مشاهده می کنید:

مجسمه های یخ زده مجسمه های یخ زده مجسمه های یخ زده مجسمه های یخ زده مجسمه های یخ زده مجسمه های یخ زده

مطالب مشابه را ببینید!