مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب سیگار | تعابیر خواب سیگار و کشیدن سیگار در عالم رویا

تعبیر خواب سیگار از دید مفسران متفاوت است در این مطلب تعبیر خواب سیگار کشیدن، دود تیره، دود روشن سیگار و … را می خوانید و امیدواریم که مورد توجه شما قرار بگیرد..

تعبیر خواب سیگار کشیدن در عالم رویا از دیدگاه معبران و تعبیرگران دارای تفاسیر متفاوتی می باشد و شما می توانید با توجه به جزییاتی که در خواب دیده اید، حواب خود ررا تفسیر کنید.

تعبیر خواب سیگار کشیدن

خواب هایی که می بینید بیشتر درم ورد چیززهای زیادی هستند که در زندگی داریم و در مورد زندگی خودمان است. این خواب ها شما را یاری می کنند که از اتفاق هایی که قرار است در اطرافتان بیفتد اطلاع پیدا میکنید. در مطالب قبل تعبیر خواب رابطه جنسی، تعبیر خواب بافتن مو و تعبیر خواب زن و همسر را هم خواندید.

منوچهر مطیعی تهرانی دیدن سیگار را در رؤیا به مانند دیگر وسایل دود کننده (تدخین) تلخ کامی و غم برای فرد رؤیابین می‌داند. همچنین سیگار را به دلیل کوتاه شدن قد آن در هنگام مصرف در رابطه عمر بیننده خواب بیان می‌کند.

تعبیر خواب سیگار

سیگار کشیدن در عالم  خواب و رویا دارای چه تعبیری می باشد؟

  • اگر فردی در خواب مشاهده کند که از کشیدن سیگار لذت می برد نشانه این است که صلح و هماهنگی در آینده نزدیک در انتظار خواب بیننده خواهد بود.
  • تعبیر خواب کشیدن سیگار در مکان های ممنوع بیانگر این است که خواب بیننده دوست دارد چیزی را داشته باشد که به وی تعلق ندارد همچنین دیدن این خواب به این معنا می باشد که بیننده خواب کاری را انجام می دهد که در حال حاضر برای وی غیر ممکن می باشد.
  • اگر فردی در خواب ببیند که افراد دیگر در حال کشیدن سیگار هستند بیانگر این می باشد که لذت هایی غیر منتظره در انتظار خواب بیننده می باشند همچنین ممکن است بیننده خواب در مورد چیزی یا کسی خبرهای خوبی به گوشش برسد.
  • اگر فردی در خواب ببیند که به فردی دیگر سیگار تعارف می کند بیانگر این می باشد که بیننده خواب باید زمان بیشتری را صرف استراحت و تمدد اعصابش کند و باید زمانی را برای خودش پیدا نماید که از قرار گرفتن در شرایط پر استرس دوری نماید.

تعبیر خواب سیگار

تعبیر خواب سیگار و معنی دیدن کشیدن سیگار در خواب

  • سیگار کشیدن در خواب بیانگر تلاش خواب بیننده برای کنترل اعصابش می باشد.
  • اگر شما در عالم بیداری سیگار نمی کشید و با این کار نیز مخالف می باشید ولی در عالم رویا مشاهده کنید که در حال سیگار کشیدن می باشید نشان دهنده این است که کاری را انجام خواهید داد که دوست ندارید و این کار را فقط به خاطر اطرافیان خود انجام می دهید و سیگار کشیدن در خواب به شما این هشدار را می دهد که را کاری که دوست دارید باید انجام دهید و در این رابطه نباید به حرف های دیگران گوش دهید.
  • اگر فردی در خواب ببیند که سیگار می کشد بیانگر این است که در زندگی واقعی اش احساس و عواطف خود را سرکوب می کند و خواب بیننده سعی می کند برای محافظت کردن از افراد دیگر در مقابل واکنش های احتمالی خودش احساساتش را نادیده بگیرد و پنهان کند همچنین دیدن این خواب بیانگر این می باشد که بیننده خواب در نزدیک شدن به دیگران دچار مشکل می شود و به همین دلیل می باشد که از افراد دیگر فاصله می گیرد و این خواب به بیننده خواب این هشدار را می دهد که باید جزییات بیشتری را با خانواده و دوستان خود بازگو کند و افراد دیگر را پذیرا باشد.

تعبیر خواب سیگار

معنی کشیدن سیگار در خواب

  • اگر فردی در خواب ببیند که با دوستان نزدیک خود در حال کشیدن سیگار است بیانگر این می باشد که خواب بیننده باید خودش را از فردی خاص در زندگی اش دور نگه دارد و دیدن این خواب نشانه این می باشد که خواب بیننده بیش از اندازه با فرد دیگری وقت می گذراند که این فرد با وی متفاوت می باشد همچنین اگر بیننده خواب با فردی در رابطه است ممکن است آن فرد تاثیر بدی را روی او داشته باشد که بهتر است این رابطه به پایان برسد همچنین ممکن است خواب بیننده دارای دوستانی غیر واقعی باشد که در این صورت بهتر است حواسش را بیشتر جمع کند.
  • اگر فردی در خواب ببیند که سیگار می کشد و دود تاریکی از سیگار بلند می شود بیانگر این می باشد که در آینده بسیار نزدیک دشواری ها و مشکلات زیادی در انتظار خواب بیننده خواهند بود.
  • تعبیر خواب کشیدن سیگار با دود روشن بیانگر خوشبختی و موفقیت برای بیننده خواب است که این موفقیت کوتاه مدت خواهد بود و مشکلات دوباره بر سر راه خواب بیننده قرار می گیرند.

تعبیر خواب سیگار کشیدن با توجه به موقعیتی که بیننده خواب در عالم رویا می بینید دارای تعابیر منفی و مثبت می باشد که در این صورت بهتر است شمار قبل از اینکه خوابتان را تفسیر کنید جزییاتی را که در عالم رویا می بینید به خوبی بررسی کنید.

مطالب مشابه را ببینید!