مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب پرستار + معانی مشاهده رویا و خواب پرستار از دید تعبیرگران معروف

مشاهده پرستار در خواب نشانه ای برای سلامت شما و خانواده است. پرستار و پزشک مدافع سلامت است و از دیدگاه بیشتر تعبیرگران و معبران این خواب تعابیر منفی ندارد.

مشاهده یک پرستار در خواب به معنی دلسوزی بیش از حد است. تعبیر خواب پرستار نشان دهنده این است که نیاز دارید تا زمانی را استراحت کنید و فعالیت های شدید روحی و روانی را از خودتان دور کنید.

تعبیر خواب پرستار

خواب از دیدگاه روانشناسان معروف به معنی رویاهایی است که شما در موقع بیداری نمی توانید آنها را به زبان بیاورید. تعبیر خواب پرستاری به صورت کلی به این معانی می باشد:

 • اگر پرستاری را در خانه ببینید به معنای آن است که در خانه شما آرامش بسیار زیادی وجود دارد.
 • تعبیر دیگر این خواب از خود گذشتگی و ایثار است. همانطور که می دانید کادر درمان یکی از مهم ترین ارگان های هر کشوری محسوب می شود.
 • خارج شدن پرستاز از خانه نشان دهده سلامت اعضای آن خانواده می باشد.
 • اگر در خواب دیدید که پرستاری بیماری را رها می کند باید بیش تر مراقب باشید زیرا ممکن است در انجام کاری فریب بخورید.
 • اگر فردی در خواب خود پرستاری را در بیمارستان ببیند یعنی جشن و شادی در راه است.
 • نیاز پیدا کردن به پرستار در خواب نشانه ای از آمدن فرزند می دهد.
 • دیدن تعدادی پرستار در خانه نشانه ای از ضرر مالی است.
 • اگر شما پرستار و دکتر را با هم ببنید تعبیر خوبی ندارد و بدبختی در راه است بهتر است بیش تر از گذشته احتیاط کنید و کارهایتان را با وسواس بیش تری انجام بدهید تا مشکلی برای شما ایجاد نشود این خواب تقریبا مانند تعبیر خواب خون می باشد و نشان می دهد که اگر رشوه گیری کرده اید به درد سر خواهید افتاد.

تعبیر خواب پرستار

دیدگاه اچ میلر در مورد دیدن پرستار

اچ میلر فقط یک معنی برای این خواب در نظر گرفته است و بیان می کند که اگر فردی در خواب خود ببیند که به عنوان پرستار در بیمارستان کار می کند این یعنی یکی از اطرافیان او ناراحت و غمگین می باشد.

تعبیر آنلی بیتون

آنلی بیتون یکی از معبران معروف است که در مورد دیدن پرستار در خواب این چنین گفته است:

 • سلامتی اعضای خانواده
 • بدست آوردن احترام با اندکی ایثار و از خود گذشتگی
 • تن دادن به وسوسه ها
 • داشتن بیماری که می تواند تهدید کننده جان شما باشد.

کتاب سرزمین رویا ها

تعابیری که این کتاب معتبر برای این خواب در نظر گرفته است شامل موارد زیر است :

 • یک پرستار در خواب نشانه جنگ و دشمنی است.
 • دیدن پرستاران در بیمارستان نشانه ای شادی و رضایت است.
 • پرستار بودن یک زن در خواب نشانه ای از موفقیت ها و پیروزی های او در آینده می باشد.
 • پرستار بچه بودن نشانه ای از خبر های ناراحت کننده می باشد.

کتاب فرهنگ تفسیر رویا

این کتاب بیان می کند که هر آنچه در رویا و ذهن شما وجود دارد درباره پرستار می تواند معنای این خواب باشد. در واقع پرستار در خواب همه ما تصویری از التیام زخم ها و تداعی کننده محل کار و سختی کار می باشد. یکی از تعبیر های مهم این خواب در این کتاب به معنای خواهر است.

مطالب مشابه را ببینید!