تصاویر مهسا کرامتی و همسرش در نشست فیلم چاقی

عکس های مهسا کرامتی، همسرش راما قویدل و عوامل فیلم چاقی در نشست فیلم

مهسا کرامتی متولد سال 63 است.مهسا کرامتی اولین بار سال 65 در دو سالگی در فیلم تویی که نمی‌شناختمش فعالیت هنری اش را آغاز کرده است.

فیلم چاقی


فیلم چاقی مهسا کرامتی مهسا کرامتی مهسا کرامتی بازیگران فیلم چاقی بازیگران فیلم چاقی مهسا کرامتی بازیگران فیلم چاقی مهسا کرامتی مهسا کرامتی مهسا کرامتی مهسا کرامتی مهسا کرامتی

مطالب مشابه را ببینید!