مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب طلاق و جدایی بر اساس معبران اسلامی و غربی

در این بخش با تعبیر خواب طلاق و جدایی از دید معبران معروف اسلامی و غربی آشنا می شوید. گفته می شود این خواب نشان دهنده ناراحتی و از بین رفتن آسایش شما است و یک نشانه از درد و عذاب است. در ادامه تعبیر خواب طلاق و جدایی را می خوانید و در مطالب قبل تعبیر خواب ازدواج را هم خواندید که امیدواریم مورد توجه شما قرار گرفته باشد.

تعبیر خواب طلاق و جدایی از دیدگاه چند معبر

معبران کمی این خواب را تعبیر کرده اند. مشاهده طلاق در خواب هم خوب است و هم بد است. البته ممکن است نشانه توانایی شما در آینده باشد و یا نشانه ای از پیشمانی شما در آینده خواهد بود.

آنلی بیتون

آنبی بیتون می گوید که این خواب مربوط به حال جسمی شما است و این خواب را به چند صورت عبیر کرده است که عبارتند از:

  • اگر در خواب خود ببینید که در حال طلاق گرفتن می باشید یعنی در آینده حال شما نا خوش خواهد شد.
  • البته اگر در خواب طلاق گرفتن دیگری را ببینید یعنی دچار دعوا هایی می شوید که دیگر نمی توانید با طرف مقابل دعوا آشتی کنید.
  • جدا شدن از معشوق و متارکه کردن نشانه این می باشد که نمی توانید اشتباهات خود را جبران کنید از این رو دوستان خود را از دست خواهید داد و این خواب گاهی به مال و ثروت زیاد تعبیر می شود.
  • در صورتی که از همسر خود جدا می شوید باید بدانید که این خواب نشان دهنده عدم تفاهم در منزل می باشد. باید سعی کنید تفاهم های لازم را در محیط خانواده با همسر خود بوجود بیاورید.
  • اگر زنی در خواب ببیند که در حال طلاق گرفتن می باشد یعنی به دلیل خیانت همسرش منزوی خواهد شد.

لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو یکی از معبران حاذقی می باشد که خواب های بسیار زیادی را تعبیر کرده و بسیاری از تعابیر او ثابت شده هستند. لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب طلاق دو تعبیر مختلف دارد. او می گوید جدا شدن از همسر می تواند نشانه ای از آتش سوزی باشد و در صورتی که در دادگاه طلاق می گیرید یعنی ممکن است در آینده کاری اشتباه انجام بدهید که به خاطر آن کار تنبیه خواهید شد. با این وجود بهتر است مراقب کار های خود باشید و کاری نکنید که مورد تنبیه قرار بگیرید.

باید بدانید که تقربا زمان خواب هایتان چه زمانی بوده است. در برخی از ساعات شبانه روز خواب های شما تعبیر نمی شوند. بیش تر خواب هایی که تعبیر می شوند بین ساعات ۱۰ شب تا ۲ بامداد می باشد و خواب هایی که بعد از طلوع خورشید می بینید تعبیر نمی شوند.

امام صادق (ع)

امام صادق در مورد تعبیر طلاق در خواب می گوید که این خواب می تواند نشانه از پشیمانی شما باشد پس باید در کارهایی که انجام می دهید بسیتر دقت کنید تا بتوانید توانایی بالایی بدست آورید.

تعبیر خواب طلاق و جدایی بر اساس معبران اسلامی و غربی

محمد ابن سیرین

یکی دیگر از معبران خواب محمد ابن سیرین است که در مورد این خواب بیان می کند که اگر شخصی در خواب بببیند که زنش را طلاق می دهد به بزرگی دست پیدا می کنید. البته این خواب در صورتی این گونه تعبیر می شود که او یک زن بیشتر نداشته باشد و اگر زندی دیگر داشت یعنی در بزرگی او نقصی ایجاد می شود.

منوچهر مطیعی

منوچهر مطبیعی می گوید که بیشتر افرادی که متارکه می کنند پیشمان می شوند و در بیشتر موارد ممکن است رجوع نمایند و باز هم به هم برگردند. این اتفاق بیشتر برای افرادی می افتد که دارای فرزند می باشند. مشاهده این خواب به معنی پشیمانی است و هرگز نمی توانید این خواب را به رضایت تعبیر کنید. اگر فردی در خواب خود ببیند که همسرش را طلاق می دهد یعنی در زمان آینده مورد سرزنش قرار می گیرد. در واقع متارکه کردن از نظر این معبر به معنی افسوس و غم است و شما سعی دارید که از آن رها شوید.

مطالب مشابه را ببینید!