مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب رفتن به حج و مشاهده خانه خدا در عالم خواب

در این بخش با معنی خواب حج رفتن و مشاهده خانه خدا در عالم خواب آشنا می شوید. بیشتر معبران معتقد هستند که این خواب نشانه ای از رها شدن از بدهی و ناراحتی است.

تعبیر خواب به شما کمک می کند که بتوانید از حوادث و رویدادهایی باخبر شوید که گاهی ممکن است تعابیر بدی برای شما داشته باشد و باعث افسردگی شما شوند زیرا ممکن است معنای خوبی نداشته باشند. در ادامه تعبیر خواب حج و دیدن خانه خدا را آماده کرده ایم.

تعبیر خواب حج

بعضی از معبرین این خواب را تعبیر کرده اند و تعداد آنها خیلی کم است. در ادامه دیدگاه معبرانی همچون ابن سیرین، ابراهیم کرمانی، اسماعیل ابن اشعت، جابر مغربی و امام صادق (ع) را در مورد خواب حجم می خوانید.

ابن سیرین

یکی از معبران مشهوری که بیشتر تعابیر او درست است ابن سیرین است. او این خواب را به چند جهت معنی کرده است که هر کدام را توضیح داده ایم.

چنانچه فردی در خواب ببیند که به حج رفته است نخستین تعبیری که می توان برای او در نظر گرفت مطابق با حج است و به خواست خدا به حج مشرف می شود و دومین تعبیر آن این است که چنانچه بیمار است شفا پیدا می کند و همچنین سومین تعبیر آن، این است که از بدهی رها می شود. تعابیر دیگری برای رفتن به حج وجود دارد که بیشتر برای حل شدن مشکلات و رسیدن از مسافرت و بازگشت سلامتی است.

چنانچه فردی در خواب ببیند که به حج رفته است و در آنجا فوت شده است و نتوانسته است اعمال خود را به جا بیاورد یعنی عمر با عزت پیدا می کند و کارهایش رو به راه می شوند.

چنانچه در خواب خود ببینید که در اعمال دینی و انجام دادن آنها از دیگران جلو زده اید این یعنی که در آخرت رستگار خواهید شد و اجرا و ثواب هایی که در این دنیا انجام داده ای پیش خدا محفوظ خواهد ماند.

تعبیر خواب رفتن به حج و مشاهده خانه خدا در عالم خواب

امام صادق (ع)

امام صادق تعبیر های متفاوتی درباره این خواب دارند که عبارت اند از :

  •  ازدواج کردن با دو نفر
  • گرفتن خدمتکار و کنیز
  • ملاقات با فرد بسیار مهم
  • نیکی به دیگران
  • کوشش و تلاش در کار خیر
  • ثواب کردن
  • ارتباط گرفتن با اهل علم

ابراهیم کرمانی

ابرهیم کرمانی دیگر معبر معروف شرقی است و این خواب را اینگونه تعبیر کرده است:

چنانچه فردی در خواب به احرام رفته باشد و لبیک گفته باشد یعنی گرفتار ترس و بیم می شود.

خواندن نماز در کعبه یکی دیگر از نشانه هایی است که شما در خواب به حج رفته اید و معانی آن خوب است و در آینده بزرگانی باعث می شوند کسب و کار شما بهتر شود.

تعبیر دیگر این است که در خواب حج برای شما واجب شده است ولی آن را به جا نمی آورید که نشانه ای از خیانت در امانت شما است.

جابر مغربی

این معبر فقط یک تعبیر در مورد خواب حج دارد و می گوید اگر فردی در خواب خود ببیند که به حج رفته است و یا هر نوع خواب دیگری مرتبط با حج ببیند بدین معنی است که به زودی به دست بزرگان و خلفا به خواسته ها و آرزوهای خود خواهد رسید.

اسماعیل ابن اشعت

این معبر در این مورد می گوید که اگر برای رفتن به حج، فردی موهای شما را می تراشد این عنی که از غم و بدهی رهایی پیدا می کنید و دیگر بدهکار و غمگین نخواهید بود.

دانیال نبی (ع)

این پیامبر هم در این مورد گفته است اگر برای حج موهای سر خود را تراشیده اید، این یعنی که گناهان شما بخشیده می شود و اگر در خواب خود ببینید که روز عرفه است یعنی فردی که با شما دشمن بوده است، صلح می کند.

مطلب پیشنهادی: تعبیر خواب قبرستان و تعبیر خواب دیدن قبر از دید معبران غربی و اسلامی

مطالب مشابه را ببینید!