مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب بستنی + معانی مشاهده بستنی در خواب و تعابیر خواب بستنی

ممکن است در خواب خود، رویای بستنی را مشاهده کنید و یا ببینید که در حال خوردن بستنی هستید که در این بخش با تعبیر خواب بستنی در خدمت شما هستیم و معانی مشاهده این خواب و تعابیر خواب بستنی را از دید معبران مختلف می خوانید. در مطالب قبل هم تعبیر خواب مواد خوراکی مانند تعبیر خواب سبزی را داشتیم و امیدواریم این تعبیر خواب مورد توجه شما قرار بگیرد.

بستنی یکی از موادی است که مورد علاقه بچه ها است و بیشتر در فصل تابستان استفاده می شود و البته دیدن خواب آن می تواند نشانه خوبی باشد که در ادامه تعبیر خواب بستنی را می خوانید.

تعبیر خواب بستنی + معانی مشاهده بستنی در خواب و تعابیر خواب بستنی

تعبیر خواب بستنی

مشاهده بستنی در خواب نشانه خوبی است و به صورت کلی می توانید آن را به شانس ربط دهید. اگر در خواب ببینید که بستنی فروش هستید و یا یک فردی در کنار شما در حال فروش بستنی باشد یعنی شانس های زیادی در آینده نزدیک برای شما ایجاد می شود.

مشاهده بستنی زعفرانی

زعفران یکی از موادی است که باعث خوشحالی است و می تواند هورمون های شادی بخش را آزاد نماید. وقتی شما در خواب، بستنی زعفرانی می بینید یعنی در کارهای خود موفق هستید و شاد و سلامت خواهید بود.

مشاهده آب هویج بستنی

بستنی را ممکن است به شکل های مختلف در خواب مشاهده کنید. یکی از مواردی که ممکن است شما در خواب مشاهده کنید، هویج بستنی است. این خواب به دو صورت معنی می شود. اگر شما در خواب در حال مصرف هویج بستنی هستید و طعم شیرینی را حس نکنید نشان دهنده منفعت شما است و اگر در خواب طعم گسی حس کنید نشانه شادی است ولی نباید به این شادی دل خوش باشید زیرا در آخر تبدیل به ناراحتی می شود.

دادن بستنی به فرد دیگری

شاید شما در خواب ببینید که در حال دادن بستنی به دیگری می باشد. این خواب معنای بدی ندارد و شما می توانید در آینده ای نزدیک باعث پیشرفت و خوشحالی آن شخص شوید.

تعبیر خواب بستنی

دیدگاه آنلی بیلتون در مورد خواب بستنی

یکی از معبران خواب می گوید که مصرف بستنی در خواب نشانه به نتیجه رسیدن مسئولیت های شما است. اگر در خوا مشاهده کنید که بچه ها در حال مصرف بستنی هستند یعنی به صورت باورنکردنی شما خوشبخت هستید و شاد می شوید. اگر دختری در خواب شما بستنی می اندازد سعنی وضع درد آوری در آینده ای نه چندان دور خواهد داشت.

مصرف بستنی ترش نشانه این است که شادی شما با یک غم به پایان می رسد. چنانچه فردی در خواب ببیند که بستنی او در حال آب شدن است یعنی آن فرد قبل از اینکه به لذت های دلخواه خود برسد آن لذت ها تمام خواهد شد.

تعبیر خواب بستنی در کتاب رویا ها

کتاب سرزمین رویاها یکی از کتاب هایی است که خواب هایی است که به صورت گوناگون معنی شده است. اگر شما خواب بستنی را می بینید یعنی سالمتی در انتظار شما است ولی اگر بستنی می خرید به این معنی است که خطری در روابط اجتماعی شما را تهدید می کند. در این کتاب بیان می شود که اگر دشمن شما بستنی میل می کنید این یعنی که آنها در یک دوره فقر و بدبختی تجربه خواهند کرد.

مطالب مشابه را ببینید!