تغذیه خوب و ورزش بر قدرت باروری زنان تاثیر می گذارد

تغذیه خوب و ورزش بر قدرت باروری زنان تاثیر می گذارد

تاثیر ورزش و تغذیه خوب بر سلامت و قدرت باروری زنان بسیار زیاد است و همیشه توصیه میشود که خانم ها ورزش کنند و از مواد غذایی مفید استفاده کنند.

 

عواملی که بر سلامت باروری زنان تاثیر گذار هستند

بعضی از عوامل می توانند بر قدرت باروری خانم ها تاثیر بگذارد که در این مطلب قصد داریم آنها را بررسی کنیم. وزن مادران و سبک تغذیه ای آن ها نقش مهمی در توان بارورشدن آن ها دارد، اگر تمایل به بچه دارشدن دارید بهتر است از اضافه وزن خود بکاهید و تغذیه سالمی در پیش بگیرید. متخصص تغذیه و مسئول پانل تغذیه و ورزش سومین کنگره بین المللی تولیدمثل گفت:تغذیه و ورزش از عوامل محیطی تاثیرگذار در قدرت و سلامت باروری هستند و تاثیرات آنها بیشتر از وزن و میزان توده بدنی است.

از انجمن علمی جنین شناسی و بیولوژی تولیدمثل اظهار کرد:برنامه ریزی پاسخ های هورمونی و متابولیکی موثر در باروری، تابع مداخلات کوتاه مدت و مداخلات ناشی از شرایط داخل رحمی دوران جنینی است؛ به همین علت وضعیت تغذیه از دوران جنینی بر قدرت باروری در نسل های بعد موثر است.

وی بیان کرد:از آنجا که این تاثیرات فراتر از تاثیر وزن و نمایه توده بدن بر قدرت باروری هستندتلاش می شود در پانل تغذیه و ورزش در تولیدمثل، رویکردمتخصصان حوزه باروری به مقوله تغذیه از بحث چاقی و لاغری صرف یا تاثیر تک نوترینت ها در غالب مکمل های غذایی به رویکردی جامع تر مبتنی
بر الگوهای مصرف غذایی و مداخلات بومی که باید در این حوزه انجام شود، ارتقا یابد.

تغذیه خوب و ورزش بر قدرت باروری زنان تاثیر می گذارد

قدرت باروری در زنان

ایشان با بیان اینکه درحال حاضر مداخلات مطلوب در سطح کلینیکال و در جامعه در این زمینه انجام نمی شود، افزود:محور اصلی این پانل، بررسی اثرات
کوتاه مدت و بین نسلی مداخلات تغذیه و ورزش از منظر شواهد سلولی، اپی ژنتیک، کلینیکال بر مسیرهای متابولیکی موثر در باروری و تاثیر آن در سلامت باروری نسل آینده است. وی اظهار کرد:هدف از ارائه این پانل در سومین کنگره بین المللی تولیدمثل، این است که بتوان خدمات تخصصی را در سطح کلینیکال به منظور کمک به درمان و مداخلات مورد نیاز در سطح جامعه با رویکرد پیشگیرانه اجرا کرد.

در پانل تغذیه و ورزش در تولیدمثل، سومین کنگره بین المللی تولیدمثل به موضوعاتی از جمله اثرات transgenerational تغذیه بر باروری و برنامه ریزی جنینی الگوهای رفتاری غذایی تغییر پذیر مؤثر بر باروری از منظر سلولی و کلینیکال، مداخله موثر تغذیه برای اصلاح مسیرهای متابولیکی موثر بر باروری زنان اثرات کلینیکال و مداخلات تغذیه در پاسخ های درمان ناباروری پرداخته می شود.

اثر مثبت تغذیه خوب و ورزش بر باروری خانم ها

منبع : ایرنا

مطالب مشابه را ببینید!