مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب نردبان + معانی و تعابیر دیدن خواب نربان

در این بخش با تعابیر و معانی خواب نردبان از دیدگاه معبران معروف اسلامی و غربی آشنا می شوید. بعضی از تعبیر گران معتقد هستند که این خواب برای افراد صالح تعبیر مختلفی خواهد داشت. در ادامه تعبیر خواب نردبان را می خوانید.

مشاهده نردبان در خواب یکی از خواب های معمولی است که ممکن است هر فردی آن را ببیند.

تعبیر خواب نردبان

نردبان نشانه بالا رفتن و صعود است و در صورتی که شما این خواب را ببینید به احتمال زیاد نشانه پیشرفت شما است.

تعبیر خواب نردبان از نظر منوچهر مطیعی

منوچهر مطیعی در مورد خواب نردبان گفته است:

 • چنانچه فردی در خواب ببینید که در حال بالا رفتن از نردبان است بعنی در کارهای خود پیشرفت زیادی می کند.
 • اگر نردبان را به سوی پایین طی کنید نشانه خوبی نمی باشد. این خواب تعبیر برعکس خواب قبلی است و نشان می دهد که شما در کار خود مقام بالایی را به دست می آورید.
 • در صورتی که جنس نردبان خیلی محکم باشد یعنی در کارهای خود استوار می مانید و کار خود را از دست نمی دهید.
 • اگر سر این نردبان دیده نشود نشانه خوبی نیست ولی نمی توان گفت که این خواب تعبیر مردن دارد.

دیدگاه محمد ابن سیرین

این معبر هم تعابیر متفاوتی دارد و بیشتر به دین و دینداری اشاره دارد.

 • بالا رفتن از نردبان چوبی نشانه ضعف در دین است و باید ایمان خود را تقویت نمایید.
 • بالا رفتن از نردبان سنگی و آهنی نشانه قدرت شما می باشد و اگر در خواب ببیند به زودی قدرتش بیشتر خواهد شد.
 • چنانچه فردی ببیند که از نردبان گچی و سنگی استفاده می کند نشانه ای از اشکال در دینداری می باشد و باید خودش را اصلاح کند.
 • چنانچه فردی در خواب ببیند که از نردبان خشتی پایین می آید یعنی دین و ایمان او دچار خلل شده است و باید آن را اصلاح کند وگرنه آخرت خوبی در انتظار او نمی باشد.
 • چنانچه فردی در خواب خود از نردبان سنگی و گچی پایین بیاید یعنی در دین دارای نفاق و دورویی می باشد.

دیدگاه کرمانی

یکی دیگر از خواب گذارانی که این خواب را تعبیر کرده است بیان می کند که تعبیر بالا رفتن و پایین آمدن از نردبان متفات است.

 • اگر فردی در خواب خود از نردبان بالا رود یعنی سود و منفعت بسیار زیادی کسب می کند و زبان زد عام و خاص خواهد شد.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از نردبان خشتی بالا می رود نشانه ای از احترام و شکوه می باشد که در دنیا بدست می آورد.
 • اگر هر فردی از هر نوع نردبانی به پایین می آید تعبیر خوبی ندارد و جا و منزلت خود را در برابر دیگران از دست می دهد.

تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب لوک اویتنهاو

لوک اویتنهاو تعابیر جالبی درباره این خواب دارد که آن ها را برایتان بیان می کنیم.

 • اولین تعبیر این معبر درباره دیدن نردبان می باشد. وی بیان می کند که اگر فردی در خواب خود نردبانی را ببیند نشانه ای از حرص و طمع وی می باشد. در واقع جنس نردبان در این جا اهمیتی ندارد.
 • دومین خوابی که این معبر تعبیر می کند نربان ایستاده است. معتقد است که وقتی این خواب را دیدید بهتر است بیش تر مراقب وسایل خود باشید زیرا ممکن است از خانه شما دزدی شود.
 • او بر خلاف سایر معبران معتقد است که پایین آمدن از نردبان نشانه ای از داشتن مقامی بالا است.
 • بالا رفتن از نردبان از دید لوک اویتنهاو نشانه ای از بهتر شدن وضعیت مادی زندگی شما است.

تعبیر مغربی

اگر هر فردی خواب نردبان را ببیند و ببیند که در حال ساختن نردبان است با توجه به جنس آن تعابیر مختلفی دارد.

 • اگر نردبانی که در خواب تهیه می کنید از جنس آهن باشد تعبیر آن نیرو و قوت است.
 • اگر نردبان را با گچ تهیه کنید نشانه ای است که به خواسته های خود می رسید.
 • اگر نردبانی که ساخته اید از جنس مس و برنز باشد نشانه ناکامی شماست و نمی توانید به خواسته هایتان برسید.
 • اگذ نردبانی که ساخته اید از جنس خشت باشد تعبیری همانند نردبان گچی دارد و نشان می دهد که زود تر به خواسته هایتان می رسید.

تعبیر خواب نردبان از دیدگاه آنلی بیتون

این معبر غربی بیان می کند که دیدن نردبان در خواب چندین نوع دارد و بر اساس جزئیات خواب آن را معنا کرده است.

 • وی معتقد است که اگر در خواب خود ببینید که برایتان نردبانی آهنی آورده اند تا بتوانید از آن بالا بروید نشانه این است که قدرت مند خواهید شد.
 • در واقع بالا رفتن از نردبان را نشانه ای از سعادت و شادمانی می داند.
 • اگر فردی در خواب ببیند که از روی نردبان می افتد نشانه آن است که زیان بسیار زیادی در معاملات خود کسب می کند.
 • اگر فردی در خواب خود نردبانی شکسته ببیند یعنی در برخی از امور دچار ناکامی خواهد شد.
 • پایین آمدن از نردبان تعبیر خوبی ندارد. آنلی بیتون می گوید اگر فردی در خواب خود از نردبان ها پایین بیاید یعنی به خواسته هایش نمی رسد.
 • اگر فردی در خواب خود ببیند که با نردبان در حال گریز می باشد یعنی در زندگی موفق خواهد شد و باید برای این موفقیت خطراتی را در نظر بگیرید و ریسک کنید.
 • اگر در حین بالا رفتن از نردبان در خواب دچار سرگیجه می شوید نشانه آن است که نمی توانید رشوه قبول کنید.
 • دیدن نردبان شکسته در خواب نشانه ای از گرفتاری و درد سر های بسیار بزرگی است بهتر است در کار های خود بیش تر محتاط باشید.

امام صادق (ع)

ایشان برا افراد مختلف تعبیر خواب نردبان را متفاوت در نظر گرفته اند و بیان می کنند که اگر فردی که این خواب را می بیند صالح باشد نشانه ای از پیروزی او است و اگر فردی که این خواب را می بیند فاسق باشد نشانه ای از منافق بودن او است.

خواب ها می توانند نشانه ای از آینده باشند و خبر هایی را با خود داشته باشند. بهتر است هر خوابی را که می بینید جدی نگیرید و خواب هایی را تعبیر کنید که در زمان مناسب و با آرامش بیش تری دیده اید. در بیش تر ساعات تعابیر درستی برای خواب ها وجود دارد و ممکن است این خواب ها از افکار پریشان شما سرچشمه گرفته باشند و خواب هایی که می بینید بی سر و ته باشند. در ادامه می توانید با کلیک بر روی لینک های زیر سایر مقالات آرگا را درباره تعبیر خواب پرواز کردن و تعبیر خواب پشت بام مشاهده کنید.

مطالب مشابه را ببینید!