تصاویر مریلا زارعی، مهدی فخیم زاده، حسن جوهرچی، شریفی نیا و …. در دیدار با هاشمی رفسنجانی

تماشاچی : تصاویر مریلا زارعی، مهدی فخیم زاده، حسن جوهرچی، شریفی نیا، امید و امین زندگانی، رحیم نوروزی پویا امینی، مجید مظفری، کاوه سماکباشی و سایر هنرمندان در دیدار با ایت الله هاشمی رفسنجانی

نوشته های مشابه