مجله تاپ‌ناز‌

تعیین جنسیت فرزند با سن مادر و ماه تولد + جدول تعیین پسر یا دختر بودن بچه

مشخص کردن جنسیت (دختر یا پسر)

تعیین جنسیت با سن مادر و ماه مقاربت همراه با جدول

جدول تعیین جنسیت با بکارگیری جداولی، احتمال جنسیت جنین نسبت به سن مادر و ماه مقاربت تعیین میشود. بعضی از این جدولها بر مبنای آمار تولد نوزادان در ماه های سال و بعضی بر مبنای عقاید مردمان کهن استوار است. نمونه آن جدول چینی ذیل است . مثلا مادری که در سن  ۳۹ سالگی و در ماه  January نزدیکی داشته باشد صاحب فرزند دختر و یا  مادری که در سن  ۲۲ سالگی  و در ماه May  مقاربت  داشته باشد صاحب فرزند پسر خواهد شد. این جدول بنابه تقاضای کاربران محترم در اینجا درج میشود. جدول ذیل در چندین وبسایت آمریکای شمالی، اروپایی و روسی درج شده است .مثال: مادری 34 ساله است و در ماه آوریل باردار شده است در جدول خانه 34 را پیدا کرده همراه با ماه میلادی و جنسیت جنین را پیدا کنید.

تعیین جنسیت

سن مادر

۲۴

۲۳

۲۲

۲۱

۲۰

۱۹

۱۸

January

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

February

دختر

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

March

دختر

پسر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

April

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

May

پسر

پسر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

June

دختر

 پسر

دختر

دختر

 پسر

 پسر

 پسر

July

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

August

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

دختر

پسر

September

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

پسر

October

پسر

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

پسر

November

دختر

پسر

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

December

پسر

دختر

دختر

دختر

پسر

دختر

پسر

سن مادر

۳۱

۳۰

۲۹

۲۸

۲۷

۲۶

۲۵

January

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

February

پسر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر

پسر 

پسر 

March

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

April

پسر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

May

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

June

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

July

پسر 

پسر 

پسر 

دختر

دختر

پسر 

دختر 

August

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

September

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

دختر 

October

دختر 

پسر 

پسر 

دختر 

دختر

پسر 

پسر 

November

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

December

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

پسر

سن مادر

۳۸

۳۷

۳۶

۳۵

۳۴

۳۳

۳۲

January

پسر  

دختر 

پسر  

پسر  

پسر  

دختر 

پسر 

February

پسر 

دختر 

دختر 

دختر 

پسر 

پسر 

دختر 

March

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

April

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

دختر 

پسر 

May

پسر 

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

دختر 

June

دختر 

دختر 

دختر 

دختر 

دختر 

پسر 

پسر 

July

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

August

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

پسر 

دختر 

September

دختر 

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

October

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

پسر 

November

پسر 

پسر 

دختر 

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

December

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

سن مادر

۴۵

۴۴

۴۳

۴۲

۴۱

۴۰

۳۹

January

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

February

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

March

دختر 

دختر 

دختر 

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

April

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

دختر 

May

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

June

دختر 

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

دختر 

July

پسر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

پسر 

August

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

دختر 

September

پسر 

دختر 

دختر 

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

October

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

پسر 

November

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

پسر 

دختر 

دختر 

December

دختر 

پسر 

پسر 

پسر 

دختر 

پسر 

پسر

اما روش های دیگری هم برای پی بردن به جنسیت جنین وجود دارد

تعیین جنسیت جنین از روی ظاهر مادر چگونه است؟

اگر جنین شما زیاد بزرگ نشده است تا سونگرافی بتواند جنسیت را تشخیص دهد می توانید از این روش استفاده کنید.

شاید در نخستین هفته های بارداری بخواهید متوجه شوید که جنین شما دختر است و یا پسر است و ما در این مطلب به شما می گویم که چطور می توانید بفهمید :

جنین اگر پسر باشد :
در اوایل بارداری و اول صبح حالت تهوع ندارید. ضربان قلب نوزاد کمتر از 140 در دقیقه است. در قسمت شکم چاق می شوید. شکم شما مانند توپ بسکتبال می شود.
پاهای شما سردتر از دوران قبل از حاملگی می شود. موی روی پاهای شما سریع رشد می کند. دستهایتان بسیار خشک می شود. پدر بچه هم همراه با شما ممکن است چاق شود. بارداری برای شما بسیار خوشایند است. رنگ ادرار شما زرد روشن می شود. حلقه ازدواج را با نخ روی شکم خود آویزان نگاه دارید ، دایره دایره بچرخد. سردر دارید. سنتان را در هنگام بارداری با عدد ماهی که در آن باردار شده اید جمع کنید، عدد زوج به دست می آید.
اگر جنین دختر باشد :

در اول صبح حالت تهوع دارید. ضربان قلب نوزاد حداقل 140 در دقیقه می باشد. در قسمت ران و باسن چاق می شوید. سینه سمت چپ از سینه سمت راست بزرگتر می شود.موهای شما هایلایت قرمز می گیرد. شکم شما شکل هندوانه می شود. به غذاهای شیرین علاقه پیدا می کنید. به میوه علاقه مند می شوید. به آب پرتقال علاقه مند می شوید.

د دوران بارداری نسبت به روزهای عادی حالی خوبی ندارید. در دوران بارداری بد اخلاق و ترشرو می شوید. صورت شما بیشتر از روزهای قبل جوش می زند. ته مانده نان را نمی خورید. سینه های شما طراوت خاصی می گیرد. رنگ ادرار شما زرد تیره می شود. اگر حلقه ازدواج را با نخ روی شکم آویزان کنید، به اطراف می چرخد. سن خود را موقع حاملگی با عدد ماهی که در آن حامله شدید جمع کنید، عدد فرد به دست می آید.

تشخیص جنسیت بر اساس چگونگی پایین تنه این بار جهت تشخیص جنسیت باید به چگونگی افزایش حجم پایین تنه توجه کنید آیا مادر آبستن حس می کند که در ناحیه پایین تنه اضافه وزن پیدا کرده است؟ اگر جواب مثبت باشد کودک شما دختر است و اگر اضافه وزنی در این ناحیه حس نمی کنید جنین شما پسر است.