مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب جن + تعابیر معبران معروف در مورد رویا و خواب جن

یکی از خواب هایی که ممکن است ببینید، خواب جن است که ممکن است شما را وحشت زده کند و یا از خوابی که دیده اید بترسید، در ادامه تعبیر خواب جن و تعابیر این خواب را از دید معبران مختلف آماده کرده ایم.

خیلی ها اعتقاد دارند که اگر خوابی می بینند حتما از گذشته و یا آینده است و می تواند خبری را به آنها برساند. تعبیر خواب هم برای همین مورد انجام می گیرد تا افراد در رفتارهای خود احتیاط داشته باشند. در ادامه تعبیر خواب جن را بخوانید.

آیا خواب جن بد است؟ آیا دیدن جن در خواب، خبر از وقوع حوادث ناگوار می دهد؟ با ما همراه باشید تا به پاسخ سوالات خود برسید.

تعبیر خواب جن

دیدن در خواب از دیدگاه معبران مختلف تعابیر مختلف دارد و بیشتر آنها عقیده دارند که مشاهده جن در خواب می تواند نشانه ای از وجود یک دشمن در زندگی شما باشد ولی بعضی دیگر از معبران گفته اند که این موجود می تواند نشانه ای از کامروایی شما باشد.

تعبیر جن از امام صادق (ع)

ایشان برای تعبیر این خواب چندین معنی در نظر گرفته اند که عبارت اند از :

 • دوست بسیار خوب و عزیز
 • باز شدن بخت و کامروایی
 • موفقیت در کار ها
 • بزرگی و منزلت
 • خبر بیهوده و باطل

تعبیر خواب از جابر مغربی

دیگر معبر معروف که خواب جن را تعبیر کرده است، جابر مغربی است که جزییاتی نیز در مورد آن گفته است:

 • اگر فردی در خواب ببیند که اجنه وارد خانه می شوند و آن ها را می شناسد بدین معنا می باشد که به شهر غریبی می رود.
 • اگر فردی در خواب ببیند که همراه این موجودات می رود بدین معنی می باشد که فرد از جایی که امید ندارد کامروا می شود.
 • اگر این موجودات در خواب شما مریض یا بیمار شوند نشانه ای حال بد شما می باشد.
 • اگر فردی در خواب خود ببیند که پادشاه پری ها جای خود را به او می دهد و خودش را پنهان می کند بدین معنی می باشد که دچار خیانت خواهید شد.

دیدگاه ابراهیم کرمانی

این معبر معتقد است که بعضی از این موجودات مسلمان می باشند و بعضی از آنها نامسلمان هستند. چنانچه فردی نوع مسلمان را ببیند نشانه ای از مال و ثروت است و تعبیر گونه ای دیگر از آنها نشانه ای از دشمنی و غم است.

تعبیر خواب جن دانیال نبی

تعابیری که این پیامبر خدا برای این خواب در نظر گرفته است عبارت اند از :

 • اگر فردی در خواب خود ببیند که در میان این موجودات می باشند نشانه ای از آن است که به سفر مبارکی خواهد رفت.
 • اگر فردی در خواب خود پری را با لباس های بسیار خوب ببیند بدین معنا می باشد که حال بد وی خوب خواهد شد و اگر پری را در خانه ببیند حالش کمی نا مساعد خواهد شد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پری به او چیزی می دهد نشانه ای از مال و ثروت بسیار زیاد می باشد.
 • اگر فردی در خواب خود این موجودات را بغل بگیرد به معنای بسیار خوبی می باشد و می توان گفت به جایگاهی دست می یابد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که پری ها با لطف و مهربانی با او حرف می زنند کار هایش رو به راه خواهد شد.
 • افتادن از گردن پری ها در خواب به معنای از دست دادن منزلت و بزرگی می باشد.

تعبیر خالد بن محد العنبری

یکی دیگر از معبرانی که به تعبیر خواب جن پرداخته است خالد بن محد العنبری می باشد. این فرد بیان می کند که اگر فردی در خواب این موجودات را ببیند یعنی فردی بسیار بد در زندگی او وجود دارد و در امور دینی وی دخالت هایی می کند بنابراین بهتر است مراقب باشید.

مطلب مشابه: تعبیر خواب موش در خانه و معانی مختلف در مورد مشاهده موش در خواب و رویا

تعبیر خواب جن

تعبیر ابن سیرین

یکی از معبران بسیار مشهوری که این خواب را تعبیر کرده است ابن سیرین می باشد. وی بیان کرده است که این خواب چهار تعبیر بسیار متفاوت دارد.

 • اگر فردی در خواب خود این موجودات را خوشحال دیده است بدین معنا می باشد که به عز و دولت دست می یابد.
 • اگر این موجودات را با چهره نا مناسب دیدید بدین معنا می باشد که دچار اندوه خواهید شد
 • اگر فردی در خواب خود با این موجودات بجنگد به این معنا می باشد که کار هایش بسیار آشفته است و این کار های آشفته در خواب بدین شکل نمایان می شوند.
 • اگر فردی در کار های خود دچار مشکل شود ممکن است این موجود را مرده ببیند.

تعبیر آنلی بیتون

آنلی بیتون یکی از معبران غربی می باشد که سعی کرده است اینم خواب را به خوبی تعبیر کند. وی معتقد است که اگر در خواب خود این موجودات را دیدید بهتر است از برخی از آدم ها دوری کنید. در واقع با این کار خود کار مثبتی کرده اید و می توانید یک زندگی با کیفیت بالا داشته باشید و نگران خیانت نباشید.

اگر از این مطالب رضایت داشته اید می توانید با کلیک بر روی لینک تعبیر خواب، تعبیر خواب ارواح  و تعبیر خواب زیارت را مشاهده کنید.

ديدن جن در خواب روبه روئي با فتنه و دشمني است و چنانچه در خواب جن ببينيد با دشمني دست و پنجه نرم مي کنيد و عليه شما آتش فتنه اي بر افروخته مي شود. اگر در خواب از جني بترسيد و فرار کنيد امنيت مي يابيد و سود مي بريد. اگر جني در خانه خودتان ديديد او يک دشمن خانگي است و خواب شما مي گويد که مراقب يکي از نزديکان خويش باشيد. چنانچه در خانه خود تعدادي جن ديديد نشان آن است که اهالي خانه عليه شما جبهه گرفته اند و مخالف هستند. اگر جن را در جائي ناآشنا ديديد دشمني بيگانه است که با او روبه رو مي شويد.اگر جن در …
خواب ديديد و آن جن خوشحال بود شما غمگين مي شويد و اگر اندوهگين بود شما شادي و سرور مي يابيد. مشاهده شادي اجنه و جشن و سرور آن ها شادي دشمنان تلقي مي گردد که مطلوب نيست چون شادي دشمن با غم و اندوه ما مرادف است. اگر در خواب قيافه آشنائي را ديديد و احساس کرديد که او جن است تعبير همان است که نوشته شدو اگر جن آشنا بود و چيزي به شما داد پولي عايدتان مي شود و اگر چيزي از شما خواست يا گرفت مالي را از دست مي دهيد دوستي با جن در خواب مجاورت با دشمن و قبول فتنه بدون مبارزه است و اگر در خواب با جن دعوا کرديد صلح و سلامت مي يابيد.

در ادامه مطلب تعبیر خواب مرده و تعبیر خواب تیر خوردن را هم بخوانید.

مطالب مشابه را ببینید!