مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب بادبادک + معانی مشاهده بادبادک در خواب از دید معبران معروف

تعبیر خواب بادبادک

تعبیر خواب بادباک را از در این قسمت گردآوری کرده ایم و تعابیر معبران معروف ایرانی و غربی را می خوانید.

تعبیر خواب بادبادک

خواب شبیه به مرگ است و به همین دلیل به آن برادر مرگ می گویند. این دو شباهت های زیادی به هم دارند و گفته می شود که در هر دو، روح از بدن جدا م شود. خواب بسیار مهم است و خداوند بارها در مورد خواب در قرآن یاد کرده است. یکی از خواب هایی که ممکن است ببینیم، خواب بادبادک است که از دیدگاه چند معبر برای شما تعبیر کرده ایم.

تعبیر خواب بادبادک از لیلا برایت

لیلا برایت در مورد خواب بادبادک می گوید:

 زمانی که شما در خواب خود بادبادک را می بینید ممکن است در کار های خود شکست بخورید از این رو به شما توصیه می شود که حتما مراقب کار های خود باشید و بیش تر از گذشته احتیاط کنید.

آنلی بیتون

آنلی بیتون که یکی از معبران معروف خواب است در مورد تعابیر خواب بادبادک گفته است:

چنانچه بادبادک فردی در خواب روی زمین افتاد نشانه نا امیدی و بیقراری او می باشد.

چنانچه فردی در خواب ببیند که بادبادک هوا می کنید بعنی در آینده نه چندان دور از طریق کارهای نامطلوب ثروت زیادی به دست خواهد آورد.

چنانچه فردی در خواب دید که بادبادک می سازد این یعنی در آینده با سرمایه ای کم معمامله های بزرگ انجام می دهد.

اگر فردی در خواب دید که کودکان بادبادک هوا می کنند یعنی برای لذت بردن از زندگی به کارهای نامناسب روی آورده اند.

بالا رفتن بادبادک در ارتفاع زیاد به شما نشان می دهد که نباید امیدوار باشید و امید شما به نا امیدی تبدیل می شود.

تعبیر خواب بادبادک در کتاب سرزمین رویا ها

کتاب رویاها یکی از جامع ترین کتاب های تعبیر خواب است و در مورد تعبیر خواب بادبادک موضوعاتی را نوشته است.

مشاهده بادبادک در خواب به شما نشان می دهد که روی تمام سرمایه خود ریسک می کنید.

پرواز بادبادک در آسمان نشانه های خوبی دارد و باید منتظر موفقیت های بزرگی باشید.

در این کتاب مشاهده بادبادک در ارتفاع زیاد می گوید که خوشبخت می شود و سرنوشت برای شما اوقات خوبی را رقم می زند.

پرواز بادبادک در ارتفاع کم نشانه شادی بزرگ است.

تعبیر مولف

مولف برای بادبادک یک تعبیر دارد که آن هم بلند پروازی است. باید بدانید که بلند پروازی بد نیست و خیلی از افراد موفق در جهان مدیون بلند پروازی های خود هستند. او اشاره می کند که بلند پروازی های زیادی می تواند برای شما خطرناک باشد.

امیدواریم که تعبیر خواب بادبادک مورد توجه شما قرار گرفته باشد در ادامه می توانید تعبیر خواب کبوتر را هم بخوانید.

مطالب مشابه را ببینید!