مجله تاپ‌ناز‌

تصمیم گیری بر سر دو راهی + چطور بهترین تصمیم را بگیریم؟

تصمیم گیری بر سر دو راهی

تصمیم گیری اگر همراه با تردید باشد و بر سر دو راهی باشید بسیار سخت است زیرا می تواند سرنوشت ساز باشد و با این وجود باید قاطعانه بهترین تصمیم را گرفت. قرارگیری بر سر دو راهی تصمیم گیری، سردرگمی بزرگی است که فرد را در شرایطی استثنایی قرار می دهد و فشار روانی زیادی را به فرد وارد می کند و می تواند در تصمیم گیری های او موثر باشد پس در نخستین گام توصیه می شود برای تصمیم گیری سر دوراهی بر استرس غلبه کنید تا توانایی تصمیم گیری شما قوی تر شود.

تردید در تصمیم گیری ناشی از عوامل مختلفی مانند نداشتن آگاهی، اشتباهات گذشته، سختی تصمیم و نداشتن اعتماد به نفس است که هر کدام می تواند در تصمیم شما تاثیر داشته باشد و باید بررسی شود.

تکنیک های خاص تصمیم گیری بر سر دوراهی

همه افراد در زندگیشان تصمیمات کوچک و بزرگی را می گیرند که به میزان بزرگی آن در سرنوشت تاثیر می گذارد. قرار گرفتن بر سر دوراهی تصمیم گیری هم یک انتخاب بزرگ است که تجربه آن برای هر فردی ممکن است. ولی در این دوراهی افراد با شرایط مختلف با تکیه بر مواردی مختلف تصمیم می گیرند برای مثال بعضی با تکیه بر قلب و احساس درونی و بعی دیگر با تکیه بر عقل و شواهد بیرونی دست به تصمیم گیری می زنند.

تصمیم گرفتن در حوزه های مختلفی انجام می گیرد بسیاری از تصمیم گیری ها تصمیمات روزانه هستند مانند تصمیم برای خرید، ورزش کردن و .. ولی بعضی دیگر از این تصمیمان برای آینده و برنامه ریزی کردن برای رسیدن به هدف و موفقیت هستند که این نوع تصمیمات به تصمیم گیری سر دوراهی نزدیک تر هستند زیرا از درجه حساسیت بالایی برخوردار هستند و اشتباه در این تصمیمات می تواند زندگی فرد را تحت تاثیر قرار دهد.

نکاتی قابل ملاحظه و تامل در هنگام تصمیم گرفتن وجود دارد که در این بخش به آنها اشاره می کنیم این نکات آگاهی شما در مورد فرآیند تصمیم گیری را بالا می رد و این عمل را برای ما روشن تر می کند:

  • همیشه زیاد فکر کردن به معنای تفکر درست و تصمیم درست نیست
  • اعتماد کردن به حس درون بخشی از موفقیت تصمیم گیری است
  • برای تصمیم گرفتن فرصت تعیین کنید گاهی زیاد فکر کردن شما را به بیراهه می کشاند
  • تصمیم گیری گاهی انتخاب میان بد و بدتر است
  • در صورت شکست ناامید نباشید!

در نظر گرفتن عواقب تصمیم

در هر مورد باید سعی کنید تا مزایا و معایب یک تصمیم را بررسی کنید زیرا این موضوع کمک می کند تا در هنگام تصمیم گیری در سر دوراهی بتوانید تصمیم درست را بگیرد.

ترس های خود را کنترل کنید

ترس ها عامل مهمی هستند که موجب می شوند تا شما دچار خطا شوید در صورتی که بتوانید این ترس ها را کنترل کنید توانایی شما در تصمیم گرفتن بالاتر می رود.

تصمیمات را مقایسه نکنید

در زمان تصمیم گیری سر دوراهی ممکن است تصمیمات خود را مقایسه کنید در واقع شما ممکن است تصمیماتی را که در گذشته گرفته اید برای این تصمیم اتخاذ کنید این در صورتی است که تصمیمات در شرایطی ویژه صورت می گیرند و برای هر شرایط باید تصمیم مناسب اتخاذ شود.

خواسته های غلط را شناسایی کنید

در هر تصمیم گیری ما با خواسته هایی نادرست مواجه هستیم که در صورتی که شناسایی شوند موجب می شود تا فرد یک تصمیم درست و عقلانی بگیرد.

مطالب مشابه را ببینید!