مجله تاپ‌ناز‌

آموزش تعویض خاک گلدان به صورت اصولی

تعویض خاک گلدان یکی از کارهای مهم برای پرورش و نگهداری هر نوع گیاهی است و این مرحله از پرورش گیاهان به روش های مختلف صورت می پذیرد که در ادامه بیشتر توضیح می دهیم.

زمان مناسب برای تعویض خاک گلدان وقتی است که شما نشانه های آن را در گیاه می بینید که شامل، ارتفاع زیاد گیاه نسبت به گلدان، خاک خشک شده و بدون مواد مغذی، ریشه های بیرون زده یا در هم پیچیده و زرد شدن گیاه است. با دیدن این نشانه ها در گیاه، شما باید خاک گلدان را عوض کنید تا رشد گیاه بهتر شود. در ادامه مراحل تعویض خاک گلدان را توضیح می دهیم.

 نحوه تعویض خاک گلدان:

گیاهان در ابتدا به شکل قلمه هستند و به مرور زمان با رشد کردن و بزرگ تر شدن، ریشه های آنها در گلدان های کوچک جا نمی گیرد و مجبور هستید که گلدان و یا خاک آن را عوض کنید. از مهمترین این عوامل کمبود مواد مغذی لازم در گلدان است که باید با عوض کردن خاک کمتر شود.

در بعضی از موارد اگر متوجه شدید که ریشه های گلدان از انتهای آن خارج شده است این نشان می دهد که خاک و گلدان باید عوض شود. با توجه به این نکات متوجه شدید که خاک تا چه حد در نگهداری و پرورش گیاه تاثیر دارد.

 

تعویض خاک:

در ابتدا گلدان را به بیرون از خانه ببرید و یا در فضای آپارتمانی باید پلاستیکی زیر گلدان پهن کنید تا خاک روی زمین نریزد.

گلدان جدید را که برای انتقال انتخاب کرده اید را پر از خاک مغذی و دارای مواد مختلف تامین کننده گیاه کنید و با قرار دادن گیاه در گلدان آن را پر کنید.

در این مرحله از کار باید توجه داشته باشید که از خاک مناسب و مغذی استفاده کنید و همچنین انتهای گلدان خود را برای جلوگیری از تجمع آب گلدان و فساد ریشه ها سوراخ کنید تا زهکشی مناسبی داشته باشد.

تعویض خاک گلدان

نشانه های عوض کردن خاک گلدان

  • مشاهده ماده سفید رنگی مشابه کپک روی خاک
  • رشد گیاه از نظر قد و مرتفع تر شدن از گلدان
  • در هم پیچیده شدن ریشه های گیاه

 

بهترین فصل برای تعویض خاک گلدان

بسته به نوع گل و گیاه و میزان رشد آن، زمان و فصل آنها هم با هم متفاوت است، زیرا بعضی از گل و گیاهان به شکل بذر کاشته می شوند و در مراحل ابتدایی خود به اندازه ای رشد می کنند که باید به گلدان بزرگتری هر چند وقت یکبار منتقل شوند ولی گیاهان چند ساله و دائمی به دلیل اینکه رشد کمی دارند هر چند سال یک بار نیاز به تعویض دارند.

نکاتی که در مورد تعویض خاک گلدان

در موقع انتقال گیاه به گلدانی دیگر باید حداقل 6 ماه از تعویض دوباره گلدان پرهیز کنید.

در صورت استفاده از گلدان قدیمی و کهنه قبل از انتقال گیاه به گلدان، رسوبات قبلی را پاک کنید  در صورت نو بودن برای اشباع شدن بدنه آن، از آب استفاده کنید و مدتی آن را درون آب نگه دارید.

پس از تعویض گلدان ممکن است گل برای مدتی کوتاه پژمرده شود که طبیعی است.

یک روز قبل از جابجایی گلدان دارای گیاه را از آب اشباع کنید.

در صورت بزرگ بودن گیاه، تعویض گلدان کار سختی است و به همین جهت، بهتر است خاک روی سطح گیاه را به میزان مورد نیاز بردارید و خاک جدید را جایگزین آن کنید.

بهار بهترین موقع برای عوض کردن گلدان است.

باید خاک درون گلدان از لبه های آن تقریبا دو تا سه سانتی متر پایین تر باشد.

مطالب مشابه را ببینید!