مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب استخر و تعابیر خواندنی در مورد شنا، افتادن در استخر و آب

با در نظر گرفتن اینکه آب اصلی ترین شالوده و پارامتر استخر بوده و در عین حال مظهر طهارت و پاکی در هستی است، به این ترتیب تعبیر خواب استخر به تحولات فکری و درونی، حکمت و کسب مال و دانش اشاره داشته و پر از خیر و نیکی است.

تعبیر خواب استخر

به صورت کلی دیدن استخر در خواب، نشانه ای از علاقه و عشق شدید و پر حرارت است. دیدن این خواب به ارتباطی عاشقانه و رمانتیک ارتباط دارد که با فردی از آشنایان ایجاد میشود. دیدن استخر در رویا نشانی از خیر و نیکی است. مخصوصاً اگر خواسته ها و اهدافی در زندگی دارید و یا شخصی مورد علاقه شما می باشد و دوست دارید به او برسید. در صورتی که آن فرد شخصیتی بسیار گیرا و منحصر به فرد دارد و در این زمینه کارهایی انجام داید تا علاقه و نظر او را به خودتان جلب کنید.

نظر معبران در خصوص دیدن خواب استخر

تعبیر خواب استخر و تعابیر خواندنی در مورد شنا، افتادن در استخر و آب

همچنین در حالتی که رابطه رمانتیک و عاشقانه یکی از اولویت های شما در زندگی است، دیدن خواب استخر خبری خوش برای شما دارد. خوشبختانه شخصیت شما دارای جنبه های خوب بسیاری بوده، به صورتی که افراد زیادی آرزوی داشتن شما را در سر دارند. توصیه می‌کنیم از ویژگی‌های مثبت تان استفاده کنید و با ترفندی اقدامی در خصوص شخص مورد علاقه خود انجام دهید تا رابطه شما شروع شود. معمولاً رویای استخر نشانه‌ای از ذهنیات، حالات روحی و عواطف بیننده خواب است. تا اینجای کار کلیاتی در خصوص دیدن خواب استخر را بیان کردیم در ادامه همراه ما باشید تا به تعبیر خواب استخر بر اساس معبر بپردازیم‌.

مطلب مشابه: تعبیر خواب گدایی کردن + معانی و مفهوم دیدن رویای خوب از معبران مختلف

تعبیر خواب استخر منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب استخر و تعابیر خواندنی در مورد شنا، افتادن در استخر و آب

دیدن استخر تنها در رویا معمولاً معنا پیامی ندارد و اگر آب در آن باشد، معنای واقعی خود را نشان می‌دهد. چونکه آب ذاتاً درخشان، روح بخش و زلال است و می‌تواند با هر ناپاکی کثیف شده و رنگ آن تغییر کند. پس آب استخر را به هر ظاهر و شکلی در خواب دیدید که معنای آن خواب را نشان میدهد. تعبیر خواب استخر خالی که در خانه خودتان قرار دارد و مال شما میباشد، این معنا را می‌دهد که احتمالاً به موضوعی برمی‌خورید که کاملاً بی نتیجه دنبال شده و انجام نخواهد شد.

در صورتی که در خواب ببینید خودتان را با آب استخر یا در ابعاد کوچک تری مثل حوض میشورید و هدف شما نظافت و تمیزی است، تعبیر این خواب طهارت جسم از هرگونه کثیفی و ناپاکی بوده و می توان آن را توبه و بازگشت از خطا و تقصیر در برابر خداوند بلندمرتبه دانست.

وقتی که در خواب دیدید در بین استخری پر از آب درخشان در حال شنا هستید، به معنی گذراندن سالهای زیادی از زندگی به خرمی و مسرت است و در نهایت به سعادت می رسد اگر آب استخر را تار و آلوده ببینید، مشکلی در آینده باعث ناراحتی و رنج شما میشود. در صورتی که آب گندیده و متعفن بود، نشانگر مرض و ناخوشی است که با آن درگیر میشوید.

در صورتی که ببینید در کنار استخر، گیاهی رشد کرده یا انواع گل و گیاه بود، نشانه آن است که به اقدامی دست میزنید که خیری از آن شامل اطرافیان شما می شود. اگر خواب گشت زدن در کنار استخر پر از آب را دید ولی برای شنا وارد آن نشدید، یعنی دودلی و تردید در افکارتان هست و به انجام تصمیم قطعی نرسیده‌اید. در صورتی که در خواب ببینید در بین استخری با آبی کثیف و پر از گل و لجن شنا می کنید، نشانگر بیماری و کسالتی است که در آینده به آن مبتلا می شود.

مطلب مشابه: تعبیر خواب گرما و مکان های گرم از دید معبران معروف

تعبیر خواب استخر امام جعفر صادق (ع)

تعبیر خواب استخر و تعابیر خواندنی در مورد شنا، افتادن در استخر و آب

پیشوای ششم شیعیان امام جعفر صادق (ع) دیدن استخر در خواب را بر چهار تعبیر می داند. در تعبیر یکم یعنی جامعه ای وجود دارد که مردم آن به هم خیر می رساند. تعبیر دوم نشانگر وارد شدن فردی ثروتمند به زندگی است. تعبیر سوم یعنی ذخیره کردن مال و در نهایت تحویل چهارم به معنای اشاره به انسانی اندیشمند و عالی قدر است.

تعبیر خواب کارل گوستاو یونگ

تعبیر خواب استخر و تعابیر خواندنی در مورد شنا، افتادن در استخر و آب

در صورتی که در خواب استخری پر از آب ببینید، نشانگر اهمیت موشکافی و توجه در عواطف و احساساتی  است که در وجودتان انباشته شده و جایی برای بروز نداشتند. بهتر است از این به بعد بیشتر به عواطف و تمایلات تان بها دهید و از بروز دادن آنها لذت ببرید. معنای دیگر این رویا، نشانه اشتیاق شما به زدودن آلودگی و پاکیزگی از خودتان است. می خواهید هرچه بر شما گذشته را کنار بگذارید و دیگر ذهن خود را درگیر آن نکنید.

از سوی دیگر تعبیر دیدن استخر در خواب، نشانگر به آسایش رسیدن، حفظ رفاه و داشتن طمانینه است. لازم است برای مدتی به دور از دغدغه های روزمره و با فراغ بال به تعطیلات بروید. اگر در خواب خودتان را مشغول شنا در استخر دید، برای رسیدن به مفهوم خواب لازم است عمق آن را به یاد داشته باشید. اگر در قسمت عمیق استخر شنا می کردید، نشانه آن است که احساساتتان از اعماق وجود برانگیخته شده و شدت بیشتری دارد. توصیه می کنیم در کمال آرامش و روش‌های مختلف این عواطف را پردازش کنید. اما اگر در بخش کم عمق استخر بودید، نشانه روشنی و شفافیت این احساسات است که کار شما را آسان میکند.

اگر در خواب شما استخر پر از زباله های مختلف بود نشانه نوع زندگی غیر متعادلی است که دارید و در بیشتر موارد زیاده روی میکند. پیشنهاد می کنیم در کارهای تان تعادل را رعایت کرده و حجم و عواطف مخرب و منفی خود را کم کنید. در صورتی که استخر کاملا خالی بود یعنی در اعماق وجودتان احساسات سرکوب شده وجود دارد و نشانه ای از آنها پیدا نمی شود.

مطلب مشابه: تعبیر خواب مسابقه + معانی و مفهوم مشاهده رویا و خواب مسابقه

تعبیر خواب استخر از نظر لوک اویتنهاو

تعبیر خواب استخر و تعابیر خواندنی در مورد شنا، افتادن در استخر و آب

دیدن خواب استخر پر از آب شفاف نشانه رسیدن به نشاط و منفعت است. اگر استخر پر از ماهی بود نشانه وقوع اتفاق هایی اساسی و مثبت است. اگر در خواب داشتید به استخر می رفتید، نشانگر صحت و سلامتی وجودتان است. اگر استخر عمق زیادی داشت به نیکی تعبیر شده و در صورتی که عمق آن کم بود نشانه آن است که برتری کمتری به شما می رسد. استخر پر از آب آلوده و متعفن نشانه ناراحتی و پریشانی دارد. شنا کردن در استخر نشانه سلامت جسم و رسیدن به مال زیاد میباشد. معنی دیگر آن داشتن روزگاری آرام و با فراغ بال است. اگر در آبی تیره شنا میکردید، نشانه وجود مانع در راه شماست.

 در صورتی که ببینید در آب استخر غرق شدید، نشانه شرایط سخت و گرفتاری میباشد. در صورتی که بین امواج استخر شنا می کردید، نشانه شجاعتی است که در زمان انجام کاری به شما دست خواهد داد. اگر خارج از استخر در حال تماشای شنای افراد دیگر در آن بودید، نشان دهنده رسیدن به خواسته ها و اهداف تان می باشد. شنا در آب شفاف و پاک استخر مثل غسل توبه ای است که شما را از قصورات و بدی ها پاک کرده و با داشتن قلب و ذهنی پاک آماده پرورش و پذیرش رفتار و افکار شایسته و خیر می شوید. در حقیقت شما با نگاه و افکاری که آلودگی ها از آن پاک شده به استقبال روزهای آینده میروید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب بافتن مو ؛ موی بافته شده و بافت مو در خواب چه معنایی دارد؟

تعبیر خواب استخر از نظر آنلی بیتون

تعبیر خواب استخر و تعابیر خواندنی در مورد شنا، افتادن در استخر و آب

دیدن خواب استخر نشان دهنده فرصت های خاص و اقبال و بخت بلند و همیشگی برای شماست. در صورتی که استخر را با آبی گل آلود ببینید، نشانه بحث و بروز اختلافات بین اهل منزل است.

تعبیر خواب استخر از نظر جابر مغربی

در صورتی که در خواب خود را در حال نوشیدن آب استخر ببینید، نشان دهنده مالی است که از سوی مردی دولتمند قرار است به شما برسد. مردن و غرق شدن در آب استخر نشانه اشتغال به کسب و کاری حرفه ای میباشد که همه جریانات زندگی شما را احاطه کرده است.

اگر ببینید با شنا کردن از آب استخر خارج شدید و لباس می پوشید، نشان دهنده رها کردن حکومت و پادشاهی است. اما اگر عکس این قضیه را در خواب دید، یعنی همچنان در امر حکومت و خلافت باقی می مانید. اگر خواب شیرجه زدن به داخل آب استخر را دیدید، نشانه آن است که شما در جستجوی رسیدن به حقیقت موضوعی هستید. با توجه به اینکه آب معنایی در قالب باطن انسان و ذهن نیمه هوشیار او دارد، پس خوابی که تا اینجا به آن اشاره شد را می توان به جستجو در ذهن نیمه هوشیار تعبیر کرد.

تعبیر خواب استخر از نظر ابراهیم کرمانی

اگر شخصی اهل معرفت در خواب ببیند که لباس ها و تنش را در آب استخر می شوید، نشانه بازگشت او و خانواده‌اش از لغزش ها و خطاها پیش خداوند بلند مرتبه است. در صورتی که ببینید با شستشوی لباس در استخر به داخل آب آلودگی منتقل شد، نشانه عدم استفاده از دانش بوده و یا به ویژگی و رفتار ناپسندی شهرت میابید. اگر ببینید در زمان شنا در استخر توانایی آمدن به بیرون را ندارید، نشانه درگیر شدن مسئله‌ای است که به راحتی از آن خلاص نمی شوید‌. اگر در خواب ببینید که در آب استخر کشته شدید، نشانه مرگ به دست دشمنان و نا اهلان است.

تعبیر خواب استخر از نظر خالد بن علی العنبری

در صورتی که در خواب ببینید با آب استخر وضو می گیرید، نشانه تمام شدن رنج و پریشانی است که تحمل می‌کنید. خوردن آب استخر نشان ‌دهنده پول و روند مالی است که به شما می رسد.

مطلب مشابه: تعبیر خواب دریا | معنی خوردن آب دریا | شنا کردن | صید کردن | بیرون آمدن و غرق شدن در آب دریا

مطالب مشابه را ببینید!